Duvor–ugglor

Duvåret 2008 bjöd på bra höststräck av ringduva och fortsatt god utveckling på häckningsfronten för turkduva.
Häckningar: 1 par Hökälla (Mats Raneström m fl). 1 par Hög, Hisingen (Tommy Järås). Häckningstid: Spelande fåglar: 1 ex Lunnagården, Mölndal 26.4 (Lars Eric Rahm). 1–4 ex Bokedalen, Jonsered 2–9.5 (Kerstin Martinsson m fl). 1 ex Hårssjön 29.5 (Fredrik Althoff). 1 ex Lärjeåns dalgång, Göteborg 2.6 (Martin Oomen).
Höga antal: Öxnäs, Säve: 28 ex 12.2 (Bo Brinkhoff m fl). 25 ex 17.8 (Marinko Karabatic). 34 ex str S 21.9 (Johan Svedholm).
Glädjande med två konstaterade häckningar och rapporter om ett flertal spelande fåglar. De högsta antalen är normala och som vanligt koncentrerade till Öxnäs-området. Normalt brukar enstaka december- eller januarifynd göras, så icke i år dock.
Mikael Molin
Höga antal: 7 500 ex str S Masthugget 3.10 (Lars Carlsson). 6 342 str S Välen 3.10 (Hans Börjesson). 9 080 ex str S Smithska udden 7.10 (Kristoffer Nilsson). 11 500 ex str S Smithska udden 15.10 (Kristoffer Nilsson). 4 080 ex str S Välen 15.10 (Hans Börjesson). 4 900 ex str S Skansen Lejonet 15.10 (Mats Raneström). 2 080 ex str S Öxnäs 15.10 (Marinko Karabatic).
Totalt sågs 36 110 ex sträcka vid Smithska udden under hösten vilket är nästan tre gånger så många som i fjol. De höga dagssummorna från den 7 och 15 oktober är de femte respektive tredje högsta någonsin vid lokalen. De två högsta dagssummorna av sydsträckande fåglar i Göteborg är 33 400 ex innanför Hönö den 13 oktober 1984 och 23 400 ex vid Smithska udden den 9 oktober 2004.
Mikael Molin
Häckningar: Ca 15 par Kungsladugård (Kristoffer Nilsson). 12 par kontrollerades i övriga västra Göteborg (Kristoffer Nilsson). 1 par Marstrandsgatan, Lundby (Ingegerd och Douglas Bratt). Häckningstid: Enstaka fåglar (1–3 ex) rapporterade från 13 lokaler i Göteborgs kommun, tre lokaler i Mölndals kommun, fem lokaler i Öckerö kommun och en lokal i Härryda kommun.
Höga antal: 37 ex Älvsborgsgatan, Kungsladugård 22.2 (Kristoffer Nilsson) blev högsta antalet under våren. 75 ex Sjöbergen 26.6 (Kristoffer Nilsson). 89 ex Älvsborgsgatan, Kungsladugård 4.12 (Martin Oomen m fl) blev högsta antal under hösten.
Hela 28 konstaterade turkduvehäckningar är fler än fjolårets redan då höga 24 par. Dessutom rapporter från många olika lokaler under häckningstid. Vi börjar närma oss de cirka 50 revir som konstaterades under 1998 års riksinventering. Årets högsta antal 89 ex vid Älvsborgsgatan är dessutom det näst högsta som rapporterats på lokalen. Det högsta var 92 ex på samma lokal den 26 november 2006. Intressant också med det höga antalet vid Sjöbergen under slutet av juni där tidigare endast upp till cirka 25 ex rapporterats. Kungsladugård ligger dock inte så långt ifrån Sjöbergen och en leucistisk fågel som noterats på båda ställena gör det troligt att åtminstone delvis samma fåglar ses på båda lokalerna.
Mikael Molin
Häckningar: Av sex par lyckades fyra med häckningarna och åtta ungar (3+2+2+1) kom på vingarna.
Övriga: 1 ex Donsö 27.3 (Kjell Ove Andersson). 1 ex Hisingsparken 25.8 (Bo Brinkhoff). 1 ex Stora Amundö 3.9 och 18.10 (Stig Fredriksson, Stefan Johansson). 1 ex Donsö 13.9, 2.10 och 25.12 (Markus Lagerkvist, Kjell Ove Andersson m fl). 1 ex Smithska udden 22.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Slottsskogen 2.11 och 17.11 (Stig Fredriksson, Bengt Adamsson m fl). 1 ex Götaledstoppen 12.11 (Håkan Aronsson). 1 ex Kippholmen 23.11 (Hans Börjesson). 1 ex Änggårdsbergen 10.12 och 21.12 (Bengt Adamsson). 1 ex Gårda 15–18.12 (Per Nyberg). 1 ex Biskopsgården 23.12 (Håkan Aronsson).
Sammanfattningsvis ett mycket bra år och antalet flygfärdiga ungfåglar var det högsta hittills på 2000-talet. Det gjordes även ovanligt många observationer under höstmånaderna, säkerligen ett resultat av de lyckade häckningarna.
