Piplärkor–strömstare

Större piplärka fortsätter att vara årlig och vattenpiplärkan återkom till skärgården efter en vinters avsaknad av fynd. Dessutom noterades det andra fyndet någonsin av gulhuvad gulärla och ovanligt gott om sena vårfynd av sidensvans i år.
Samtliga: 1 ex mot S Smithska udden 25.9 (Kristoffer Nilsson m fl).
Artonde fyndet av större piplärka i rapportområdet och sjunde året i rad som arten nu har observerats. Detta är mycket anmärkningsvärt då endast sex fynd gjordes under hela 1900-talet (se separat ruta för komplett fyndhistorik). De främsta förklaringarna är troligtvis ökad ornitologisk aktivitet samt ökad kunskap om artens sträckläte hos Göteborgs fågelskådare. Årets fågel ligger helt rätt i tiden då de flesta observationerna görs i slutet av september och början av oktober. För att belysa detta kan nämnas att tretton av fynden genom åren har gjorts mellan den 24 september och 6 oktober.
Jon Håkansson
Samtliga: 1 ex str S Mölnlyckemotet 7.9 (Johannes Löfqvist). 1 ex Balltorps våtmark 7.9 (Lena Essedahl). 1 ex str S Brudarebacken 8.9 (Roger Eskilsson). 1 ex mot S Majvik, Torslanda 9.9 (Niklas Aronsson). 1 ex Öxnäs 13.9 (Hans Börjesson m fl). 1 ex str S Mölnlyckemotet 14.9 (Johannes Löfqvist). 1 ex str S Vrångö 20.9 (Lars Davidsson). 2 ex str S Rörö 21.9 (Elon Wismén m fl). 1 ex Tunneskär, Gbg:s södra skärgård 21.9 (Lars Hellman). 1 ex str S Brudarebacken 22.9 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Kviberget, Välen 22.9 (Hans Börjesson). 1 ad Torslandaviken 22.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K Brudarebacken 26.9 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 27.9 (Magnus Persson). 1 ex str S Smithska udden 27.9 (Leif Andersson m fl). 1 ex Stora Amundö 7.10 (Lars Lundmark).
Sammanlagt 17 individer under höststräcket är en normal summa. Oktoberfynd är ganska ovanligt men noteras i snitt vartannat år. Årets fynd är det femte under denna månad på 2000-talet.
Jon Håkansson
Samtliga: 1 ex Hummerviken, Öckerö 21.11 (Rolf Nyback). 1 ex Rörö 23–28.12 (David Lundgren m fl).
Inte en enda vattenpiplärka noterades under vintern 2007/2008 men glädjande nog har en fågel återkommit till Rörö, vilket får sägas är en klassisk övervintringslokal för arten. Observationen på Öckerö är den första på ön men då det sedan tidigare föreligger ett flertal fynd på Hönö är det inte oväntat. Det kan faktiskt inte heller helt uteslutas att det rör sig om samma fågel som gästat både Öckerö och Rörö men vi har valt att betrakta dem som två olika individer. Det första fyndet i rapportområdet gjordes så sent som 1999 men arten har därefter varit så gott som årlig.
Jon Håkansson
Häckningar: 1 par Vadskärsudden, Torslandaviken (Johan Svedholm m fl). Häckningstid: Ytterligare ca 4 par vid Torslandaviken. Dessutom noterades arten på strandängarna längs Nordre- och Göta älv samt vid Hökälla.
Sena fynd: 1 ex Rörö 7–9.10 (Uno Unger m fl).
Den sammanlagda populationen torde ligga på cirka 10–15 par och har troligtvis varit ganska konstant under de senaste åren även om det inte återspeglas i antalet säkra häckningar. Arten har dock minskat kraftigt jämfört med 70- och 80-talet då troligtvis 40–50 par häckade i området.
Jon Håkansson
Samtliga: 1 hane Kulmesund, Galterö 3.6 (Tina Widén, Birger Kaiser).
Fågeln höll till på en strandäng vid Kulmesund men drog efter bara tio minuter vidare mot sydost. Det här är endast det andra fyndet i rapportområdet av någon av de gulhuvade raserna. Utseendet på fågeln pekar mot att det med största sannolikhet rörde sig om en flavissima, som normalt häckar på de Brittiska öarna. Oklarheter finns dock kring hur mycket den östliga rasen lutea kan variera så den får tillsvidare förbli obestämd till någon av raserna. Det första fyndet i Göteborgsområdet gjordes vid Torslandaviken under april–juni 2004 då en gulhuvad hane troligtvis samhäckade med en hona av rasen flava.
Jon Håkansson
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 5 ex, bl a 3 ex Ryaverket, Hisingen 23.2 (Fredrik Spak). December: Sammanlagt ca 6 ex.
Antalet forsärlor som försöker övervintra är ganska konstant och har legat på cirka 10–13 ex per år de senaste fem åren.
Jon Håkansson
Vinter: 1 ex Tångudden, Älvsborgsfjorden 9.12 (Håkan Aronsson).
Höga antal: 366 ex str S Mölnlyckemotet, Råda 14.9 (Johannes Löfqvist).
Under 2000-talet har antalet sädesärlor som observerats under vintermånaderna varit 0–4 ex, så årets enda fågel är ett normalt antal. Undantaget som bekräftar regeln är 2001 då uppemot tio fåglar noterades. Den höga dagssumman vid Mölnlyckemotet är den näst högsta som noterats detta decennium. Toppnoteringen ligger på 430 ex som sågs sträcka söderut vid Brudarebacken den 14 september 2006. Då sädesärlan huvudsakligen sträcker mot SO under hösten är det typiskt att de högsta sträcksiffrorna noteras just i de östra delarna av rapportområdet.
Jon Håkansson
Sena fynd: 14 ex Hällsvik, Torslanda 3–8.4 (Magnus Persson). 8 ex Torslandaviken 4.4 (Johan Svedholm). 45 ex Fräntorp 6.4 (Leif Jonasson). 18 ex Mölnlycke 11–12.4 (Pär Lydmark). 1 ex Bingared, Bergum 12.4 (Roger Eskilsson). 20 ex str N Mölnlyckemotet, Råda 13.4 (Johannes Löfqvist). 6 ex Fräntorp 14.4 (Birger Kaiser). 25 ex str N Torslandaviken 14.4 (Johan Svedholm). 1 ex str N Mölnlyckemotet, Råda 20.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex str N Masthugget, Göteborg 21.4 (Johan Svedholm). 1 ex Kålltorp 21.4 (Lena Essedahl). 3 ex str N Mölnlyckemotet, Råda 23.4 (Johannes Löfqvist). 2 ex Intaget, Öckerö 2.5 (Martin Alexandersson).
Höga antal: 500 ex Östra sjukhuset 3.11 (Victor Bergh Alvergren).
Ovanligt många aprilfynd och ett majfynd vilket verkligen inte hör till vanligheterna. Precis som de senaste tre åren har det även 2008 varit ont om större ansamlingar av arten.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Hans Falklind). 1 par Grevedämmet, Mölndal (Fredrik Althoff). Häckningstid: Troliga häckningar: 1 par Kvarnberget, Hindås (Håkan Thorstensson).
Övriga: Fåglar sågs vid flera tillfällen i Lärjeåns dalgång, Angered.
Säveån i Jonsered och Grevedämmet är som vanligt pålitliga strömstarelokaler, även under häckningstid. Två konstaterade häckningar är ganska mycket jämfört med tidigare år, men arten häckar säkerligen årligen i området med 5–10 par.
Johan Svedholm