Sommargylling–starar

Efter förra årets totala avsaknad av sommargylling blev det tangerat rekordår för den bananfärgade flöjten under 2008, men med nötkråkerapporter var det betydligt sämre ställt.
Samtliga: 1 ex Kallhed, Björlanda 24.5 (Kjell Wassenius). 1 2K hane Hisingsparken 27.5 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ad Askesby, Säve 1.6 (Lennart Larsson). 1 ex Brottkärr, Askim 3.6 (Hans Westerberg).
Fyra fynd av sommargylling är tangerat årsrekord för Göteborgsområdet. Fågeln i Hisingsparken upptäcktes bakom Toleredskolan på morgonen och observerades till och från i området under hela dagen. Askesby på norra Hisingen är en säker gyllinglokal. Det var sextonde året totalt som samma observatör hörde gyllingar sjunga utanför sin stuga. Våra sommargyllingar brukar dyka upp relativt sent på våren, vilket tyder på att det rör sig om kringströvande ickehäckande fåglar.
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt ca 17 ex under perioden 1.1–19.4.
Höst/vinter: Sammanlagt 25–30 ex under perioden 21.9–31.12.
Varfåglarna återvänder stadigt till sina vinterrevir i området. Årets antal skiljer sig inte mycket från senare år, möjligen är fynden under vinter/vår något lägre än snittet.
Per Björkman
Vår: 1 ex Långetjärn, Härryda 19.3 (Håkan Thorstensson). 1 ex Svankällan 26.3 (Peter Strandvik). 1 ex Hårssjön 7.4 (Christer Johansson). 1 ex Landvetter 10.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex Svarttjärnsås, Landvetter 19.4 (Fredrik Althoff m fl).
Anmärkningsvärt är att inga fynd av nötkråka finns under maj–juli. Detta kan eventuellt förklaras av att skådaraktiviteten under årets sommar minskat efter att atlasinventeringen slutförts. 2007 noterades en säker häckning i Härryda kommun och arten bedöms häcka sparsamt till sällsynt inom rapportområdet.
Per Björkman
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 11 fynd av 26 ex. December: 1 ex Donsö 6.12 (Kjell Ove Andersson). 1 ex Gasklockan 10.12 (Håkan Aronsson). 1 ad Bäckebolsmotet, Hisingen 25.12 (Ulf Linnell).
Höga antal: Vår: 22 ex str NO Fotö 3.3 (Tina Widén). Höst: 59 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Jon Håkansson).
Råkorna passerar regelbundet genom Göteborgsområdet under sin flyttning på våren och hösten. Beroende på flockstorlek kan antalet variera mellan åren. En ökad bevakning av sträcket kan även bidra till att antalet råkor stigit under senare år. Vintertid ses alltid några fåglar i Öxnäsområdet.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 28.4 (Johan Svedholm). 1 ex str O Torslandaviken 28.4 (Bo Brinkhoff). 2 ex Torslandaviken 29.4 (Magnus Lundström). 1 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 29.4 (Johan Svedholm). 1 ex Torslandaviken 29.4 (Magnus Persson). 1 ex Torslandaviken 29.4 (Magnus Lundström). 1 ex Tistlarna 2.5 (Tommy Järås). 1 ex Välen 7.5 (Hans Börjesson). 1 ex Kråkudden, Hönö 10.5 (Håkan Thorstensson).
Årets antal av svartkråkor stannade vid nio fynd av tio exemplar, vilket är ett normalt uppträdande inom rapportområdet. Som vanligt ligger fynden i april–maj då mycket kråkfågel är i rörelse, och det är främst vid kustnära lokaler som svartkråkorna ses. Inom rapportområdet förekommer även hybridisering med gråkråka, vilket komplicerar fyndbilden, liksom förväxlingsrisk med unga råkor.
Per Björkman