Finkar–fältsparvar

I de avslutande artgrupperna noterades bland annat gott om sträckande bo-/bergfink, återigen en konstaterad steglitshäckning och för första gången på några år ett antal bändelkorsnäbbar under hösten.
Höga antal: Sammanlagt 148 885 ex str S Smithska udden 1.8–20.11 (Kristoffer Nilsson).
De högsta dagssummorna blev 31 680 ex 19.9, 28 350 ex 21.9 samt 19 640 ex 25.9 Detta var den näst bästa säsongen på Smithska udden, endast slagen av 2006 då drygt 170 000 finkar räknades in.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Stenared, Bergum (Håkan Thorstensson). 1 par Torslandaviken (Hans-Erik Hermansson). Häckningstid: 2 ex Björlanda k:a 4.5 (Johan Svedholm). 1 ex sj Hökälla 6.5 (Jan-Åke Noresson). 1 ex Hårssjön 13.5 (Hampus Lybeck). 2 ex Ragnhildsholmen 19.5 (Tommy Järås). 2 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 27.5 samt 1 ex 3.6 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ex Stora Oxhagen 4.6 (Magnus Larsson). 1 ex Sandvik, Torslanda 7.6 (Per-Erik Hagström).
Höga antal: Vinter/vår: Som mest 60 ex i Torslandaviken under januari–februari (David Lundgren m fl). 25 ex Östra begravningsplatsen 15.1 (Sten Ekwall).
Höst/vinter: 25 ex Torslanda golfbana 6.9 (Magnus Persson m fl). 20 ex Välen 7–9.10 (Karl-Olof Johansson m fl). 45 ex Torslandaviken 9.11 (Magnus Persson m fl).
För andra året i rad kunde häckning konstateras. Senast dessförinnan som arten häckade med säkerhet var 1978! I vanlig ordning gjordes en hel del observationer under icke häckningstid, och området kring Flatholmen, Torslandaviken är nog det säkraste tillhållet för steglits hos oss.
Martin Oomen
Höga antal: 80 ex Arendalsudden 23.3 (David Lundgren).
Likt tidigare år ses de största antalen under vårvintern. Troligtvis rör det sig om nordsträckande vårfåglar som stannar upp under mars och april innan de fortsätter norrut till sina häckplatser.
Martin Oomen
Häckningstid: Under maj–augusti rapporterades sjungande fåglar i lämplig biotop från 22 olika lokaler i rapportområdet fördelat på kommunerna Öckerö, Göteborg och Partille.
Brunsiskan (det vill säga den ras av gråsiska som häckar i södra Sverige) etablerade sig som häckfågel under 1970-talet och har åtminstone sedan 1990-talet varit en ganska vanligt förekommande häckfågel i rapportområdet. Exakt hur många par som häckar är svårt att bedöma, men att det är betydligt fler än 22 råder det inget tvivel om. För att kunna göra en rimligare bedömning framöver krävs att fler skådare rapporterar sina fynd av brunsiskor under häckningstid och anger häckningskriterier.
Martin Oomen
Samtliga: 1 2K Slottsskogen 16.2 (Ulf Lindell). 1 honfärgad Donsö 30.3 (Jan Mogol). 1 ex Torslandaviken 30.12 (Bo Brinkhoff m fl).
Tre exemplar är en ganska normal summa för senare år. Antalet fynd har dock varierat ganska kraftigt under 2000-talet och pendlat mellan 1 och cirka 20 rapporterade individer per år.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Biskopsgården 1.8 (Thomas Karlsson). 1 1K str Krossholmen, Torslanda 16.8 (Johan Svedholm). 1 honfärgad str Vrångö 16.8 (Tina Widén). 1 ex Brudarebacken 17.8 (Jan-Åke Noresson). 3 ex str Smithska udden 19.8 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Välen 22.8 (Hans Börjesson). 1 ex Ekdalavägen, Mölnlycke 31.8 (Fredrik Andersson). 2 ex Brännholmsviken, Styrsö 13.9 (Jan Mogol m fl). 1 ex Eskilsby, Landvetter 16.9 (Magnus Lundström). 1 ex Sudda, Hönö 17.9 (Björn Zachrisson). 1 ex str Smithska udden 24.9 (Kristoffer Nilsson). 1 honfärgad Hönö Kyrkogård 4–5.10 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Skintebo, Askim 29.11 (Lars Lundmark).
Efter fyra år helt utan fynd så var det återigen dags för invasionrörelser av denna nordliga art. Totalt slutade det på 13 fynd av 16 individer. Den förra invasionen i vårt område startade i augusti 2002 och pågick fram till våren 2003. Den gången räknades cirka 170 ex in, vilket gjorde det till den största invasionen någonsin på Västkusten.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Maderna, Partille (Kristoffer Nilsson). Häckningstid: 1 hona Äntetjärnsås, Landvetter 5.3 (Tomas Viktor).
