Havsfåglar

2008 blev ett bra havsfågelår med två gulnäbbade liror, en balearisk lira, en handfull klykstjärtade stormsvalor och dessutom ovanligt höga siffror av både havssula och stormfågel, i alla fall under delar av året.
Höga antal: 220 ex str S Kråkudden, Hönö 10.6 (Roger Eskilsson m fl). 337 ex str S Kråkudden, Hönö 5.10 (Markus Tallroth m fl). 300 ex str S Kråkudden, Hönö 22.10 (Hans Elleby). 245 ex str S Vinga 25.10 (Mikael Molin m fl).
Udda fynd: 1 ex rastande Rivö fjord, Göteborg 25.2 (Marinko Karabatic).
Höga dagssummor under sommaren är väldigt ovanligt och summan på 220 ex den 10 juni är den högsta dagssiffran under perioden juni–augusti på hela 2000-talet. Fyndet i Rivö fjord utgjordes troligen av en sjuk eller utmattad individ.
Magnus Unger
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 10.6 och 11.6 (Mikael Molin, Jan Johansson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 14.8 (Stefan Svanberg m fl) och samma ex str S Vinga 14.8 (Mikael Molin m fl).
Sextonde respektive sjuttonde fyndet för området. Fynden från juni bedöms röra sig om samma individ och detsamma gäller för augustifynden.
Magnus Unger
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 14.8 (Tina Widén m fl). 2 ex str S 27.9 (Tina Widén m fl). 1 ex str S 4.10 (Stellan Bygård m fl). 1 ex str S 5.10 (Stefan Svensson m fl). 1 ex str S 14.10 (Martin Oomen m fl). 1 ex str N 19.10 (Owe Hougström m fl). 2 ex str S 21.10 (Martin Oomen). 1 ex str S 22.10 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex str S 24.10 (Björn Lindkvist). 2 ex str S 25.10 (Martin Alexandersson m fl). 2 ex str S 27.10 (Ola Wennberg m fl). 2 ex str S 10.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 15.11 (Jon Håkansson m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 14.8 (Mikael Molin m fl). 3 ex str S Vinga 27.9 (Christer Fält m fl). 1 ex str N Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 10.10 (Lars Davidsson). 1 ex str S Vinga 11.10 (Mikael Molin m fl). 2 ex str S Vinga 25.10 (Mikael Molin m fl).
21 exemplar varav 18 sedda från Hönö, är något under genomsnittet på 28 ex under 2000-talet. Tidsmässigt är samtliga fynd gjorda under bästa tiden för arten.
Magnus Unger
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str N 21.1 (Uno Unger). 2 ex str S 10.6 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S 21.6 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str S 23.6 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex str S 14.7 (Jon Håkansson m fl). 2 ex str S 17.7 (Peter Hamren m fl). 1 ex str S 11.8 (Per Björkman m fl). 1 ex str S 14.8 (Björn Dellming m fl). 1 ex str S 12.10 (Mårten Wikström m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 14.8 (Mikael Molin m fl).
Tolv exemplar fördelat på nio obsdagar är ett typiskt genomsnitt för 2000-talet. Det fynd som sticker ut från mängden är januarifyndet vilket endast är det andra för området någonsin. Det förra januarifyndet gjordes 1993, även det på Hönö. Oktoberfynd är något vanligare, men inte heller särskilt vanliga – årets fynd är endast det fjärde under 2000-talet.
Magnus Unger
Samtliga: 1 ex str S 14.8 Kråkudden, Hönö (Tina Widén m fl) och samma ex str S Vinga 14.8 (Markus Lagerqvist m fl).
Efter några års uppehåll gjordes detta sjätte fynd för Göteborgsområdet. Av dessa sex fynd är samtliga sedda på Hönö och tre av dem på Vinga. Fyra av fåglarna noterades under augusti och två under september. Senaste fynden innan detta gjordes i augusti och september 2004.
Magnus Unger
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 19.1 (Anders Eriksson). 1 ex str S 5.10 (Markus Tallroth m fl). 1 ex str S 23.10 (Carl Tholin m fl). 1 ex str S 27.10 (Ola Wennberg). Vinga: 1 ex str S 28.9 (Håkan Eliasson m fl). 1 ex str S 25.10 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S 15.11 (Per Björkman m fl).
Sju fynd av lika många exemplar, och de flesta fynden ligger inom den bästa sträcktiden för arten. Januarifynd görs ganska sällan men det har noterats ganska många fynd under 2000-talet i samband med de hårda vinterstormar som förekommit. Så även i år alltså.
Magnus Unger
Höga antal: 800 ex str S Kråkudden, Hönö 14.8 (Björn Dellming m fl). 1 015 ex str S Kråkudden, Hönö 10.10 (Bo Brinkhoff m fl). 675 ex str S Vinga 11.10 (Tore Holsendahl).
Udda fynd: 1 ad rastande Donsö 4.10 (Lars Davidsson).
Senast det räknades in så mycket som över tusen havssulor på en dag var 2003. Årets andra höga dagssiffra från augusti är också mycket anmärkningsvärd – den tidigare högsta dagsnoteringen som gjorts under augusti var cirka 500 ex 2003. Fyndet på Donsö gällde troligen en sjuk eller utmattad individ.
Magnus Unger