Sumphöns och trana

Den tidiga våren gjorde att de första tranorna sågs rekordtidigt. I övrigt bjöd 2008 på gott om vattenrall och rörhöna, men anmärkningsvärt nog inte en enda småfläckig sumphöna!
Häckningar: 1 par Haga Kile, Askim 29.5 (Lars Lundmark). 1 par Brännholmsviken, Styrsö 8.6 (Lars Davidsson). 1 par Välen 23.8 (Mattias Pozsgai). Häckningstid: Rapporterad på ytterligare 23 lokaler.
Vinter: 1 ex Otterbäcken, Askimsviken 1.1–20.2 (Sten Ekwall m fl). 1 ex Gullö, Säve 1.1 (Tommy Järås). 1 ex Sanden, Torslanda 4.1(Jeanette Hagström m fl). 1 ex Kvillehed, Nordre älv 29.1 (Morgan Ohlson). 1 ex Sudda, Hönö 10.2 (Bengt Karlsson). 1 ex Välen 11.2 (Uno Unger). Under december noterades ca 10 ex.
Totalt 26 lokaler med vattenrallar under häckningstid, varav sju ute i skärgården är en mycket hög summa. Antalet fåglar som försöker övervintra har även ökat de senaste åren och cirka sexton individer under vintermånaderna är det högsta som noterats.
Jon Håkansson
Häckningstid: Spelande fåglar: 4 ex Brudarebacken 19.5–4.6 (Dag Aurell m fl). 1 ex Alleby, Björlanda 30.5 (Martin Oomen). 1 ex Skålvisered, Säve 30.5 (Martin Oomen). 1 ex Otterbäcken, Askimsviken 4.6 (Aimon Niklasson m fl).
Övriga: 1 ex Brudarebacken 8.9 (Roger Eskilsson). 1 ex Brudarebacken 22.9 (Roger Eskilsson).
Med sju spelande hannar är vi tillbaka på en normal nivå efter föregående års rekordantal på hela 24 stycken. Dessförinnan har årssummorna varierat mellan fyra och nio exemplar. Som vanligt de senaste åren har det även noterats fåglar under hösten på Brudarebacken. Troligtvis häckar arten årligen på lokalen men den senaste konstaterade häckningen ägde rum 2005.
Jon Håkansson
Häckningar: Totalt 29 häckande par, ca 6 par Slottsskogen (Stig Fredriksson m fl), 3 par Svarte mosse, Biskopsgården (Stig Fredriksson m fl) och 2 par Klare mosse, Hisingsparken (Märtha Boström m fl). Häckningstid: Rapporter föreligger från ytterligare 10 lokaler.
Vinterfynd: Höga antal: I Slottskogen noterades som mest 9 ex under januari–februari (Uno Unger m fl) samt 13 ex under december (Kristoffer Nilsson m fl). 6 ex Pilegårdsdammen, Askim 19.12 (Stefan Andersson).
Totalt 29 säkra häckningar är den högsta summan som noterats i rapportområdet. Det tidigare rekordet är från 2006 då 24 par noterades. Det höga antalet i år beror dock snarare på en högre rapporteringsfrekvens än en reell ökning. Populationen är troligen relativt stabil och torde ligga på 40–50 par. Antalet rörhöns i Slottskogen har ökat markant de senaste vintrarna och är den främsta övervintringslokalen för arten i rapportområdet.
Jon Håkansson
Häckningar: 3 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Peter Strandvik m fl). 2 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 2 par Hills golfbana, Mölndal (Elon Wismén m fl). 2 par Hökälla (Stig Fredriksson m fl). 1 par Torslandaviken (Birger Kaiser m fl). 1 par Svankällan (Jan Ohlin m fl). Häckningstid: Rapporter föreligger från Välen, Härlanda tjärn samt Svarte mosse, Biskopsgården.
Endast elva konstaterade häckningar är en ganska låg summa men med största sannolikhet har fler par häckat framförallt i Torslandaviken. Det kan nämnas att det fanns 24 revirhävdande par på lokalen 2006! Troligtvis har även fler häckningar ägt rum vid Hökälla men tendensen tycks vara vikande. Detta hör sannolikt ihop med igenväxning av lokalen. En våtmarksrestaurering har dock påbörjats så förhoppningsvis kommer sothönan att öka i antal där igen.
Jon Håkansson
Tidiga fynd: 12 ex mot N Nordstaden, Göteborg 25.2 (Nils Gabrielsson). 12 ex str Smedstorps ängar, Björketorp 28.2 (Annika Niering).
Häckningstid: Tranor sågs under hela sommaren på norra Hisingen, ca 1 par med en årsunge i augusti (Tommy Järås m fl). Fynd gjordes även runt Björketorp där arten rapporterades från Klippans naturreservat, Smedstorps ängar och Grandalen. Dessutom noterades enstaka fåglar vid Vättlefjäll i Bergum samt Hårssjön.
Återigen ett år med flera observationer av tranor under häckningstid och med största sannolikhet så häckade även ett par någonstans på norra Hisingen. Under 2005–2007 har årligen ett par konstaterats häcka just i detta område. Dessa är dessutom de enda säkra häckningarna som har gjorts i rapportområdet. De två fynden i februari är mycket tidiga och är de första som gjorts under denna månad i rapportområdet under 2000-talet. Det skall tilläggas att till följd av det milda vädret i slutet av februari var tranorna ovanligt tidiga även i övriga Sverige just i år.
Jon Håkansson