Hackspettar

Bland spettarna utmärker sig särskilt göktytan, som hade ett bra år i området. Och av alla de hackspetts­tår som finns i Klippans naturreservat var det särskilt sex som tilldrog sig uppmärksamhet, nämligen de som satt på en tretåig hackspett.
Häckningar: 1 par Hills golfbana (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Rörö (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Lärjedalens golfbana (Håkan Thorstensson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sp Linnarhult 16.5 (Johan Svedholm). 1 ex Lärjeholm 24.5 (Fredrik Spak). 1 ex sp Bokedalen 24.5 (Göran Sahlin m fl). 1 ex sp Torslandaviken 2.5 och 27.5 (Magnus Persson). 1 ex sp Hindtjärn, Partille 1.6 (Ingvar Björhall). 1 ex Välen 24.6 (Karl-Olof Johansson).
Med tre häckningar blev detta det bästa året på mycket länge, inte sedan 1990 har lika många häckningar konstaterats samma år i Göteborg. Även antalet fynd under häckningstid var något fler än normalt. Arten har tyvärr en nedåtgående trend i såväl Sverige som övriga västeuropa och vårt material från Göteborg visar på en tydlig minskning mellan atlasinventeringarna som genomfördes 1973–1984 respektive 2004–2007.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Bokedalen (Leif Jonasson m fl). 1 par Balltorps våtmark (Ove Ferling m fl). 1 par Hisingsparken (Bo Brinkhoff). Fynd under häckningstid: Sammanlagt 28 ropande/revirhävdande fåglar rapporterades från Hisingen, Mölndal, Göteborg, Partille och Härryda, bland annat 3 ex i Knipeflågsbergen, 4 ex i Vättlefjäll och 5 ex vid Maderna, Partille.
I år är första gången vi tar upp spillkråkehäckningar i rapporten, så vi har inte så mycket material att jämföra med. Rapportera gärna ropande och revirhävdande fåglar med häckningskriterier framöver så ska vi försöka följa utvecklingen av denna vår största hackspett lite närmare.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Billdals koloniområde (Barbara Hedén). 1 par Lilla Oxhagen (Tommy Järås). 1 par Angereds gård (Hans-Erik Hermansson). 1 par Rådasjöns naturreservat (Kåre Ström). 1 par Rya skog (Hans-Erik Hermansson). 1 par Sisjön, Askim (Elvor Ohlin). 1 par Majvik (Niklas Aronsson). 1 par Lundby (Simon Bäck). 1 par Gunnesgärde, Hisingen (Jonas Jonsson). Fynd under häckningstid: Förutom ovanstående häckningar gjordes observationer av ytterligare ca 50 ropande/revirhävdande fåglar under mars–juli.
Åtta konstaterade häckningar är ett fullt godkänt resultat. Antalet ropande mindre hackspettar har den sista tioårsperioden legat på 35–82 ex per år och antalet konstaterade häckningar har pendlat mellan tre och tolv. Årets siffror ligger alltså i linje med tidigare år. Resultat från atlasinventeringen visar på att arten haft en svagt uppgående trend i Göteborgsområdet sedan 70-talet. Enligt Svensk häckfågeltaxering verkar denna positiva utveckling även gälla för arten nationellt.
Martin Oomen
Samtliga: 1 hane sp Klippans naturreservat 31.3 samt troligen samma exemplar 3.4 (Olof Persson). 1 hane Billdals skärgård 27.10 (Patrik Axelsson).
Återigen sågs arten i Klippans naturreservat, där observationer gjorts varje år sedan 2007 med undantag för 2010. Årets fynd i Billdal gjordes nära den plats där arten även sågs hösten 2010. Kustnära fynd görs ganska sällan i vårt rapportområde.
Martin Oomen