Alkor

Normala siffror för tobisgrissla, sillgrissla och tordmule, med några fina sträckdagar av de sistnämnda sent på året. Den nedåtgående trenden för alkekung och lunnefågel fortsätter, med en riktig bottennotering för lunnefågel med bara en enda individ under året.
Häckningar: 2 par Byrknalten (Gösta Olofsson). 1 par Små Lyngskär (Gösta Olofsson). 1 par Aveskären, Vrångö 5.7 (Gösta Olofsson). Höga antal, häckningstid: 12 ex Aveskären, Vrångö 3.4 (Magnus Rahm m fl). 17 ex Inre Tistlarna 14.4 (Gösta Olofsson). 169 ex Tistlarna 6.5 (Gösta Olofsson). 17 ex Fjärskären, Vinga 27.5 (Gösta Olofsson). 25 ex Byrknalten 4.6 (Gösta Olofsson).
Endast fyra konstaterade häckningar i år är förstås ett lågt antal men det är svårt att dra några slutsatser kring beståndet då viktiga lokaler som Tistlarna och Kalvholmen inte kontrollerats. Under 2000-talen har antalet häckningar legat mellan 49–91 då mer fullständiga inventeringar gjorts. Högsta antalet på 169 ex noterades just på Tistlarna i maj och det är en siffra som står sig bra i jämförelse med tidigare år vilket inger förhoppning om att populationen i området är relativt stabil.
Ola Bäckman
Samtliga: Vår: 1 ex Röds sund, Hönö 31.1 (Bengt Karlsson m fl). Höst: 6 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Hans Waern m fl). 1 ex Kungsladugård 2.11 (Michen Spook). 1 ex str N Kråkudden, Hönö 4.11 (Tony Norman). 1 ex Långe tånge, Öckerö 11.11 (Mats Raneström). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Jon Håkansson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 14.11 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 17.11 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str N Kråkudden, Hönö 27.11 (Hans Zachrisson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 29.11 (Osborne Lindberg m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.12 (Daniel Johansson).
Totalt 19 individer är förstås en katastrofal siffra. Medianantalet för artens uppträdande i området ligger kring ca 350 exemplar de senaste 30 åren. De senaste tre åren har antalen varit lägre än detta men årets siffra slår fullständigt i botten. Ett lite udda fynd gjordes den 2 november i Kungsladugård av en fågel som hittades utmattad på gatan. Alkekungen lämnades sedan till Fågelcentralen.
Ola Bäckman
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 6.8 (Mattias Pozsgai m fl).
Ännu en katastrofal siffra. Arten har visat en vikande trend men en så låg siffra som årets enda individ har inte noterats sedan 80-talet.
Ola Bäckman
Höga antal: 1 040 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Jon Håkansson). 1 400 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Roger Eskilsson m fl). 1 945 ex str S Kråkudden, Hönö 26.12 (Mattias Pozsgai m fl).
Relativt sett tre helt ok toppdagar utan att någon sticker ut rejält. Toppdagen med 1945 individer den 26 december uppskattades av observatörerna innehålla en majoritet av sillgrisslor.
Ola Bäckman