Praktfåglar

2007 blev ett praktfullt år för denna brokiga grupp av färgintensiva fåglar. Konstaterad häckning av kungsfiskare, flera biätare och tre härfåglar. Bättre än så här blir det inte i Göteborgsområdet.
Häckningar: 1 par Bäckebols industriområde, Hisingen (Jan Hellström m fl).
Övriga fynd: 2 ex Säveåns dalgång, Jonsered 30.1–16.2 (Carl Jyker m fl). 1 ex Brandkärr, Hisingen 10.2–4.3 (Hans Walker m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered 15.9–18.11 (Elvor Ohlin m fl). 2 ex Säveåns dalgång, Lexby 9.10 (Pelle Gustavsson). 1 ex Brandkärr, Hisingen 2–27.12 (Jan Hellström m fl). 1 ex Gullbergsvass, Göteborg 4.12 (Roger Eskilsson).
Även om det vid ett par tillfällen de senaste 15 åren har funnits starka indikationer på att kungsfiskare har häckat i rapportområdet har ingen häckning kunnat konstateras sedan 1994. Därför är årets häckning i Bäckebols industriområde mycket glädjande. Med största sannolikhet genomfördes häckningen av den/de fåglar som tidigare under säsongen sågs i Brandkärrsområdet, och eftersom kungsfiskare observerades i samma område även i december 2007 finns det kanske hopp om en forsättning nästa år. Utöver Brandkärrsområdet gjordes som vanligt flera fynd längs Säveån, mestadels i höjd med Jonsered, som historiskt får klassas som den säkraste kungsfiskarlokalen i området. Utöver de två nämnda områdena gjordes endast ett fynd vid Gullbergsvass vilket ju inte är många meter från Säveåns mynning. Normalt brukar åtminstone en eller ett par kungsfiskare observeras tillfälligt i andra delar av rapportområdet.
Pär Lydmark
Samtliga: 1 ex Torslandaviken–Arendalsudden, Hisingen 2–3.7 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Låssby, Björlanda 29.7 (Ralf Zackrisson). 1 ex Galterö 1.8 (Kent-Ove Hvass, Peter Hvass m fl).
Biätare är inte en art vi är bortskämda med i Göteborg. Sedan tidigare finns tre dokumenterade fynd (1982, 1995 och 2006) – samtliga sedda vid endast ett tillfälle. Årets utdelning med tre olika observationer kan med andra ord inte klassas som något annat än en stor sensation. De två senare observationerna ligger nära varandra i tiden, och skulle kunna gälla samma sydsträckande fågel som rastat någon dag emellan, vilket gör att de bedöms som ett och samma fynd. Årets tre observationer blir därmed fynd nummer fyra respektive fem i rapportområdet. Fågeln vid Torslandaviken–Arendalsudden stannade i två dagar, vilket gjorde att många skådare fick chansen att njuta av denna efterlängtade art. Helt lättobserverad var den dock inte eftersom den var ganska rörlig, och alla som var på plats lyckades trots allt inte se den – åtminstone inte dag två.
Pär Lydmark
Samtliga: 1 ex Askesby, Säve 14.4 (Lennart Larsson). 1 ex Galterö 24.4 (Lars Hellman). 1 ex Brudarebacken 29.4 (Jan Wendeby).
Härfågel är nästintill årlig i rapportområdet – under 2000-talet har arten observerats samtliga år förutom 2004 och 2005. Tittar man bakåt har de flesta härfågelfynden dock gjorts under hösten och vintern, även om enstaka vårfynd föreligger sedan tidigare. Årets vårfynd var de första i området sedan 2001. Sedan kan man naturligtvis fråga sig om det rör sig om tre olika fåglar eller en och samma individ som dragit runt och observerats på tre olika lokaler under en tvåveckorsperiod. Räknar vi det som separata fynd blir det fynd 19–21 sedan 1990.
Pär Lydmark