Höga antal: Sammanlagt 29 ex str S Smithska udden 1.8–20.11 (Kristoffer Nilsson).
Glädjande nog kunde häckning, för sjätte året i rad, konstateras vid Maderna i Partilleskogarna. I övrigt ett svagt år både gällande häckningsindicier och sträckrörelser under hösten.
Martin Oomen
Häckningstid: 1 ex sj Mölnlycke 16.5 (Rickard Johansson). 1 ex sj Stora Amundö 28.5 (Lars Lundmark). 2 ex sj Stora Oxhagen 28.5–17.6 (Tommy Järås m fl). 2 ex sj Lilla Oxhagen 30–31.5 (Elon Wismén m fl). 1 ex sj Eriksdal 31.5 och 14.6 (Leif Andersson m fl). 1 ex sj Rörö 31.5 (Ragnar Seldén). 1 ex sj Järkholmen, Askimsviken (Jan Wahlberg). 1 ex sj Hovås golfbanedamm, Askim (Jan Wahlberg). 1 ex sj Brännö 1.7 (Ingemar Olsson).
Övriga: 2 ex str S Smithska udden 12.8 (Kristoffer Nilsson m fl). 1 ex Torslandaviken 17.8 (Magnus Persson). 1 ex str S Smithska udden 24.8 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 30.8 Mölnlyckemotet, Råda (Johannes Löfqvist).
Arten fortsätter att ha sitt starkaste fäste på Hisingens nordöstra hörn. Någon häckning likt fjolåret kunde inte konstateras, även om det är troligt att så sker varje år i området. Tyvärr har inga rapporter inkommit från sträckan mellan Oxhagen ned till Angeredsbron, där det tidigare år rapporterats flera sjungande hanar. Om detta är en tillfällighet eller inte får de närmsta åren utvisa.
Martin Oomen
Vår: Sammanlagt 6 fynd av 7 ex under perioden 8–30.4 Höst: Sammanlagt 18 fynd av 20 ex under perioden 13.9–1.11.
Ganska få observationer gjordes under året och det gäller såväl vår- som höststräcket. Lappsparven är dock en art som fluktuerar ganska kraftigt från år till år, så det är troligen ingen fara på taket.
Martin Oomen
Höga antal: Vår/vinter: Som mest 30 ex Kråkudden, Hönö 30.1 (Nils-Erik Ewers).
Höst/vinter: Som mest ca 25 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 31.10 (Lars Davidsson).
Efter förra årets avsaknad av större ansamlingar gjordes i år åter fynd av lite större snösparvsflockar under vinterhalvåret, dock inga riktigt stora.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex str S Mölnlyckemotet, Råda 16.8, 22.8 samt 25.8 (Johannes Lövqvist). 2 ex Sandvik, Torslanda 23.8 (Hans Börjesson). 1 ex str S 24.8 samt 1 ex 29.8 Smithska udden (Stefan Svanberg, Kristoffer Nilsson). 1 ex str S Krossholmen, Torslanda 25.8 (Johan Svedholm). 4 ex Brudarebacken 25.8 (Christer Fält m fl) och 1 ex str S samma lokal 29.8 (Roger Eskilsson) samt 31.8 (Leif Andersson). 1 ex str S Björnekulle 31.8 (Uno Unger). 1 ex str Centralstationen, Göteborg 11.9 (Kjell Hansson).
Ett relativt normalt år sett till antalet fynd och tidsfördelning. Brudarebacken fortsätter att vara den främsta lokalen för arten under höststräcket. I likhet med fjolåret så gjordes det heller inga vårfynd, något som det annars har gjorts varje år på 2000-talet med undantag för 2002.
Martin Oomen
Vinter: Januari–februari: Upp till 3 ex i Välen hela perioden (Lena Essedahl m fl). 3 ex Torslandaviken (Uno Unger m fl) 1 ex Otterbäcken, Askimsviken 5.1 (Lars Lundmark). 1 ex Hökälla 8.1 (Johan Svedholm). 1 ex Öxnäs 18.2 (Bo Brinkhoff). December: 3 ex Stora ån 31.12 (Per Boström). 2 ex Torslandaviken (Elon Wismén m fl). 1 ex Haga kile, Askim 21–23.12 (Hans Wahlberg). 1 ex Otterbäcken, Askim 7–30.12 (Stefan Andersson m fl).
Något fler fynd av övervintrande sävsparvar än förgående vinter, men fortfarande betydligt lägre summor än vid början av 2000-talet. Kan minnet från den hårda vintern 2005 sitta och göra att arten i högre utsträckning väljer att flytta längre söderut, eller är det bara en övergående svacka?
Martin Oomen