Nattskärra och seglare

Årets riksinventeringsart 2007 var nattskärra, och tack vare flera års inventerande är nu häckningsbilden för arten ganska klar. Dessutom bjöd året på en obestämd höstseglare, drygt en månad senare än den senaste bestämda tornseglaren.
Häckningar: En häckning konstaterades vid Orremossen, Vättlefjäll där nyflygga ungar och äggskal hittades 19.7 (Jörgen Persson). Häckningstid: Ca 90 ex rapporterades från drygt 55 lokaler under maj–juli.
Augusti: Utöver enstaka spelande fåglar noterades 1 ex vid Hökälla 7.8 (Tina Widén), 1 ex vid Lexby, Partille 11.8 (Simon Hofverberg) och 1 ex vid Norra Getryggen, Knipeflågsbergen 17.8 (Kerstin Martinsson).
Höga antal: 5 ex sp Rambo mosse, Mölndal 5.6 (Rune Edquist). 4 ex sp Hassledalsbergen, Askim 16.6 (Stefan Andersson). 5 ex sp Getryggen, Delsjöområdet 24.6 (Leif Jonasson).
Nattskärra är en nyckfyll art och normalt sett ganska svårbedömd när det gäller antalet häckningar eftersom den precis som många andra nattliga arter tenderar att underrapporteras. Efter ett par års atlasinventerande i området samt årets riksinventering har dock bilden klarnat betydligt. Både antalet rapporter och antalet rapporterade lokaler är i år högre än tidigare, något vi sett öka kraftigt de senaste åren. En sammanvägning av de senaste årens rapporter med Atlasinventeringens resultat indikerar att det häckar mellan 100 och 120 par i rapportområdet.
Pär Lydmark
Sent fynd: 1 ex Fässberg, Mölndal 28.10 (Mathias Theander).
Precis som 2004 gjordes ett fynd av tornseglare en dryg månad efter att de sista ordinarie seglarna lämnat området. De senaste årens uppträdande av blek tornseglare i landet under just denna period har gjort att en kraftig uppmärksamhet har riktats mot alla sena fynd av tornseglare. Årets fynd i Fässberg blev aldrig säkert bestämt (en säker bestämning kräver extremt goda observationsförhållanden), men oavsett om det var en blek tornseglare eller en extremt sen vanlig tornseglare är fyndet anmärkningsvärt.
Pär Lydmark