Nattskärra–praktfåglar

Ett kungsfiskarpar gick till häckning i år precis som förra året, men misslyckades tyvärr med häckningen. Dessutom noterades bland annat en ovanligt sen tornseglare och en härfågel.
Tidiga fynd: 1 ex Orremorssen, Vättlefjäll 2.5 (Lars Erik Norbäck).
Häckningar: 1 par Orremossen, Vättlefjäll 25.7 (Jörgen Persson). Häckningstid: Under perioden 14.5–26.7 noterades ca 50 spelande ex på 28 lokaler.
Höga antal: 5 ex sp Hassledalsbergen, Askim 4.7 (Stefan Andersson). 4 ex sp Orremossen, Vättlefjäll 4.7 (Jörgen Persson). 4 ex sp Rördalen Vättlefjäll 4.7 (Martin Oomen).
En något lägre men fullt normal årssumma för de senaste åren. Detta speglar troligtvis inte någon nedgång i beståndet utan snarare lägre aktivitet bland nattaktiva ornitologer i hedmark och gles tallskog där få övriga nattaktiva fåglar sjunger. Fyndet på Orremossen den 2 maj är det näst tidigaste någonsin, endast slaget av ett fynd från Nordfjäll, Näset den 29 april 2006. Normalt ses de första nattskärrorna runt den 10 maj.
Martin Oomen
Sena fynd: 1 ex Berglärkan, Göteborg 13.11 (Ingegerd Nyberg).
Ett mycket sent fynd. Även 2006 noterades ett exemplar i november på Styrsö. De senaste årens uppträdande av bleka tornseglare i Sverige under senhösten och bestämningsproblematiken arterna emellan gör fyndbilden vansklig, men oavsett vilket är det mycket sällsynt med seglare så här sent på året.
Martin Oomen
Vinter/vår: Under januari–februari uppehöll sig vardera 1 ex vid Brandkärr, Hisingen (Jan Hellström m fl) och Säveåns dalgång, Jonsered (Christer Fält m fl).
Häckningar: 1 par gick till häckning vid Göta älv, Hisingen men misslyckades (Patrik Jonasson m fl).
Sommar: 1 ex Donsö 25.7 (Gösta Olofsson).
Höst/vinter: 1–2 ex Välen 23.8–7.12 (Ulf Sjögren m fl). 1 ex Björrödsbäcken, Landvetter 1.9 (Christer Johansson). 1 ex Hög 8.9 (Tommy Järås). 1 ex Säveåns mynning 20.9, 16.10 och 18.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Smithska udden 26.9 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Torslandaviken 2.10 (Uno Unger). 1 ex Brännö 25.10 (Ingemar Olsson). 1 2K hane ringm Eklanda, Möndal 27.10 (Ulf Molau). 2 ex Bäckebols industriområde 3.11 (Jan Hellström). 1 ex Ragnhildsholmen 13.11 (Jon Håkansson). 1 ex Säveåns dalgång, Kviberg 6–26.12 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Torslandaviken 28–31.12 (Fredrik Spak m fl).
Ett mycket bra år sett till antalet fynd under framförallt höstmånaderna. Tyvärr blev det ingen lyckad häckning i år men det stora antalet fynd under hösten skvallrar om att arten haft ett bra häckningsår i övriga Sverige. Om inte vintern blir för sträng får vi hoppas att det görs fler fynd under kommande häckningssäsong i vårt rapportområde.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Gråberget, Majorna 4–6.10 (gm Tommy Järås).
En normal fyndbild för denna art som nätt och jämt är årlig i vårt rapportområde. De flesta exemplaren brukar ses på hösten, och så var fallet även med årets fynd (till skillnad från förra året då tre vårfynd gjordes).
Martin Oomen