Fåglar i Göteborgstrakten 2007

Svanar och gäss
Svan- och gåsåret 2007 blev på många sätt mycket bra. Vårsträcket av mindre sångsvan var massivt, och både tundrasädgås och rödhalsad gås noterades. Spetsbergsgås sågs både rekordsent och rekordlänge. Tyvärr minskade dock antalet översomrande knölsvanar i Torslandaviken kraftigt. »
Änder
Andåret 2007 karaktäriserades av rekordmånga snatteränder men ovanligt få stjärtänder, två olika dykandshybrider och en trolig mandarinandshäckning. Dessutom sattes två nya fenologirekord. »
Hönsfåglar
Både orre och rapphöna är på tillbakagång i rapportområdet, vilket även märktes under 2007. Däremot går det bättre för vakteln, som efter ett dåligt år 2006 noterades i rekordantal, och tjädern som för en stabil tillvaro i skogen år efter år. »
Lommar och doppingar
De tre större lomarterna visade samtliga positiva trender under 2007, och observerades hela vägen från Egypten till Kråkudden. Dessutom sattes ett nytt svarthakedoppingrekord. »
Havsfåglar
Det bästa grålireåret på över tio år inföll under 2007, vilket ledde till både höga antal och två nya fenologirekord. Dessutom sågs såväl havssula och stormfågel som klykstjärtad stormsvala på flera ganska udda lokaler. »
Skarvar–storkar
Tutande rördrom hördes åter under häckningstid och gråhägrarna stärkte sina kolonier. Storskarven hade det dock fortsatt svårt med lyckade häckningar under 2007, medan fynden av toppskarv fortsatte att öka. När kommer första häckningen? »
Rovfåglar
För en gångs skull fick även vi i Göteborg uppleva riktigt fina sträcksiffror av ormvråk under en dag i september. I övrigt var 2007 ett ganska normalt rovfågelår, med ett ängshöksfynd som grädde på moset och fyra nya fenologirekord. »
Sumphöns och trana
Både kornknarr och trana gjorde nya landvinningar under 2007 och återfanns på fler lokaler under häckningstid än tidigare år. Kornknarr hördes också ovanligt tidigt på våren. När det gäller såväl rörhöna som sothöna lider dessvärre sammanställningarna av bristande rapportering. »
Vadare
Godbiten bland vadarna 2007 var områdets andra fynd av svartbent strandpipare. Dessutom noterades flera myrsnäppor, båda simsnäpporna och en handfull fenologirekord. Antalet dubbelbeckasiner blev dock långt under det normala. »
Labbar
En utebliven fjällabbsinvasion, ett extremt midvinterfynd av kustlabb och ett tangerat fenologirekord var det som stack ut labbmässigt under 2007. »
Måsar och tärnor
Efter många års väntan bjöd 2007 åter på stationär vittrut i Fiskhamnen, och inte bara en utan två. Den välbekanta svarthuvade måsen gjorde ett sista besök och både små- och skräntärna visar positiva trender. Dvärgmås sågs dock i ovanligt låga antal, även om sommaren bjöd på rekord. »
Alkor
Alkåret 2007 kan sammanfattas som högst normalt, och en ovanligt hög dagssumma av lunnefåglar var det som stack ut mest från mönstret. »
Duvor–ugglor
Goda häckningsresultat för både skogs- och turkduva sammanfattar duvåret 2007 bra. Sträcket av ringduva blev dock relativt blekt i området. »
Nattskärra och seglare
Årets riksinventeringsart 2007 var nattskärra, och tack vare flera års inventerande är nu häckningsbilden för arten ganska klar. Dessutom bjöd året på en obestämd höstseglare, drygt en månad senare än den senaste bestämda tornseglaren. »
Praktfåglar
2007 blev ett praktfullt år för denna brokiga grupp av färgintensiva fåglar. Konstaterad häckning av kungsfiskare, flera biätare och tre härfåglar. Bättre än så här blir det inte i Göteborgsområdet. »
Hackspettar
2007 blev året då skogarna fylldes av tretåiga hackspettar i en mängd vi aldrig tidigare skådat, och många glada skådare fick äntligen närkontakt med denna vackra spett. Dessutom noterades göktyta rekordtidigt på våren. »
Lärkor och svalor
Både trädlärka och hussvala anlände rekordtidigt 2007, och trädlärka noterades även i rekordantal under höststräcket. För berglärkan går det dessvärre stadigt utför i rapportområdet. »
Piplärkor och ärlor
Förutom fina sträcksiffror för ängspiplärka och gulärla noterades två nya fenologirekord under 2007, och för sjätte året i rad en större piplärka. »
Sidensvans–järnsparv
Samtliga tre arter i denna sammanslagna artgrupp uppträdde i normal omfattning under 2007. »
Trastfåglar
Rekordmånga ringtrastar, plus på häckningsfronten för svart rödstjärt och rekordsena stenskvättor och näktergalar. Traståret 2007 hade flera godbitar att bjuda på, men det gick sämre för blåhake och dubbeltrast. »
Sångare
Sångaråret 2007 bjöd på både vassångare, trastsångare och häckande busksångare och brandkronad kungsfågel. Dessutom gjordes ovanligt många sena höstfynd, även om tre av årets fyra fenologirekord noterades på våren. »
Flugsnappare–mesar
Under 2007 gästades vi bland annat av 2000-talets första halsbandsflugsnappare och skärgården fick besök av så sällsynta gäster som mindre flugsnappare och entita. »
Törnskator–stare
En ovanligt stor vinterflock av stare noterades under året, och för en gångs skull konstaterades nötkråka häcka i området. I övrigt blev kråkåret 2007 ganska lugnt. »
Finkar–fältsparvar
Ovanligt få övervintrande sävsparvar, dalande ortolansiffror och obefintligt sträck av mindre korsnäbb. Man kan lätt förledas att tro att 2007 inte var något vidare fink- och sparvår. Men trots allt var det flera andra arter som uppvisade positiva resultat och fina sträcksiffror. »