Nattskärra–praktfåglar

Skärrorna håller ställningarna i området, och glädjande nog visar vår långnäbbade ädelsten, kungsfiskaren, tecken på återhämtning. Här sågs också ytterligare en fågel, en härfågel.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 50 ex sp på 30 lokaler under perioden 21.5–5.8. Skärgårdsfynd under häckningstid: 1 ex sp Brännö 21.6 (Berndt Lindberg) 1–3 ex sp Björkö 26.5–9.6 (Magnus Unger m fl).
Tidiga fynd: 1 hane Hyppeln 30.4 (Martin Oomen m fl).
Sena fynd: 1 ex Sisjöns skjutfält 10.9 (Magnus Rahm m fl).
Höga antal: Ca 10 ex sp mellan Rävekärr Långevatten och Rambo mosse (Anders Olsson m fl).
Arten håller ställningarna och antalet rapporter har nu legat på omkring 40–60 spelande individer under hela 2000-talet. I likhet med fjolåret gjordes flera observationer i både norra och södra skärgården. Aprilfynd tillhör inte vanligheterna för denna långflyttare. Tidigaste fyndet någonsin gjordes 29 april 2006. Vanligtvis hörs de första nattskärrorna kring 10–15 maj.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Säveåns mynning 6–11.2 (Per Undeland m fl). 1 ex Välen 8.9 (Eva Åkesson m fl). 1 ex Säveån, Olskroken 22.10 (Kåre Ström). 1 ex Brandkärr, Hisingen 28.10–31.12 (Jan Hellström m fl). 1 ex Kippholmen 19.11 (Per Lundgren). 1 ex Säveåns dalgång, Kåhög 1.12 (Ingemar BE Larsson). 1 ex Säveåns mynning 8.12 samt 14.12 (Peter Keil m fl).
Glädjande nog gjordes ett antal observationer under hösten längs våra större vattendrag. Det är dock lite vanskligt att sia om det totala antalet inblandade fåglar eftersom de kan förflytta sig långa sträckor, men troligen rör det sig om minst fyra exemplar. Så sent som 2009 gjorde två par häckningsförsök i Göteborg men den påföljande vinterns stränga kyla decimerade kraftigt beståndet i hela Sverige och sedan dess har inga häckningsindicier noterats inom rapportområdet.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex str NO Brudarebacken 10.10 (Lars Carlbrand m fl).
Höstens enda fynd kom något tidigare än normalt. De flesta höstobservationerna görs vanligen i andra halvan av oktober och in i november. Arten är nätt och jämt årlig hos oss, under 2000-talet har den endast uteblivit 2004, 2005 och 2010. Detta var rapportområdets 41:e fynd.
Martin Oomen