Hönsfåglar

I årets hönsbokslut kan vi på minuskontot konstatera total avsaknad av rapphöns och ett mediokert tjäderår. I avdelningen tillgångar placerar vi ännu ett år med ökande antal orrar och balansräkningen avslutas med ett fullt normalt vaktelår.
Samtliga: 1 ex sp Torslandaviken 31.5 (Ulf Persson m fl). 1 ex Galterö 14.6 (Thomas Appelqvist m fl).
Två vaktlar är ett för senare år relativt lågt men ändå normalt resultat. Arten kan fluktuera kraftigt mellan åren och under 2000-talet har mellan noll och femton fynd rapporterats årligen. Fyndet på Galterö är värt att uppmärksamma, arten förekommer mycket sällsynt i skärgården.
Johan Svedholm
Samtliga: Upp till 4 hanar Rambo mosse, Råda 16.1–19.9 (Morgan Johansson m fl). 1 hona Landvetters flygplats 5.2 (Tommy Järås). 2 ex sp Snällemossarna, Härryda 3.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Olofstorp, Bergum 10.4–8.5 (Håkan Thorstensson). 1 hona Stora Issjön, Landvetter 20.4 (Elon Wismén m fl). 1 hane Hårssjön 24.4 (Ove Ferling). 1 ex Vättlefjäll, Bergum 15.9 (Ove Andersson). 1 hona Björlanda skjutfält 21.9 (Mats Raneström).
Efter flera års kräftgång så verkar glädjande nog förra årets trendbrott inte varit någon tillfällighet. I år har antalet rapporterade tuppar på Rambo mosse ökat ytterligare samtidigt som populationerna i Landvetter och Vättlefjäll fortfarande verkar härda ut. Dessutom, liksom 2015, föreligger fynd på Hisingen. Frågan är om det tyder på en oupptäckt population i Björlanda – där arten häckade fram till 2006 – eller om det rör sig om fåglar på strövtåg.
Johan Svedholm
Samtliga: Totalt rapporterades 9 exemplar varav 3 ex på 3 lokaler i Landvetter, 5 ex på 3 lokaler i Partille samt 1 ex på 1 lokal i Bergum/Vättlefjäll. Dessutom spår i form av spillning eller fjädrar på ytterligare 1 lokal i Landvetter, 2 lokaler i Björketorp samt 1 lokal i Härryda.
Året bjöd inte på några konstaterade häckningar eller nya spelplatser, och i övrigt en förhållandevis låg fyndsumma efter de mycket goda resultaten de senaste två åren. Den geografiska fyndbilden är normal, men det kan noteras att inga tjädrar rapporterats från Sandsjöbacka eller Mölndal.
Johan Svedholm