Flugsnappare–mesar

Den mindre flugsnapparen var tillbaka på klassisk mark i Bokedalen och en sen svartvit flugsnappare på Arendalsudden blev årets sista i landet.
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Bokedalen, Jonsered 19.5–3.6 (Erik Edvardsson m fl). 1 2K hane Finngösaravinen, Partille 4–10.6 (Kerstin Martinsson m fl). 1 ad hane Björnekullarna, Partille 11–13.6 (Stefan Svanberg m fl).
Det är glädjande att den under 1990-talet klassiska lokalen Bokedalen besöktes av två fåglar under omständigheter som gör att man kan misstänka ett häckningsförsök. Inga mer konkreta bevis än ett förmodat bobesök kunde dock göras och inga observationer finns av fåglarna efter den 3 juni. Senast arten häckade i Bokedalen var 1989 då ett par fick fram två ungar vilka kunde observeras tillsammans med föräldrarna den 1 juli. Alla tre fynd inföll i år under den tid på året då chansen att stöta på arten är som störst i vårt område. Totalt har nämligen hela 40 av totalt 56 fynd gjorts under en period från mitten av maj till början av juni.
Mikael Molin
Sena fynd: 1 honf Arendalsudden 21.10 (Ivar Ivarsson m fl).
Ett anmärkningsvärt sent fynd då de flesta brukar lämna landet under augusti och september. Senast ett oktoberfynd gjordes i området var den 11–12 oktober 2005 då en adult hona sågs på Rörö. Årets fynd är också med viss marginal det senaste fyndet i hela landet under året, en fågel på Utlängan i Blekinge den 13 oktober och enstaka fåglar i Skåne och på Öland 4–6 oktober kommer närmast. En sökning längre tillbaka i tiden på Svalan ger vidare endast tre senare fynd någonsin i landet, en fågel vid Näsby på Öland 23 oktober 1988 och två fåglar på Öland 26 oktober 1986.
Mikael Molin
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Haga kile 11.3 (Lars Lundmark m fl). 2 ex Sudda. Hönö 19.4 (Hans Petersson). 2 ex Torslandaviken 4.5 (Ingvor Svensson m fl). 1 hane Kvillehed, Nordre älv 25.5 (Lennart Larsson). 1 ex Ragnhildsholmen 8.6 (Ragnar Gustafsson m fl). 1 ex Lagmansholmen 29.8 (Martin Oomen). Höga antal:12 ex Sudda, Hönö vardera 2.2 (Uno Unger) och 3.12 (Martin Oomen). 9 ex Torslandaviken 4.11 (Christer Fält).
För andra året i rad inga konstaterade häckningar men glädjande nog något fler observationer under häckningstid än de två som gjordes i fjol. De högsta antalen är dock ganska beskedliga och de hårda vintrarna de senaste åren har troligen gått hårt åt beståndet i landet.
Mikael Molin