Labbar

Året bjöd på färre bredstjärtade labbar och storlabbar än normalt, förutom under januari. Fjällabben däremot hade sitt näst bästa år på hela 2000-talet.
Samtliga: 1 2K str S Kråkudden, Hönö 4.1 (Ola Bäckman m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 28.9 (Martin Oomen m fl). 1 1K str S Hyppeln 7.10 (Magnus Unger). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 17.10 (Tina Widén m fl). 1 ad str S Vinga 10.11 (Anders Jihmanner m fl).
Ett magert år för den bredstjärtade labben med endast fem exemplar observerade. Januarifynd hör inte till vanligheterna men då hela 38 exemplar sågs i samband med stormarna under december 2011 var det inte helt oväntat.
Stefan Svanberg
Höga antal: 6 ex str S Kråkudden, Hönö 21.4 (Ola Bäckman m fl). 7 ad str Rörö 21.4 (Stefan Svanberg). 6 ex str S Hyppeln 24.4 (Bo Brinkhoff m fl).
De högsta noteringarna gjordes i andra halvan av april vilket normalt är en bra sträcktid för arten. Ovanligt få observationer gjordes i skärgården under häckningstid och rapporter med häckningskriterier saknas helt.
Stefan Svanberg
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 1K str S 23.8 (Tina Widén m fl). 2 1K str 24.8 (Per Björkman m fl). 1 1K str N 2.9 (Magnus Unger m fl). 1 1K str S 3.9 (Martin Oomen). 2 1K str S 4.9 (Stefan Svanberg m fl). 6 1K str S 5.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 1K str SV 7.9 (Per Björkman m fl). 1 1K str 8.9 (Göran Gustavsson). 2 1K str S 17.9 (Martin Oomen m fl). 4 1K str S 30.9 (Christer Fält m fl). Övriga fynd: 1 1K str S Hyppeln 3.9 (Bo Brinkhoff). 1 1K str S Hyppeln 30.9 (Magnus Unger). 1 1K str Vinga 30.9 (Magnus Hallgren m fl).
Hösten 2012 bjöd på ovanligt många fjällabbar och sammanlagt sågs cirka 21 ex, vilket är den näst högsta årssumman på 2000-talet. Den högsta årssumman är från 2004 då 53 ex noterades, vilket också är den högsta årssumman i rapportområdet genom alla tider.
Stefan Svanberg
Höga antal: 5 ex str S Kråkudden, Hönö 4.1 (Ola Bäckman m fl). 9 ex Vinga 23.7 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 6 ex Kråkudden, Hönö 23.7 (Martin Oomen m fl). 5 ex Kråkudden, Hönö 17.9 (Stefan Svanberg m fl). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 19.9 (Magnus Rahm m fl).
Månadsfördelning: Januari 9 ex, juli 11 ex, augusti 3 ex, september 20 ex, oktober 7 ex, november 4 ex.
Med reservation för dubbelräkning noterades cirka 54 storlabbar under året, vilket är den lägsta årssumman på fem år. Hela 9 ex i januari sticker dock ut, då det oftast inte observeras några storlabbar i denna månad. Arten uppträder som talrikast från juli till och med oktober. År 2011 gjordes dock ovanligt många observationer under november och december i samband med flera intensiva lågtryckspassager från väster och säkerligen hade detta också sin påverkan på utfallet i januari 2012.
Stefan Svanberg