Rovfåglar

Vi får fortfarande vänta på första häckningen av röd glada respektive lärkfalk i området, men det närmar sig alltmer då fler och fler observationer görs under sommaren av dessa arter. Våra pilgrimsfalkar häckade ett sista år på Gasklockan innan den nu rivs och antalet stäpphöksfynd fortsätter att öka.
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 hane bobygge Änggårdsbergen 8.6 (Johan Ennerfelt). 1 par Djupedal, Hisingen 28.6 (Bo Brinkhoff). 1 ex sp Gullö, Säve 25.7 (Lars Gustafsson). 1 ad hane Skinnefjäll, Mölnlycke 14.8 (Martin Oomen). 1 par Bråtaskogen, Råda 27.8 (Johannes Löfqvist).
Sena fynd: 1 1K str S Hyppeln 1.10 (Christer Fält m fl).
Som vanligt kommer endast ett fåtal fynd in under häckningstid, men även om inga bivråkar konstaterades häcka i år är dock inte antalet rapporter färre än under senare tid. Oktoberfynd av bivråkar i Göteborgsområdet hör inte till vanligheterna, men den milda hösten gjorde att ett antal fåglar dröjde sig kvar i landet ovanligt länge.
Per Björkman
Samtliga: Vår: Sammanlagt 58 fynd av 71 ex 5.3–27.5. Sommar: 1 ex Fässberg 15.6 (Jan Tallnäs). 1 ex Brudarebacken 16.6 (Martin Johansson). 1 ex Bokedalen, Jonsered 16.6 (Barbro Andreasson). 1 ex Bergum 20.6 (Allan Högberg m fl). 1 ex Bäckebol 26.6 (Niklas Aronsson). Höst: Sammanlagt 16 fynd av 18 ex 8.8–4.10.
Återetableringen av röda glador i landet fortsätter och nu häckar arten så nära som i Kungälvs kommun. Även i vårt rapportområde ökar antalet sommarfynd och frågan är när och vem som hittar det första häckande paret i vårt område?
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ad Brännö 5.5 (Robert Ennerfelt). 1 ex Torslandaviken 30.5 (Magnus Persson m fl). 1 ad Öxnäs 31.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Billdal 1.6 (Hans Wahlberg).
Även i år föreligger ett antal fynd under häckningstid och frågan är varifrån dessa fåglar härrör?
Per Björkman
Häckningar: 1 par Sagsjön, Kållered (Ove Ferling m fl). 1 par Gullö, Säve (Peter Strandvik m fl). 1 par Hårssjön (Lars Persson m fl). Troliga häckningar: 1 par Svankällan (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Vällsjön, Råda (Elon Wismén). 1 par Nolviks kile (Bo Brinkhoff). 1 par Ragnhildsholmen (Bo Nilsson). 1 par Kvillehed (Elon Wismén m fl). 1 par Hökälla (Per Lundgren m fl).
Sent fynd: 1 hane Svensby, Säve 30.11 (Nils Abrahamsson).
Det fortsätter att se stabilt ut för områdets bruna kärrhökar. De häckar stadigt på Hisingen med 5–6 par och finns utöver det vid Hårssjön och vid Sagsjön, där flygga ungar sågs på båda lokalerna. Novemberfyndet utgör fenologiskt rekord för Göteborgs rapportområde med bred marginal.
Per Björkman
Samtliga: Januari–februari: 6–8 ex. Vår: Sammnalagt 19 ex 29.3–4.5. Höst: Sammanlagt ca 100 ex 14.8–30.11. December: 4–7 ex.
Något fler vårfynd gjordes än normalt, men annars ser fyndbilden ut som den brukar.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K honfärgad str SV Torslandaviken 25.4 (Christer Fält). 1 1K Sagsjön, Kållered 21.8 (Ove Ferling m fl). 1 2K hane Torslandaviken 3.9 (Magnus Persson). 1 1K Trädet, Säve 12.9 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K str S Torslanda 12.9 (Magnus Persson). 1 2K hane + 1 1K str S Nötholmen, Hönö 13.9 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K Brudarebacken 13.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 1K str S Välen 15.9 (Uno Unger m fl). 1 1K Nya Gärdet, Hönö 17.9 (Hans Zachrisson m fl).
Med årets tio fynd slogs nytt rekord för stäpphök i rapportområdet. Det tidigare högsta antalet vi haft i området är nio fynd 2011. Trenden i landet har varit ökande under ett antal år, vilket beror på att stäpphökens utbredningsområde förskjutits västerut i Ryssland. Aprilfågeln är det fjärde vårfyndet av arten i Göteborgstrakten.
Per Björkman
Samtliga: 1 honfärgad Torslandaviken 19.8 (Robert Ennerfelt). 1 1K Bärby, Säve 29.8 (Ingemar Bernhardsson). 1 ex str SO Björkö 5.9 (Kristoffer Lager). 1 honfärgad str S Välen 17.9 (Hans Börjesson).
Fyra fynd av obestämda stäpp-/ängshökar, så kallade stängshökar, föreligger. Det är ovanligt många men förstärker det faktum att stäpphökarna ökat markant under senare år. Vi vill påpeka vikten av att blå kärrhök med säkerhet kunnat uteslutas när det gäller bestämning av stängshök.
