Trastfåglar

Rapportområdets andra sydnäktergal gästade Hyppeln och den svarta rödstjärten fortsatte att återta gamla häckningsrevir på stadens bakgårdar. Dessutom sågs åtskilliga svarthakade buskskvättor under våren, och ringtrast uppträdde i ett tidigare aldrig skådat antal under senhösten.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 105 sjungande individer.
Detta blev det sämsta resultatet sedan 2005, under de senaste åren har 120–135 sjungande fåglar rapporterats årligen. Trots att en nattsångarinventering genomfördes i delar av rapportområdet (se FpV nr 2/2013) blev alltså resultatet märkbart sämre i år vilket kanske får tillskrivas den mycket blåsiga och regniga försommaren snarare än en reell minskning. Kikar man närmare på den geografiska fördelningen kan man utläsa vissa skillnader i kärnområdena. Hisingen uppvisar ett dåligt resultat med endast 60 ex, medan norra skärgården däremot klämde till med en toppnotering på 30 ex. Utdelningen i södra skärgården och Stora ån/Välen blev mycket dålig med endast 6 ex respektive 2 ex, medan Säveåns och Lärjeåns dalgångar producerade ett medelmåttigt resultat med 4 ex respektive 3 ex. Att Hisingens näktergalsandel minskat kan kanske tillskrivas den ovan nämnda inventeringen. Denna genomfördes nämligen i hela rapportområdet förutom Hisingen, eftersom denna ö inventerats vid ett tidigare tillfälle (se FpV nr 1/2011). Inventeringen hade också betydligt sämre täckning i södra skärgården än i norra vilket kan förklara den stora diskrepansen där.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sj Hyppeln 29.4 (Magnus Unger m fl).
Andra fyndet i rapportområdet av denna sydeuropeiska art. Detta besök blev dock betydligt flyktigare än förra gången det begav sig, då en sjungande fågel hävdade revir i Önnered i över två månaders tid (6 maj–8 juli 2003).
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: 1 ad hane Rörö 30.4 (Thomas Karlsson). 1 ex Torslandaviken 30.4 (Magnus Persson). 1 hane Slottsskogen 1.5 (Hans-Erik Hermansson m fl). 2 ex Hyppeln 1.5 (Magnus Unger). 1 ex Torslandaviken 1.5 (Magnus Persson). 1 hane Galterö 3.5 (Lars Hellman). 1 hane Torslandaviken 13.5 (Elon Wismén m fl). 1 ex Utbyfältet 23.5 (Roger Eskilsson). Höst: 1 ex Smithska udden 20.8 (Thomas Karlsson). 1 ex Torslandaviken 10.9 (Magnus Persson).
Årets summa kan nästan inte bli normalare då det landar exakt på genomsnittssiffrorna för hela 2000-talet, nämligen nio vårfåglar och tre höstfåglar. Vad som däremot inte är så normalt är att såväl vårfynden som första höstfyndet var ovanligt tidiga.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par AstraZeneca, Mölndal (Gunilla Edvardsson m fl). 1 par Sabema bergtäkt, Kållered (Morgan Johansson). 1 par Säveåns mynning (Håkan Aronsson m fl). 1 par Marieholm (Patrik Jonasson). 1 par Skarvikshamnen (Stefan Svanberg m fl). Troliga häckningar: Troliga häckningar noterades på Donsö (Lars Davidsson m fl) samt vid Långedrag (Erik Welén m fl), Skandiahamnen (Bengt Hallberg m fl) och Skeppsbrokajen (Johan Grudemo m fl). Fynd under häckningstid: Utöver ovanstående observerades arten på ytterligare tio lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Vinter: 1 honf Björkö 26.1–5.2 (Peter Hamrén m fl). 1 ex Backaplan 26.1 (Matserik Eriksson). Höst: Sammanlagt sågs 7 ex under perioden 10.8–30.10.
