Skarvar–storkar

Här hittar vi en av årets stänkare, nämligen skedstorken som behagade att landa en dag i maj vid Torslandavikens vadarstrand. Även vita hägrar sågs under året, både i silkes- och ägrettform. Rördrommen tutade under maj vid Hårssjön och på skarvfronten ser det stabilt ut.
Häckningar: Fyra kolonier med 388, 220, 144 respektive ca 50 bon.
De rapporterade kolonierna av storskarv var ungefär lika stora som de senaste åren. Göteborgs skärgårds häckande population av storskarv tycks stabil.
Magnus Rahm
Höga antal: 66 ex str S Kråkudden, Hönö 31.8 (Bo Brinkhoff m fl). 116 ex Rörö 30.10 (Nils Eriksson m fl). 125 ex Hyppeln 23.11 (Roger Eskilsson m fl).
I samband med isvintern 2010 dök antalet toppskarvar i Göteborgs skärgård dramatiskt. Sedan dess har en återhämtning sakta skett och 2016 var första gången sedan innan kraschen som antal större än 100 ex rapporterades.
Magnus Rahm
Samtliga: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 12.3–5.5 (Lars Eric Rahm m fl). Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 22–23.1 (Mathias Theander m fl) samt 24.2 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex Öxnäs 31.1 (Björn Dellming). 1 ex Nolviks kile, Björlanda 23.7 (Tommy Johansson m fl). I Torslandaviken gjordes sporadiska observationer från 21.8 fram till 25.12 och den 3.12 noterades 2 ex (Magnus Persson m fl). 1 ex Osbäcken, Lexby, Björlanda 19.11 (Magnus Persson). 1 ex Sävholmen, Gullö 10.12 (Max Allan Niklasson).
Precis som vanligt tutade en rördrom i Hårssjön, men någon häckning kunde inte konstateras. I övrigt gjordes ovanligt många ströfynd, särskilt i Torslandaviken där minst en drom tycks ha hållit till under hela hösten.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Galterö 7–11.5 (Göran Johansson m fl). 1 ex Galterö–Torslandaviken 14.8 (Robert Ennerfelt, Emil Agneholm, Staffan Larsson m fl).
Fynd nummer sju och åtta i rapportområdet och för första gången gjordes två fynd under ett och samma år. Det senaste fyndet innan 2016 gjordes i Lammholmsviken på Öckerö 2011 och det var då det första fyndet i skärgården. Den uppmärksamme kan därvid dra slutsatsen att årets första fynd var det första i södra skärgården. Fynden fördelar sig som förväntat under året; förutom områdets första fynd som gjordes i februari 1973, har samtliga fynd gjorts i maj, juni och augusti.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str SV Torslandaviken 3.1 (Christer Fält). 1 ex Hökälla 3.4 (Stig Jacobsson). 1 ex Torslandaviken 9.5 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Kungsö, Gbg:s södra skärgård 13.5 (Tina Widén). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 21.5 (David Johansson). 1 ex Torslandaviken 28.9 (Ola Wennberg). 1 ex Lagmansholmen 13.10 (gnm Maria Aronsson). 1 ex Gullö, Säve 14–15.10 (Fredrik Larsson m fl). 1 ex Sagsjön, Kållered 20–21.10 (Morgan Johansson m fl). 1 ex Torslandaviken 21–26.10 (Magnus Persson m fl).
Förvisso finns här risk för dubbelräkning, men tio fynd innebär nästan en fördubbling av antalet fynd i området. Ägretthägrar rycker fram på bred front över Sverige och det är ingen djärv gissning att den grå arten allt oftare kommer överglänsas av sin vite kusin.
Magnus Rahm
Häckningar: Aktiva kolonier fanns på Ängesholmen, Styrsö (Per Johansson m fl) och i Knipared, Bergum (6 aktiva bon) (Håkan Thorstensson).
Medan den lilla kolonin i Knipared sakta har växt är utvecklingen på Ängesholmen oklar. Vid ett tillfälle tidigt under våren rapporterades ca 60 hägrar vara på vingarna över holmen, så man kan misstänka att det rör sig om ungefär 30 par.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 2K Torslandaviken 20.5 (Niklas Aronsson m fl).
Ny art för Göteborgsområdet! Efter att fynd gjorts flera gånger både söder och norr om Göteborg hörde detta till en av de mest väntade nya arterna för området. Icke desto mindre visste glädjen inga gränser när en livs levande skedstork gick ned för landning på vadarstranden i Bohus-delen av Torslandaviken. Till förtret för en och annan förvärvsarbetande göteborgskryssare behagade den dra vidare redan tidigt samma kväll men till förtjusning för en och annan påpasslig västgötakryssare hann den då med att passera också genom Västergötland.
Magnus Rahm