Svanar och gäss

Av flera gåsarter sågs ovanligt stora flockar under 2008, och både prutgås och vitkindad gås anlände rekordtidigt på våren. Dessutom sågs en långstannande bläsgås vilket inte hör till vanligheterna.
Höga antal: 570 ex Torslandaviken 10.7 (Björn Dellming).
En hyfsad återhämtning av antalet individer sommartid i Torslandaviken – kanske kan födan vara på återtåg (se Fåglar på Västkusten nr 4/08). Toppnoteringen för året ligger en hel månad senare än 2007 och antal upp emot 450 ex noterades så sent som den 10 oktober. En lovande utveckling men ännu en bit kvar till rekordåret under 2000-talet 2005 då på 920 ex noterades.
Magnus Unger
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 15.5–24.10 (Reino Andersson m fl).
Fågeln sågs till och från i området under hela obsperioden men var inte inne i viken hela tiden, utan även vid Älvsborgs fästning och Arendal. Svart svan ses så gott som årligen på Västkusten och troligen är det samma enstaka rymlingar som står för samtliga fynd. Senast arten sågs i Göteborg var på Styrsö den 25 juni 2000.
Magnus Unger
Vår: Sammanlagt 45 ex fördelat på 11 fynd under perioden 8.3–9.4.
Höst: Inga fynd.
Höga antal: 25 ex str NO Mölnlyckemotet, Råda 30.3 (Johannes Löfqvist).
Antalet vårfynd ligger på en normal nivå för 2000-talet, dock utgjordes mer än halva årssumman av den stora flocken vid Mölnlyckemotet. Att inga höstfynd gjordes är ovanligt, senast detta inträffade var år 2000.
Magnus Unger
Vår: Sammanlagt 128 ex under perioden 20.2–9.4.
Höst: Sammanlagt 227 ex under perioden 24.9–21.11.
Vinter: 23 ex str S Rådasjön 28.12 (Johannes Löfqvist).
Vårsumman står sig bra och är den näst bästa under 2000-talet. Höstsumman är den högsta under 2000-talet, det tidigare rekordet var från 2005 och gällde 137 individer. Fynden i februari och december utgörs troligen av tidiga respektive sena sträckare.
Magnus Unger
Vår: 1 ex str NO Fässberg, Mölndal 8.3 (Olof Armini).
Höst: 2 ex str S Vinga 11.10 (Tore Holsendahl). 55 ex str S Kråkudden, Hönö 20.10 (Jon Håkansson). Minst 35 ex Dannekroken, Hönö 20.10 (Björn Zachrisson). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Jon Håkansson). 2 ex str SV Smithska udden, Göteborg 1.11 (Kristoffer Nilsson m fl). 11 ex str SO Kråkudden, Hönö 19.11 (Roger Eskilsson).
Flocken vid Dannekroken (troligen en del av flocken som strax innan sågs vid Kråkudden) rastade kort och drog vidare mot Grötö. Flocken är den största som noterats i området på hela 2000-talet.
Magnus Unger
Samtliga: 1 2K Öxnäs, Säve 6–11.5 (Bo Brinkhoff m fl). 6 ex str Smithska udden 31.10 (Kristoffer Nilsson). 1 ad str S Rådasjön, Råda 28.12 (Johannes Löfqvist).
Rastande fynd av bläsgås i området är vi inte bortskämda med. Bortser man från invasionsåret 2006 då flera långstannande flockar observerades, får man gå tillbaka till 2001 för att hitta ett fynd av rastande fåglar som stannat mer än en dag. I övrigt ett normalt uppträdande.
Magnus Unger
Höga antal: Rastande: 675 ex Öxnäs, Säve 6.8 (Bo Brinkhoff). Sträckande: 870 ex str S Vrångö 1.11 (Tina Widén). 820 ex str SV Smithska udden 1.11 (Uno Unger m fl).
