Flugsnappare–mesar

Höstfynd av mindre flugsnappare gjordes i år för första gången sedan 80-talet, och trädgårdsträdkrypare noterades för första gången i rapportområdet. Dessutom var pungmesutdelningen god.
Samtliga: 1 ex sj Kungsparken 23.5 (Kjell Wallin). 1 ex Östra Trollåsen, Askim 11.9 (Aimon Niklasson).
Två fynd är en ganska normal årssumma även om arten vissa år kan utebli helt. Höstfynd är dock förvånansvärt ovanliga. Årets fågel är endast det tredje septemberfyndet någonsin i området; de två tidigare gäller båda ensamma fåglar på Brännö den 18 september 1986 och den 19 september 1982. Förutom dessa två finns även två augustifynd i rullorna, nämligen 1 ex i Krokslätt den 3 augusti 2000 och 1 ex i Bokedalen den 4 augusti 2001.
Mikael Molin
Häckningstid: Upp till 6 ex Stora Amundö 1–4.4 (Lars Lundmark m fl). 1 hona Torslandaviken 15.4 (Stefan Svanberg). 1 ex Lagmansholmen, Säve 4.5 (Johan Svedholm). 1 ex Välen 5.5 (Birger Kaiser). 1 ex Gullö, Säve 5.5 (Tina Widén).
Höga antal: 22 ex Torslandaviken 22.11 (Magnus Persson). 16 ex str SO Välen 28.10 (Peder Kinberg).
Endast en fågel sedd under häckningstid på fjolårets troliga häcklokal Torslandaviken, och vidare inga rapporter från flera tidigare kända troliga häcklokaler vid Nordre älv. Frågan är om det avspeglar dålig rapportering, eller om orsakerna finns annorstädes. Glädjande är dock att det fortfarande ses några större flockar som ligger i paritet med det maxantal som rapporterats de senaste åren.
Mikael Molin
Skärgården: 2 ex Hönö kyrkogård 11.1–13.12 (Tina Widén m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö 20.1, 15.3 och 27.9 (Elon Wismén m fl).
De två fåglarna från ifjol vid Hönö kyrkogård (där en också ringmärktes den 26 september 2007) uppehöll sig i området under hela året, och sågs besöka bohål den 13 april. Frågan är om de enstaka fåglarna sedda vid Ersdalen bara representerar fåglarna från kyrkogården på strövtåg eller kan vara tecken på ytterligare kolonisation av skärgården.
Mikael Molin
Samtliga: 1 hane sj Vrångö 20.4 (Tina Widén m fl).
Första fältfyndet i landet utanför Skåne! Till och med 2008 finns faktiskt totalt endast fyra fältfynd förutom denna fågel i Sverige. Vidare har till och med 2008 totalt 29 ex setts i Sverige och av dessa har alla utom tre gjorts i Skåne. Utanför Skåne har fåglar setts vid Ottenby på Öland samt Hartsö-Enskär och Landsort i Sörmland. En tydlig fyndtopp finns under den första april-dekaden, då 7 ex setts, vilken troligen representeras av fåglar på förlängd vårflyttning. Vidare finns antydda fyndtoppar under slutet av maj och i mitten av oktober. Vrångö-fågeln faller därmed lite mellan dessa båda toppar men då materialet mest baserar sig på förhållanden i Skåne är det väl ändå rimligt att tro att det är en fågel på förlängd vårflyttning. Fågeln upptäcktes på sången i en trädgård vid Lotsutkiken men höll senare under dagen till i ett skogsområde strax söder om samhället.
Mikael Molin
Samtliga: 1 hane Säveåns dalgång, Utby 26.4–7.5 (Kristin Jeschke m fl). 1 hane Järnbrott 3.5 (Per Boström).
Två fynd är ett bra resultat för en art som knappt är årlig och det är dessutom lika många som år 2007. Dessförinnan rapporterades 1 ex 2006 och 3 ex 2002. Förutom ovanstående fältfynd hittades ett påbörjat bo vid Välen den 7 maj. Utifrån beskrivningen lämnades det cirka två dagar gammalt. Det ligger nära till hands att misstänka att Välen-boet kan ha byggts av hanen som sågs i Järnbrott vid ungefär samma tid.
Mikael Molin