Lärkor och svalor

I lärkväg noterar vi bland annat en övervintrande trädlärkeflock och ovanligt många berglärkor under hösten. Dessutom höll backsvalorna ställningarna i området med fyra kända kolonier.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sjungande fåglar noterades på ca 13 lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Vinter: 10 ex Tumlehed 23.1–4.2 (Per-Erik Hagström m fl). 2 ex Sudda, Hönö 4.2–10.3 (Ola Bäckman m fl). 1 ex Arendalsudden 19–27.2 (Elon Wismén m fl). Vår: Sammanlagt ca 32 ex passerade under vårsträcket 8.3–7.4. Höst: Sammanlagt ca 51 ex under höststräcket 16.8–14.10.
Vid inte mindre än 13 lokaler noterades det sjungande trädlärkor under häckningstid, vilket är nästan en fördubbling jämfört med 2011. Vårsträcket var annars tämligen normalt med 38 ex. Däribland är en rastande flock på 11 ex på Galterö huvud värd att nämna. Höststräcket var bättre än föregående år men fortfarande i underkant mot vad som är det normala för rapportområdet. Värt att notera är att vi för en gångs skull fick glädjas åt ett gäng övervintrande trädlärkor, då en flock på 10 ex dök upp vid Tumlehed i Torslanda! Samma dag som de försvann dök det upp förmodligen två nya individer på Hönö och senare även 1 ex på Arendalsudden.
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 240 sjungande individer.
Maximalt antal sjungande individer per lokal i rapportområdet gav under 2011 cirka 160 individer. Årets siffra hamnade på cirka 240, vilket säkert innefattar en hel del individer som stannar till och sjunger under sträcket. De högsta antalen per lokal infaller runt 20 mars då sånglärkan har sin sträcktopp under våren. Likaså kan det vara en effekt av mer noggrann rapportering från alla er därute i fält som i år levererat ett mer precist underlag än tidigare år. Sånglärkan är som bekant en art som drabbats hårt av jordbrukets modernisering under 1900-talet och är en art vi följer med stort intresse. Fortsätt därför gärna att rapportera samtliga sjungande individer du ser med så noggrant angiven lokal som möjligt så att vi kan få ett så rättvisande fyndmaterial som möjligt.
Björn Dellming
Samtliga: 1 ex Galterö 24.1 (Roger Eskilsson). 1 ex str O Galterö 23.3 (Kristoffer Nilsson). 1 ex str N Galterö 4.4 (Jon Hessman). 2 ex Stora Amundö 6–17.10 (Svante Martinsson m fl). 2 ex Galterö 11.10 (Martin Oomen). 2 ex Tistlarna 12.10 (Roger Börjesson). 2 ex Donsö 12.10 (Lars Davidsson). 1 ex str S Rörö 1.11 (Stefan Svanberg). 2 ex str Vrångö 5.11 (Martin Oomen). 5 ex Torslandaviken 8.11–28.12 (Peter Keil m fl).
Ett mycket bra år för berglärkan där framförallt slutet på året bjöd på stationära fåglar vid både Stora Amundö och Torslandaviken. Precis som tidigare år är det skärgården som står för majoriteten av fynden och där Galterö sticker ut lite i statistiken med flera fynd under både vinter/vår och höst/vinter.
Björn Dellming
Häckningar: Ca 75 par Torslandaviken (Lars Persson m fl). Tre kolonier med 27 + 32 + okänt antal bohål Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Ca 25–30 par Hökälla (John Thulin m fl). Ca 55 par Bråta, Råda (Elon Wismén). Fynd under häckningstid: Dessutom flera observationer av större antal backsvalor under häckningstid vid Vikans kross (Uno Unger), Rådasjön/Mölnlycke fabriker (Elon Wismén m fl), Sagsjön/Sabema (Morgan Johansson m fl).
Komplettering 2012: Häckningar: Ca 120 par Sabema bergtäkt, Kållered (Morgan Johansson).
Ingen regelrätt räkning av aktiva bohål vid kolonin på Rörskär i Torslandaviken gjordes, men toppnoteringar på cirka 150 ex vid parbildning och omkring 75–100 ex under häcktid ger att man kan anta att ungefär 75 par häckar. Senast en räkning genomfördes var 2010, då 108 aktiva bohål räknades. Även kolonierna vid Angeredsverken verkar hålla oförändrat antal aktiva bon, men här kunde endast två av tre kolonier överblickas. Kolonin vid Bråta återbesattes under 2011 med minst 15 par, och konstaterades i år hysa inte mindre än 55 par! Vid den konstgjorda kolonin i Hökälla höll det till cirka 25–30 par men många av dessa prederades av skator som lärt sig fånga utflygande svalor ur lågt liggande bon. Flera bon var dessutom utgrävda av predatorer.
Björn Dellming