Lommar och doppingar

Islommarna var fåtaliga i år, men i gengäld gick det bra för våra häckande lomarter även om smålommen fortfarande är en mycket fåtalig häckare. Smådoppinghäckningarna var också besvärande få, men en rekordstor flock av svarthalsade doppingar noterades.
Häckningar: 1 par Härryda kommun (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 2–3 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 234 ex str S Kråkudden, Hönö 1.5 (Jon Håkansson m fl).
Ett par fick ut en unge på en sedan tidigare känd häcklokal. Det kan tyckas vara ett magert resultat, men är ändå normalt. Riktigt höga sträcksiffror uteblev under året, men toppnoteringen varierar kraftigt från år till år och har sannolikt främst två orsaker; (1) på sin färd mot Östersjön rundar lommarna Skagen och når svenska västkusten för långt söderut för att de ska kunna ses från Göteborgs skärgård, eller (2) ingen är på plats och räknar när sträcktoppen infaller.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par Sisjön, Askim (Lars Persson m fl). 1 par Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Gingsjön, Björketorp (Mats Eriksson). 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Västra Nedsjön, Hindås (Mats Eriksson m fl). 1 par Finnsjön, Råda (Martin Oomen m fl). 1 par Stora Kåsjön, Partille (Mats Lindqvist). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 16 tänkbara häckningssjöar.
Höga antal: 17 ad Finnsjön, Råda 26.7 (Mats Eriksson).
Sju konstaterade häckningar är i paritet med de allra bästa åren. I stort sett i varenda göteborgsk sjö värd namnet kan man ha turen att få stöta på storlom under sommarhalvåret. Det betyder dock inte att det sker häckningar på så många platser. Som den stora flocken i Finnsjön indikerar, är storlommar ganska rörliga och kan ibland sammanstråla som vore det kafferep med sju sorters kakor. Varför de gör på det viset är inte klarlagt. Gemensamt fiske skulle kunna vara en förklaring men precis som vid ett typiskt kafferep tycks ofta inte födosökande stå högst på dagordningen. Kanske tycker de helt enkelt om att umgås?
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 28.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ad str S Hyppeln 30.10 (Roger Eskilsson). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Mats Björkquist).
Med endast tre individer slår sig 2016 in på en delad andraplats i den föga smickrande tävlingen "minst antal svartnäbbade islommar på 2000-talet". Placeringen delas med 2004, och förstaplatsen innehas alltjämt av 2012 då en enda individ rapporterades. Som mest har 14 fynd gjorts (2009), även om det då fanns en överhängande risk för dubbelräkningar.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 3K+ Kråkudden, Hönö 30.1 (Barbro Björkman m fl). 1 ex Bolleskären, Hönö 7.2 (Hans Zachrisson).
Med endast en dryg vecka mellan observationerna bedömer vi att det rör sig om samma individ. Därmed blev det bara ett fynd 2016, vilket är normalt för senare år.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Kråkudden, Hönö 27.12 (Daniel Johansson).
Observatören noterade en del karaktärer som gör att vitnäbbad islom kan misstänkas, men den här gången fick det stanna vid en obestämd islom.
Magnus Rahm
Häckningar: 3 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 2 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Fredrik Wagnström m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Torslanda golfbana, Torslandaviken (Christer Fält). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 8 lokaler.
Höga antal: 11 ex Välen 9.10 (Hans Börjesson).
Med sju par får vi sammanfatta ännu ett magert år när det kommer till konstaterade häckningar. Däremot gjordes ovanligt många ströobservationer i lämpliga häckningsdammar, så kanske är det ändå inte så illa ställt för smådopping som häckande art i området? Däremot var de högsta antalen högst beskedliga.
Magnus Rahm
Vinter: 1 ex Galterö 23.1 (Jan Mogol). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 28.2 (Elis Ölfvingsson). 1 ex Kråkudden, Hönö 5.12 (Peter Strandvik).
Antalet vinterfynd varierar mycket från år till år och man kan misstänka att det finns en koppling till födotillgång. Årets antal är ovanligt lågt.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ad Torslandaviken 21.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ad Torslandaviken 27–28.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Torslandaviken 4.5 (Lennart Andersson). 1 ex Askimsviken 7.5 (Stefan Andersson m fl). Upp till 3 ex Torslandaviken 13.8–25.9 (Magnus Persson m fl). 1 ex Torslandaviken 15.10 (Osborne Lindberg). 1 1K Starrsvik, Hönö 17.10 (David Armini). 1 ex Lappesand, Hönö 27.10 (Thomas Karlsson). 1 1K Bredviken, Hönö 30.10 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex str N Rörö 30.10 (Anders Johansson). 2 ex Torslandaviken 19.11 (Magnus Persson m fl).
Under augusti och september gjordes en mängd observationer i Torslandaviken och det är svårt att avgöra hur många individer det rör sig om, tre exemplar är en minimisiffra. I slutet av oktober gjordes ovanligt många observationer i norra skärgården, så man kan misstänka att det åtminstone delvis rör sig om samma individer. Sammanfattningsvis kan vi uppskatta det totala antalet individer till 14, vilket är mycket. Man kan ana att svarthakedopping har en något stigande trend i området.
Magnus Rahm
Samtliga: 4 ex Torslandaviken 10.4 (Christer Fält m fl).
Under typisk tid för arten dök en rekordstor flock svarthalsad dopping upp på vår bästa svarthalsad dopping-lokal. Över hälften av områdets 21 fynd har gjorts i Torslandaviken, men aldrig tidigare har mer än tre individer setts samtidigt.
Magnus Rahm