Havsfåglar

Ett tämligen normalt år vad gäller liror, medan avsaknaden av sena höststormar gjorde att stormsvalorna helt uteblev under denna tid. En riktigt bra suldag i början av oktober gladde dock.
Höga antal: 272 ex str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Martin Oomen m fl). 200 ex str S Vinga 30.9 (Göran Darefelt m fl).
Udda fynd: 1 ex förbifl. Fiskhamnen, Göteborgs hamn 4.1 (Hans-Erik Hermansson).
Högsta antal av helt normal storleksordning. Fågeln vid Fiskhamnen var säkerligen ett offer för stormarna i slutet av 2011.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 13.7 (Martin Alexandersson m fl).
Göteborgsområdets tjugoförsta fynd. Juli är en helt typisk tid för denna sommarlira.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 3.9 (Martin Oomen). 1 ex str S 4.9 (Stefan Svanberg). 1 ex str N 5.9 (Olof Armini). 3 ex str S 7.9 (Per Björkman m fl). 1 ex str NV 14.9 (Björn Lindkvist m fl). 1 ex str S 17.9 (Martin Oomen m fl). 1 ex str S 28.9 (Martin Oomen m fl). 1 ex str S 29.9 (Arne Ekström). 2 ex str S 7.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str S 17.10 (Ola Bäckman m fl). 1 ex str S 2.11 (Stefan Svanberg m fl). Övriga lokaler: 1 ex str N Brevik, Öckerö 8.9 (Ingegerd Bratt). 1 ex str S Vinga 29.9 (Magnus Hallgren m fl). 10 ex str Vinga 30.9 (Ulf Lindell m fl). 3 ex str Hyppeln 30.9 (Magnus Unger). 1 ex str S Vinga 12.11 (Bengt-Åke Svensson m fl).
Totalt 28 individer fördelade på 14 obsdagar, men i vanlig ordning med reservation för dubbelräkningar. Ett i alla avseenden typiskt år, med fynd mellan september och november, och en enstaka toppdag.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 27.4 (Ola Bäckman m fl). 3 ex str S 19.6 (Per Björkman m fl). 3 ex str S 13.7 (Martin Alexandersson m fl). 3 ex str 15.7 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S 16.7 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S 23.7 (Elon Wismén m fl). 2 ex str S 7.8 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str S 5.9 (Hans Börjesson m fl). 1 ex str S 7.9 (Barbara Leibiger m fl). 1 ex str N 14.9 (Björn Lindkvist m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Hyppeln 27.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S Vinga 23.7 (Kent Kristenson m fl).
18 ex fördelade på tio obsdagar (både Hyppel- och Vingafågeln sågs även vid Kråkudden) är ett bra år i längre perspektiv. Mest anmärkningsvärt är förstås aprilfyndet som är rapportområdets andra. Man kan konstatera att sedan det nya vindskyddet på Kråkudden stod färdigt 2007 har vi inte haft ett enda dåligt mindre lire-år. Detta sammanträffande är knappast en slump, utan har säkerligen att göra med att det nya vindskyddet ger bättre sikt rakt västerut där de flesta liror ses.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Stefan Svanberg m fl).
Elfte fyndet i rapportområdet, och ett i alla avseenden typiskt sådant. Åtta av de elva fynden har gjorts under augusti och september.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.1 (Ola Bäckman m fl).
En klyka som lär ha blåst in i de hårda vindarna i slutet av 2011 blev det magra resultatet 2012. Avsaknad av stormar under senhösten är naturligtvis orsaken. Höstfynd har inte saknats sedan 1989.
Magnus Rahm
Höga antal: 750 ex str S Vinga 30.9 (Göran Darefelt m fl). 1 355 ex str S Kråkudden, Hönö 2.10 (Osborne Lindberg m fl). 531 ex str Kråkudden, Hönö 4.10 (Ulf Johansson m fl).
Dagssumman den 2 oktober är den högsta sedan 10 oktober 2003 då 1 375 sulor räknades från Kråk- udden. De sista dagarna i september och de första i oktober tycks vara den period då oddsen för riktigt höga dagssummor är som bäst.
Magnus Rahm