Sommargylling–starar

Två sjungande gyllingar och en hög dagsnotering av nötkråka gladde, men mest glädje vållade nog ändå den svartpannade törnskatan i Välen, en efterlängtad ny art för Göteborgsområdet.
Samtliga: 1 ex sj Slottsskogen 27.5 (Stig Fredriksson). 1 ex sj Torslandaviken 11.6 (Ola Wennberg).
Typiska fynd av sommargylling, som nu varit årlig i rapportområdet sedan 2008. Samtliga fåglar är påträffade från slutet av maj till början av juni.
Per Björkman
Häckningar: 1–2 par Hills golfbana (Lars Persson m fl), 1 par Sisjöns skjutfält (Bengt Hallberg m fl). 1 par Hyppeln (Bo Brinkhoff m fl). Fynd under häckningstid: Rapporterad från ytterligare 14 lokaler.
Sena fynd: 1 1K Syrhåladammen 21.10 (Ola Wennberg).
Fyra till fem säkra häckningarplus 14 fynd under häckningstid ger en något högre siffra än de senaste åren. Vi vill fortsatt uppmana alla observatörer att rapportera törnskator med häckningskriterier i Svalan. Liksom förra året gjordes även ett sent fynd.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K+ hane Välen 22.8 (Magnus Ösmark, Clara Krantz m fl).
Första fyndet i Göteborgsområdet och ett väntat och efterlängtat sådant.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Bokedalen, Jonsered 4.3 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Knipeflågsbergen 18.3 (Björn Sjöstrand m fl). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 3.4 (Fredrik Bodenzius). 1 ex Brudarebacken 29.4 (Fredrik Klingberg). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 22.5 (Mats Bjersing). 1 ex Lilla Ramsjön, Jonsered 10.6 (Jan Mogol).
Höga antal: 23 ex str S Brudarebacken 29.8 (Magnus Rahm m fl).
Ett normalt antal fynd under häckningstid. Dock gjordes i år inga observationer som tyder på häckning. Under slutet av augusti sågs rörelser av nötkråkor i området med ett nytt dagsrekord under 2000-talet för rapportområdet som högsta notering. Det rörde sig om en mindre invasion av tjocknäbbade nötkråkor. Senaste större invasionen av smalnäbbade nötkråkor ägde rum hösten 1995. Enligt beräkningar som gjordes, baserade på inventeringsrutter under hösten, fanns cirka 120 000 nötkråkor i södra Sverige, varav cirka 100 000 smalnäbbade. Vid Falsterbo räknades då 1 763 ex mot i medeltal 149 ex denna höst.
Per Björkman
Höga antal: 40 ex str SV Rörö 1.11 (Stefan Svanberg). 34 ex str S Hönö 24.10 (Martin Oomen m fl). 22 ex str O Galterö 26.2 (Ola Wennberg m fl).
2011 bjöd på några riktigt höga dagssummor (som mest 117 ex), men under 2012 kom antalen ner på mer normal nivå. Notera att februari bjöd på den tredje högsta dagssiffran under året, vilket inte hör till vanligheterna.
Per Björkman
Vinter: Höga antal: 1 500 ex Gunnesby, Säve 22.1 (Christer Fält).
En ovanligt stor starflock för denna årstid i rapportområdet.
Per Björkman