Per Björkman
Höga antal: 594 ex str S Västra begravningsplatsen 2.10 (Stefan Svensson). 470 ex str S Brudarebacken 2.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 153 ex str S Skinnefjäll, Mölnlycke 2.10 (Martin Oomen).
Den 2 oktober blev en fin sträckdag för ormvråk i rapportområdet och sammanlagt 1 217 ex räknades då vid tre geografiskt väl spridda lokaler.
Per Björkman
Vinter: 20–25 ex under januari–februari och ca 5 ex under december.
Antalen under januari–februari är helt normala medan decembervråkarna var något färre än de brukar vara. Snittet för antalet fjällvråkar under december månad ligger strax över tio sedan 2005 då Artportalen lanserades. Antalsvariationerna beror ofta på hur milda vintrarna är i Mellansverige. Med snöfall och kyla drar sig vråkarna söderut och vi kan få en påfyllning av antalen här i Göteborgstrakten.
Per Björkman
Samtliga: 1 3K+ Gunnesby, Säve 3.1 (Magnus Rahm m fl). 1 4K+ Fridhems gammelskog 6.1 (Roger Eskilsson). 1 2K+ str NO Bäckebolsmotet 11.2 (Fredrik Andersson). 1 1K Rambo mosse 18.10 (Rune Edquist). 1 ex str SO Brudarebacken 3.11 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Hårssjön 3.11 (Lars-Olof Sandberg). 1 1K str SO Brudarebacken 7.11 (Jan-Åke Noresson m fl).
I år, liksom 2014, gjordes sju fynd av kungsörn i området, vilket är ett högre antal än snittet. Normalt brukar antalen ligga mellan 3–5 ex. Fynden är mycket typiska tidsmässigt, det är under senhöst och vinter de flesta kungsörnarna ses i vårt område.
Per Björkman
Häckningar: 6 par i Härryda kommun.
Vi har en stabil population av fiskgjusar i områdets östra delar, antalet häckande par har snarare ökat än minskat under senare år.
Per Björkman
Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Fjordholmen. 1 par Rårholmen. 1 par Skarholmen. 1 par Galterö. 1 par Smögholmen. 1 par Brustholmarna. 1 par Kungsö. (Samtliga Gösta Olofsson). Övriga Göteborgs kommun: 1 par Skeppstadsholmen (Mikael Nilsson). 1 par Bergum (Håkan Thorstensson). 1 par Lagmansholmen (Staffan Larsson). 1 par Trädet, Säve (Bo Brinkhoff). 1 par Utbyfältet (Roger Eskilsson). 1 par Saltkälen, Billdals skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Stora Varholmen (Gösta Olofsson). 1 par Gullö (Lars Gustafsson). Öckerö kommun: 1 par Nötholmen, Hönö (Roger Eskilsson m fl). 1 par Rördammen, Öckerö (Bengt Karlsson).
I år landade antalet häckande tornfalkspar på 17, vilket ligger inom variationen för senare år. Även i år saknas rapporter från ett antal lokaler där tornfalkar tidigare brukat häcka, så förmodligen är det verkliga antalet par högre. Som vanligt håller södra skärgården ställningarna. Något märkligt är det också att inga tornfalkar verkar häcka i Mölndal, Härryda och Partille.
Per Björkman
Samtliga: Vinter: 1 2K+ honfärgad Gröneviken, Björkö 10.1 (Fredrik Litsgård). Vår: Sammanlagt 9 ex 29.3–4.5. Höst: Sammanalagt 78–81 ex 10.8–1.11.
Ett något lägre antal stenfalkar noterades i år jämfört med senare år, både under vår och höst. Senast vi hade ett januarifynd var 2007 då en honfärgad fågel sågs vid Öxnäs.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 3 ad Hårssjön 18.5–15.6 (Bengt Hallberg m fl). 1 ex Fräntorp, Göteborg 2.6 (Leif Jonasson). 1 ex Hökälla 5.6 (Staffan Larsson). 1 ex Sagsjön 11.6 (Morgan Johansson). 1 ex Västra Nedsjön, Hindås 21.6 (Johannes Löfqvist). 1 ex Hårssjön 28.6 (Lars Persson). 1 ex Torslandaviken 29.6 (Ola Wennberg). 1 ad Torslandaviken 2.7 (Christer Fält). 1 ex Hårssjön 3.7 (Lars Persson). 1 ex Skalmered, Landvetter 17.7 (Elon Wismén).
Övriga fynd: Vår: 27 fynd av 29 ex. Höst: 43 fynd av 54 ex.
Även i år föreligger rapporter om ett antal stationära lärkfalkar vid Hårssjön under den tidigare delen av häckningstiden, men några tecken på att häckning ägt rum finns dock inte, även om biotopen är mycket lämplig. Antalet falkar som sågs under vår och höst är normala för senare år.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Göteborgs gasklocka (Tommy Järås m fl). 1 par Mölndals kommun (Morgan Johansson).
Det blev ett femte år som gasklockan fick stå som värd för häckande pilgrimsfalkar, men sen plockades den ner bit för bit under mars 2017. Glädjande var dock att Mölndalsparet fick tre ungar på vingarna.
Per Björkman