Den 31 oktober och 1 november passerade dessutom omkring 900 respektive 350 obestämda gäss Smithska udden och Vrångö, och merparten av dessa var troligen också grågäss. Eftersom detta är första året vi publicerar höga antal av grågås är det oklart om dessa siffror är rekord eller ej.
Magnus Unger
Vinter: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.2 (Roger Eskilsson m fl).
Sommar: 1 ex Känsö, Gbg:s södra skärgård 12.6 (Gösta Olofsson).
Höga antal: 35 ex str N Stora Amundö 31.5 (Jan Wahlberg). 15 ex str Askimsviken 2.6 (Lars Lundmark). 95 ex str NO Stora Amundö 3.6 (Hans Börjesson m fl) och samma flock str N Lundby, Hisingen 3.6 (Ingegerd Bratt m fl). 53 ex str S Kråkudden, Hönö 5.10 (Stefan Svensson m fl).
Andra året i rad med en flock på närmare 100 ex. De största flockarna som noterats i området utgörs av enstaka flockar på cirka 150 ex som rapporterades under 1980-talet. Under vårsträcket noterades 150 ex och under höststräcket 90 ex, och tillsammans med sommar- och vinterfynden hamnade totalsiffran för året på hela 242 ex. Detta är med råge den högsta årssumman som noterats på hela 2000-talet, och kanske även den högsta siffran någonsin för området. Från förra årtiondet finns 238 ex rapporterade 1997, och under 2000-talet noterades drygt 140 ex både 2001 och 2007.
Magnus Unger
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 11.1 (Mikael Molin m fl). 10 ex str S 19.1 (Uno Unger m fl). 8 ex str S 24.1 (Roger Eskilsson m fl). 10 ex str S 2.9 (Per Björkman m fl). 8 ex str S 3.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 5.9 (Tina Widén m fl). 5 ex str S 18.10 (Mathias Theander). 5 ex str S 19.10 (Owe Hougström m fl). 10 ex str S 29.10 (Jon Håkansson). 4 ex str S 11.11 (Roger Eskilsson m fl). 16 ex str S 19.11 (Roger Eskilsson).
Sammanlagt 78 ex fördelat på elva obsdagar. Detta är den tredje bästa årssumman för området, endast brädat av 2006 och 1997 då 233 respektive 114 ex noterades. Merparten av fynden dessa år utgjordes dock av någon enstaka toppdag (på 212 ex 2006 och 78 ex 1997). Årets fynd är alla gjorda under normal tid för arten, det vill säga under månaderna januari och september–november.
Magnus Unger
Häckningar: Minst 93 säkra häckningar. De största kolonierna fanns på Buskär med 27 par (Gösta Olofsson) och Danska Liljan–Vasskären med 35 par (Gösta Olofsson) samt 24 par i området runt Askimsfjord (Gösta Olofsson m fl). Häckningstid: Utöver ovanstående säkra häckningar gjordes observationer av ca tio par där det är troligt att häckning förekom.
Höga antal: 42 ex str NO Mölnlyckemotet, Råda 13.4 (Johannes Löfqvist). 55 ex str NO Öxnäs, Säve 23.4 (Martin Oomen). 140 ex rast Galterö 12.7 (Lars Hellman). 115 ex Stora Amundö 22.7 (Ola Wennberg). 47 ex Välen 31.7 (Birger Kaiser). 70 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 22.10 (Johan Svedholm). 100 ex str Smithska udden 30.10 (Leif Andersson).
Vinter: 1 ad Rådasjön, Råda 6.12 (Rickard Johansson).
Trots att inga säkra häckningar rapporterats från Bohusdelen av området där normalt knappt tio par brukar häcka, visar 93 säkra häckningar på artens starka tillväxt inom området. Lägger man till de cirka tio troliga häckningarna hamnar totalsiffran över 100 par. Antalet säkra häckningar är mer än 20 fler än 2007 (vilket motsvarar en ökning på cirka 30 %). Fynden i Mölnlycke och Rådasjön är de första för Härryda kommun. Vinterfynd är mycket ovanliga i området, senast det gjordes var år 2000.
Magnus Unger