Alkor

Året bjöd på en fin toppnotering av obestämd sillgrissla/tordmule i februari på minst 3000 fåglar. Antalet lunnefåglar som sträcker förbi området håller sig på en fortsatt låg nivå i linje med de senaste årens nedgång.
Höga antal: Minst 3 000 ex str S Kråkudden, Hönö 17.2 (Uno Unger m fl). 780 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Jon Håkansson).
Minst 3 000 ex är en riktigt fin toppnotering sett till de senaste årens siffror och faktiskt den högsta under 2000-talet sedan den 28 oktober 2001 då 8 500 ex noterades på Vinga. Anmärkningsvärt är också att noteringen är gjord i februari med tanke på att sträcktopparna normalt sett infaller under senhösten. Av de relativt få individer som gick att artbestämma att döma föreföll fördelningen mellan arterna vara hyfsat jämn.
Ola Bäckman
Häckningar: 26 par Tistlarna (Gösta Olofsson). 6 par Kalvholmen (Gösta Olofsson). 8 par Inre Tistlarna (Gösta Olofsson). 2 par Små Lyngskär, Askims fjord (Gösta Olofsson). 11 par Byrknalten (Gösta Olofsson). Höga antal under häckningstid: 169 ex Tistlarna 25.4 (Gösta Olofsson). 75 ex Torrbeskär 1.4 (Bo Brinkhoff). 72 ex Inre Tistlarna 25.4 (Gösta Olofsson). 22 ex Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 3.5 (Gösta Olofsson). 21 ex Aveskären, Vrångö 1.4 (Stefan Svanberg). 20 ex Fjärskären, Vinga 15.5 (Stig Carlsson m fl).
Antalet häckande par är lite svårt att jämföra mellan åren då inventering av beståndet inte gjorts i samma utsträckning varje år. I år inventerades de klassiska lokalerna Tistlarna, Kalvholmen och Byrknalten vilket resulterade i 53 konstaterade par. Lite knappt i paritet med de 60–91 par som noterats under inventeringar på 2000-talet.
Ola Bäckman
Samtliga: Kråkudden, Hönö: Sammanlagt 146 ex 2.11–23.12 med som mest 36 ex str S 4.11 (Jon Håkansson). Övriga lokaler: 1 ex str Hummerviken, Öckerö 18.1 (Thomas Karlsson). 13 ex str S Vinga 8.11 (Stefan Andersson m fl). 5 ex str S Vinga 9.11 (Tore Holsendahl m fl). 1 ex Donsöhuvud 9.11 (Martin Fransson). 1 ex str Vargö 9.11 (Jan Mogol). 1 ex Rörö 13.11 (Rüdiger Kasche). 1 ex str S Hyppeln 16.11 (Bo Brinkhoff). 1 ex Hästen, Hönö 19.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str S Vinga 25.11 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 1 ex Hönö både 30.11 (Berne Martinsson). 1 ex Torrbeskär 17.12 (Pelle Gustavsson). 1 ex Saltasviken, Öckerö 21.12 (Håkan Möller).
Totalt 174 ex under året är en relativt låg siffra men inte extrem sett till variationen i artens uppträdande. De flesta fynden gjordes i november vilket är normalt medan det var relativt många decemberfynd i år. Avsaknad av oktoberfynd har vi inte haft sedan tidigt 90-tal.
Ola Bäckman
Samtliga: 2 ex str S Vinga 27.9 (Kent-Ove Hvass m fl). 1 ex str S Vinga 28.9 (Göran Darefelt m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 20.10 (Martin Oomen m fl). 1 ex str S Vinga 8.11 (Stefan Andersson m fl). 1 ex str S Vinga 25.11 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 11.12 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.12 (Kenneth Olausson m fl).
Totalt 9 ex är en tangering av förra årets siffra och i linje med de senaste årens låga antal. Detta är sannolikt kopplat till de sämre häckningsframgångar som noterats hos flera lunnepopulationer och som troligen har en grund i minskning av tillgången på bytesfisk.
Ola Bäckman