Hackspettar

Förhoppningen om en säker häckning av tretåig hackspett gick om intet i år igen. Men den finns kanske i ett bohål därute någonstans ändå. I övrigt var 2008 ett ganska normalt spettår.
Häckningstid: 1 ex sp 17.5 Surtesjön, Vättlefjäll (Jan Ohlin). 1 ex Maderna, Partille 4.7 (Ingvar Björhall).
Vår: Sammanlagt 7 ex under perioden 25.4–6.5.
Höst: 1 ex Brudarebacken 22–24.8 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Hällsvik, Torslanda 26.8 (Magnus Persson). 1 ex Hönö kyrkogård 31.8 (Bengt Karlsson).
1 ex Brudarebacken 4–5.9 (Roger Eskilsson) Ganska få fynd under häckningstid. Senaste konstaterade häckningen skedde vid Rödbo, Hisingen 2006. I övrigt fynd under normal omfattning med enstaka rastande fåglar under höststräcket.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Rya Skog (Jan Krantz). 1 par Änggårdsbergen (Peter Folkow). 1 par Lilla Gömysten, Askim (Markus Lagerkvist). Häckningstid: Sammanlagt gjordes observationer på ca 50 olika lokaler, mestadels av spelande fåglar.
Betydligt färre konstaterade häckningar i år jämfört med fjolåret. Detta beror säkerligen mest på tillfälligheter och det faktum att atlasinventeringen nu är avslutad, och speglar troligen inte någon reell nedgång. I början av 2000-talet skattades Göteborgspopulationen till cirka 30 par.
Martin Oomen
Samtliga: 1 par Klippans naturreservat 1.1–14.5 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 1 hane Donsö 17.1 (Sten Johansson). 1 hane Svankällan 18.3–9.4 (Jan Ohlin m fl). 1 hane Klippans naturreservat 20.11 (Ingvor Svensson m fl).
Paret vid Klippans naturreservat visade tydliga indikationer på att gå till häckning men trots detta gjordes inga observationer efter mitten på maj. Det är nog ändå rimligt att anta att häckning eller häckningsförsök har gjorts vid Klippan de sista åren då skogarna runtomkring är milsvida och biotopen är bra. Man kan bara önska att fler ornitologer skulle röra sig i våra skogsmarker under sommarmånaderna.
Martin Oomen