Skäggmes–starar

Highlights i denna lätt disparata grupp inskränker sig i år till hela två fynd av rosenstare. För att inte tala om en extremt långstannande svartkråka.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Uppskattningsvis ca 4–5 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). 2 ex Slättens hamn, Gullö, Säve 2.5 (Peter Strandvik). 1 ex Lindesnäs, Nordre älv 3.8 (Elon Wismén m fl). 2 ex Kvillehed, Nordre älv 20.8 (Elon Wismén m fl).
Antal häckningar är mycket svårt att avgöra men en uppskattning ger ca 4–5 par vid Torslandaviken samt observationer vid ett par lokaler längs Nordre älv.
Ola Bäckman
Samtliga: 1 ex Hårssjön 19.5 (Ingvar Gunnarsson).
I år gjordes ett fynd av en sjungande fågel på en ny lokal i området. För vår del är det ett relativt tidigt fynd av arten, det fenologiska rekordet är den 17 maj och sattes vid Stora Amundö år 2003. Gyllingen har nu varit årligt förekommande sedan 2008 i Göteborgstrakten.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Brudarebacken (Marie Mattsson). 1 par Svarttjärnen (Jahn Ekman). 1 par Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Rågdal, Härryda (Johan Svedholm). 2 par Hårssjön (Leif Andersson m fl). 1 par Brännö, (Ulf Persson). 1 par Skatte mosse, Björketorp (Elon Wismén). 2 par Björlanda skjutfält (Hans Börjesson). 1 par Bua, Björketorp (Johan Svedholm). 1 par Lottkärr (Mathias Theander). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg). 1 par Björröd, Landvetter (Kristian Thisted). 1 par Store mosse, Sisjöns skjutfält (Lars Eric Rahm). 1 par Hökälla (John Thulin). 1 par Ryds kile, Björkö (Kristoffer Lager).
Ca 17 par finns rapporterade i år vilket ger ett normalt utfall och det verkar som vi har ett stabilt antal häckande törnskator i rapportområdet. Sedan 2004 har antalet inrapporterade par varierat från som lägst 11 par 2010 till som mest 24 par 2013.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 47–50 ex 1.1–4.5. Höst/vinter: Sammanlagt 32–34 ex 17.9–31.12.
Varfåglarna har ett relativt stabilt uppträdande i rapportområdet. Tittar man på de senaste tio åren är det bara våren 2012 som sticker ut med en ovanligt hög siffra (90 ex), annars har det sett ut ungefär som i år samtliga år.
Per Björkman
Häckning: Fynd under häckningstid: 1 ex Skällsjöås, Landvetter 20.3 (Elon Wismén m fl). 1 ex Brudarebacken 5.4 (Ulf Persson). 1 ex Kungsladugård 10.4 (Jan Mogol). 1 ex Yxsjöns naturreservat, Mölnlycke 12.5 (Johan Svedholm).
Liksom i fjol finns fyra observationer av nötkråka under häckningstid, men endast två av dem gjordes i lämplig biotop. Nötkråkorna är visserligen diskreta under häckningen och kan vara knepiga att upptäcka, men fler obsarvationer borde rimligtvis göras under vårens skogsvandringar.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Gullö, Säve 10.1–12.10 (Lars Gustafsson m fl). 1 ex Färjenäs, Göteborgs hamn 14.3 och 21.4 (Bo Brinkhoff). 1 2K+ Öxnäs 26.3 (Lars Paterson). 1 ex Bredviken, Hönö 24.4 (Uno Unger m fl). 1 ex Torslandaviken 4–7.5 (Niklas Aronsson m fl). 1 ex Brudarebacken 4.9 (Mikael Forsman). 1 ex Bolsten, Hisingen 26.10 (Conny Palm).
Fynden av svartkråka är färre än vad som varit vanligt under de senaste åren, men lokalerna känns igen. Nämnas kan att en svartkråka varit oerhört stationär i Gullö nära Nordre älv på norra Hisingen. Fördelningen landskapsvis är fem fynd i Bohuslän och tre fynd i Västergötland.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K Välen 1.9 (Hans Börjesson). 1 1K Hönö 17–18.9 (Magnus Unger m fl).
Det var nu fjärde året i rad som fynd av rosenstare gjordes i rapportområdet. Innan dess hade vi ett glapp på sju år där inga fåglar sågs, men mellan 2002–2005 var den också årligt förekommande. Med undantag för två adulta fåglar, den första den 13 juni 2002 och den andra den 7 juli 2015, rör det sig om fynd av ungfåglar under sensommar och höst. Rosenstaren häckar i jordbruks- och stäpplandskap, som närmast från Ukraina och Mindre Asien österut. Vissa år häckar den även i Ungern och Grekland och fyndbilden i Sverige är markant östlig under våren, medan höstfynden är mer utspridda över södra Sverige, då ungfåglar sprider ut sig från häckningsområdet mot nordväst över västra Europa. Till vårt rapportområde verkar de komma via Danmark, eftersom fynden uteslutande görs på kustnära lokaler.
Per Björkman