Skarvar–storkar

En av årets höjdpunkter var den lyckade häckningen för drommarna i Hårssjön. Områdets skarvar håller ställningarna och en vit stork flög över Torslanda i november.
Häckningar: Tre kolonier med 202, 59 respektive minst 30 bon.
Utifrån rapportmaterialet verkar åtminstone de två större kolonierna haft en mycket positiv utveckling de senaste åren. Generellt tycks skarven i Göteborgs skärgård gå emot den nationella trenden som stagnerat.
Magnus Rahm
Samtliga: Observerades regelbundet under hela perioden med undantag av perioden 3.6–8.7 på eller vid följande öar: Rörö, Hyppeln, Öckerö, Hönö, Fotö, Vinga, Vasskären och Vrångö. Höga antal: Högsta noteringen första halvåret var minst 15 ex Rörö 10.1 (Uno Unger m fl) och under andra halvåret 40 ex Rörö 1.11 och 3.11 (Stefan Svanberg, Magnus Unger).
Ett år helt i paritet med 2010 och 2011, och därmed betydligt lägre antal än under guldåldern i slutet av 00-talet. Det återstår att se om toppskarven stabiliserar sig på denna nivå, som ändå hade varit svår att föreställa sig för 10–15 år sedan då arten fortfarande var en raritet i våra vatten. Ett fynd vid Vassskären är värt att lyfta fram eftersom det är betydligt längre in i skärgården än vad som normalt gäller för denna pelagiska art.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par fick ut 6 ungar Hårssjön, Mölndal (Ove Ferling m fl).
Övriga fynd: 1 ex Nolviks kile, Björlanda 29.1 (Bo Nilsson). 1–2 ex Torslandaviken 9–18.2 (Owe Hougström m fl). 1 hane omhändertogs Kvarnbyn, Mölndal 15.2 (gnm Tommy Järås). 1 ex sp Fridhemsviken, Rådasjön 26.2 (Johannes Löfqvist). 1 ex död Kallhed, Björlanda 11.3 (Bo Nilsson). 1 ex Torslandaviken 28.10 och 27.12 (Magnus Persson m fl).
Att det tutar rördrom i Hårssjön om vårarna har blivit en angenäm tradition, men att häckning konstateras hör inte till vanligheterna. Senast häckning konstaterades i Hårssjön var 2001 då två ungar sågs bli matade. Sex ungar är en riktig jackpot för rördrommen som normalt lägger 5–6 ägg. Observationerna blev successivt allt glesare och gällde allt färre ungar och det är oklart hur många som till slut blev flygga. Förhoppningsvis uppslukades de av vasshavet snarare än till exempel räven. I övrigt relativt många ströobservationer, men några fynd kan eventuellt röra samma individer.
Magnus Rahm
Häckningar: Aktiva kolonier fanns på Ängesholmen, Styrsö och i Knipared, Bergum.
Lyckade häckningar har rapporterats från de båda kända häckningskolonierna som finns i rapportområdet. Storleken på kolonierna är tyvärr inte känd. Styrsökolonin, som är den större, bestod av 32 aktiva bon 2009 då den senast räknades noggrant.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex förbifl. Hällsvik, Torslanda 19.11 (Niklas Aronsson).
Områdets femtonde fynd sedan 1975. Samtliga fynd sedan 1975 har gjorts under perioden 4 april – 18 augusti vilket gör att årets fynd sticker ut rejält i statistiken. Eftersom storken bara sågs i flykten går det inte att säkert avgöra om det rörde sig om en skånsk projektstork eller inte.
Magnus Rahm