Martin Oomen
Häckningstid: 1 ex Klippans naturreservat 15.3 (Fredrik Andersson). 1 ex Raketjärn, Landvetter 10.4 (Johannes Löfqvist m fl).
Övriga: Vinter/vår: 1 ex Fridhem, Hisingen 14.2 (Lena Essedahl) och troligen samma ex 26.3 (Marinko Karabatic). 1 ex Hisingsparken 2.3 (Bo Brinkhoff). Höst/vinter: 1 ex Landala 8.10 (Lennart Falk). 1 ex Rya skog 14.10 (Björn Dellming). 1 ex Titteridamm, Angered 22.10 (gm Tommy Järås). 1 ex Solsten, Mölnlycke 28.10 (gm Tommy Järås). 1 ex Skatås 31.10 (Jan Wahlberg). 1 ex Lunnaberg, Hisingen 3.11 (Per Arne Lindgren). 1 ex Hög, Hisingen 5.11 (Tommy Järås). 1 ex Medicinareberget 11.11 (gm Tommy Järås). 1 ex Torslanda 11.11 (gm Tommy Järås). 1 ex Kippholmen, Björlanda 13.11 (Per Lundgren) samt 17.11 (Lars Carlsson). 1 ex Änggårdsbergen 15.11 samt 17.11 (Bengt Adamsson m fl). 1 ex Hisingsparken 23.11 (Jonas Magnusson m fl) 1 ex Slottsskogen 28.11 (Carl Jyker) och troligen samma ex 4.12 (Martin Oomen m fl). 1 ex Kållered 4.12 (Mikael Nord). 1 ex Högsjön, Vättlefjäll 7.12 (Barbro Björkman m fl). 1 ex Råhult, Partille 7.12 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Lilleby småbåtshamn, Björlanda 14.12 (Mathias Theander). 1 ex Änggårdsbergen 21.12 (Jan Ohlin m fl). 1 ex Brudarebacken 25.12 (Ingemar Wallentin). 1 ex 28–29.12 Hisingsparken (Märtha Boström).
Totalt 24 fynd varav 20 under hösten. Detta är den högsta årsumman som någonsin noterats i rapportområdet. Likt övriga Sydsverige fick Göteborgsområdet ta del av den stora invasion av ugglor som svepte fram under hösten.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Stora Knarrholmen, Gbg:s södra skärgård (gnm Tommy Järås). 1 par Bergum k:a 4.7 (Håkan Thorstensson). Häckningstid: 1 ex sp Lärjedalens golfbana 21.1 (Håkan Thorstensson). 1 ex Ragnhildsholmen 6.5 och 20.5 (Peter Strandvik m. fl.). 1 ex Torslandaviken 18.5 (Per Björkman m fl).
Övriga: 1 ex str O Kråkudden, Hönö 15.4 (Stefan Svanberg). 1 ex Västra Nordstan 9.11 (gm Tommy Järås). 1 ex Pilegårdsdammen, Askim 19.12 (Stefan Andersson).
Två konstaterade häckningar ett ganska normalt resultat för senare år. Hornugglan får nog räknas som den mest lättinventerade ugglearten tack vare ungarnas ljudliga mattiggande som hörs vida omkring under sommarnätterna, vilket gör att häckningar enklare kan konstateras än för andra nattaktiva arter. Decemberfynd hör till ovanligheterna och har endast noterats en gång tidigare på 2000-talet.
Martin Oomen
Vinter: 1 ex Kråkudden, Hönö 11.1 (Kristoffer Nilsson m fl).
Vår: 1 ex Tornö, Gbg:s södra skärgård 23.4 (Tina Widén). 1 ex Vinga 26.4 (Conny Palm m fl).
Höst: 1 ex Utbyfältet 20.9 (Roger Eskilsson). 1 ex Rörö 21.9 (Elon Wismén m fl). 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 24.9 (Lars Davidsson). 1 ex Rörö 9.10 (Hans Börjesson). 1 ex Smithska udden 15.10 (Kristoffer Nilsson m fl). 1 ex Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård 26.10 (Gösta Olofsson). 1 ex Torslandaviken 8.11 (David Lundgren).
Totalt tio fynd, vilket får anses som ganska magert. Framförallt var det vårsträcket då endast två fynd gjordes som drog ned totalsiffran, medan det under höststräcket faktiskt observerades något fler än normalt. Enstaka sommarfynd brukar också göras nästan varje år, men alltså inte i år.
Martin Oomen
Häckningstid: 1 ex sp Backa, Landvetter 22.1 (Kristian Thisted). 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 4.2 (Johannes Löfqvist).
Övriga: 1 ex Brännö 22.10 (Lars Hellman). 1 ex Hörsickan, Mölndal 2.11 (Lena Essedahl).
För femte året i rad hördes en sporadiskt spelande pärluggla vid Lilla Issjön. Den stora invasionen som drabbade andra delar av landet under hösten passerade dock tyvärr nästan obemärkt förbi oss. Betydligt fler fynd gjordes i Halland och Bohuslän där man använde sig av riktad fångst nattetid med ganska goda resultat.
Martin Oomen