Det verkar som att den svarta rödstjärten har återetablerat sig ordentligt nu efter att ha varit så gott som försvunnen runt millennieskiftet. Med fem konstaterade häckningar tangeras resultatet från 2011 som i sin tur var det bästa resultatet sedan 1989. Det kan påpekas att paret vid AstraZeneca hann med två häckningar under året och att paret vid Marieholm möjligen kan vara paret vid Säveåns mynning som flyttat sig några hundra meter för en andrakull.
Johan Svedholm
Höga antal: 75 ex Torslandaviken 26.8 (Christer Fält).
Hela 75 ex är rapportområdets högsta notering av buskskvätta som återfinns i Svalan, och kan mycket väl vara den högsta även i "verkligheten".
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 64 ex under perioden 6.4–19.5. Höst: 1 ex Brudarebacken 13.10 (Evamaria Ferm m fl). 1–2 ex Hyppeln 14–22.10 (Uno Unger m fl). 2 ex Ersdalsviken, Hönö 16.10 (Jon Håkansson). 1 hane Finngösaravinen, Partille 19.10 (Eric Engelbrecht). 1 2K+ Arendalsudden 20.10 (Magnus Persson). 1 ex Styrsö 21.10 (Andy Hultberg). 1 honf Nötholmen, Hönö 21.10 (Elon Wismén m fl). 1 ex Norra Småholmarna, Billdals skärgård 25.10 (Ivar Ivarsson). 1 ex Galterö 30.10 (Per Österman). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 3–8.11 (Lars Erik Norbäck m fl).
Vårsumman ligger något över det normala, medan höstens 12 ex troligen är den högsta höstsumman någonsin. Tidigare under 2000-talet har höstsumman legat mellan 0 och 8 ex. Dessutom är flera höstfynd ovanligt sena, vanligen brukar de flesta av våra höstringtrastar ses i första halvan av oktober.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: 1 ex Tumlehed, Torslanda 2.1 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ex Hyppeln 15.1 (Magnus Unger). 1 ex Donsö 17.1 (Hans-Olof Fhager). 1 ex Torslandaviken 3.2 (Stefan Svanberg). 1 ex Långholmen, Torslanda 4.2 (Magnus Persson). 1 ex sj Kortedala 28.2 (Daniel Gustafsson).
Decemberfynd av taltrast har inte uteblivit sedan 2008. Januari/februari-summan är dock normal, även om Kortedalafågeln snarast torde betraktas som en tidigt återvändande flyttare.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Hårssjön (Leif Andersson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sj Linnarhult, Angered 16.5 (Johan Svedholm). 1 ex Olofstorp, Bergum 19.5 (Håkan Thorstensson). 1 ex sj Lillhult, Härryda 10.6 (Conny Palm). 1 ex sj Rya, Härryda 10.6 (Conny Palm). 1 ex sj Rådasjöns naturreservat 19.6 (Kåre Ström).
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 55 ex. December: 1 ex Majorna 3.12 (Mikael Molin). 1 ex Slottsskogen 9–10.12 (Lennart Tullberg m fl). 1 ex Kannebäck 10–18.12 (Ivar Ivarsson m fl). Upp till 3 ex Lappesand, Hönö 20–28.12 (Stefan Svanberg m fl).
Under januari och februari uppträdde arten ganska talrikt, medan decemberfynden var påtagligt få. Vidare kan vi glädjas åt den första konstaterade häckningen av arten sedan 2005, typiskt nog i de östra delarna av rapportområdet där arten uppenbarligen har en gles population.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: 1 ex Fridhem, Hisingen från 17.2 och framåt (Per Lundgren m fl).
Höga antal: 60 ex str N Brudarebacken 23.3 (Ola Bäckman m fl).
Endast ett vinterfynd är ganska lite, under 2000-talet har antalet vinterdubbeltrastar legat mellan 0 och 6 ex, med undantag för den massiva trastinvasionen vintern 2009–2010 då årsvintersummorna hamnade på 23 ex (2009) och 25 ex (2010). Vidare kan vi notera en god sträcksiffra, dessutom på våren. Dubbeltraststräck av den kalibern brukar annars endast drabba oss höstetid, men inte heller då är så höga antal vanliga.
Johan Svedholm