Lärkor och svalor

Trädlärkan tänjde sitt fenologispann åt båda håll det här året, men sågs oroande nog på färre häcklokaler än vanligt. Dessutom konstaterar vi att det är dålig fart på backsvalerapporteringen men att det var bättre fart på ladusvalesträcket.
Tidiga fynd: 1 ex mot N Öxnäs 3.3 (Göran Karlsson).
Vår: Sammanlagt ca 20 ex under perioden 8.3–15.4.
Häckningstid: Arten noterades på sex lokaler under häckningstid.
Höst: Sammanlagt 78 ex under perioden 12.9–7.11.
Vinter: 1 ex Vrångö 23.11–21.12 (Tina Widén m fl).
Betydligt färre lokaler med trädlärkor under häckningstid än normalt. Vanligtvis brukar arten observeras på omrking 10–15 lokaler. Det är mycket ovanligt med vinterfynd av arten, detta är endast den andra observationen under 2000-talet. Övriga fynd under vår- och höststräcket är i normal omfattning.
Jon Håkansson
Samtliga: 4 ex Torslandaviken 16.4 (Martin Oomen m fl). 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 25.10 (Martin Alexandersson m fl). 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 27.10 (Ola Wennberg). 1 ex Brudarebacken 30.10 (Jan-Åke Noresson). 1 ex Rörö 2.11 (Johannes Löfqvist).
Berglärkan har varit årlig gäst i rapportområdet sedan 1997 men antalet har minskat något under de senaste åren. Årets tio exemplar är dock en återhämtning gentemot 2007 då endast två fåglar noterades. Uppträdandet i år är normalt fördelat med fynd under artens båda sträckperioder till och från sina häckningslokaler i norr. Typiskt är också att de flesta observationerna görs i yttersta skärgården.
Jon Håkansson
Häckningar: 100 par Torslandaviken (flera observatörer).
Antalet häckande par på Rörskär vid Torslandaviken är uppskattat efter de observationer som noterats. Detta är inte den enda häckningslokalen i området men inga andra rapporter har inkommit i år. Ett upprop är således på sin plats: Besök gärna grustag och stenbrott, som numera är backsvalans primära häckningsmiljö, under häckningstid och rapportera alla kolonier du hittar! Flera av de potentiella häckningslokalerna finns i Mölndals och Härryda kommuner.
Jon Håkansson
Tidiga fynd: 2 ex Hökälla 4.4 (Jan Krantz).
Sena fynd: 1 ex Ragnhildsholmen 21.10 (Elisabeth Svensson). 1 ex Johanneshus, Askim 26.10 (Jan Wahlberg m fl). 1 ex Brännö 27–29.10 (Kent Kristenson). 1 ex mot S Hällsvik, Torslanda 29.10 (Niklas Aronsson). 1 ex Vrångö 30.10 (Tina Widén). 1 ex mot S Smithska udden 31.10 (Kristoffer Nilsson).
Höga antal: 750 ex mot S Stora Amundö 3.9 (Stig Fredriksson). 843 ex mot S Smithska udden 9.9 (Kristoffer Nilsson).
Normalt brukar de första ladusvalorna dyka upp i mitten av april så årets fynd vid Hökälla är mycket tidigt och innebär nytt fenologirekord med hela fem dagar. Anmärkningsvärt är också att så många fåglar noterades i slutet av oktober. Efter mitten av månaden har normalt alla ladusvalor lämnat vår breddgrad. Under 2003 och 2004 gjordes dock tre fynd i början av november. Den höga dagsnoteringen på Smithska udden är den högsta sträcksiffra som noterats under 2000-talet.
Jon Håkansson