Trastfåglar

Rekordmånga ringtrastar, plus på häckningsfronten för svart rödstjärt och rekordsena stenskvättor och näktergalar. Traståret 2007 hade flera godbitar att bjuda på, men det gick sämre för blåhake och dubbeltrast.
Häckningstid: Sammanlagt noterades ca 125 sjungande individer i rapportområdet.
Näktergalsbeståndet fortsätter att vara synnerligen stabilt, även om en liten ökning kan skönjas gentemot de 100–110 sjungande individer som rapporterats under de senaste fyra åren. Gissningsvis speglar detta snarare en ökad rapporteringsfrekvens än en reell uppgång. Dock kan man notera att det utöver de vanliga kärnområdena (Hisingen: 84 ex, Välen/Stora ån: 8 ex, Södra skärgården: 7 ex, Norra skärgården: 9 ex samt Säveåns dalgång: 7 ex) även noterats sex fåglar i Lärjeåns dalgång, vilket är fler än tidigare. Frågan är om det beror på nykolonisation eller ökad rapportering? Man kan för övrigt misstänka att näktergalen haft ett ganska stabilt bestånd i rapportområdet ända sedan 1980-talet, då det under nattsångarinventeringen 1985 noterades hela 125–130 sjungande fåglar bara på Hisingen. Detta har dock föregåtts av en kraftig expansion, eftersom motsvarande siffra vid nattsångarinventeringen 1975 var endast 14 individer.
Johan Svedholm
Vår: 1 hona Brudarebacken 9.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 hane död Delsjöområdet 28.5 (Per Boström).
Höst: 1 1K Öxnäs 22.8 (Lars Paterson). 1 ex ringm Sudda, Hönö 29.8 (Björn Zachrisson m fl).
Endast två vårfynd och lika många höstfynd gör 2007 till det sämsta blåhakeåret sedan 1999 då arten uteblev helt i rapportområdet. Under 2000–2006 har årssumman legat i intervallet 6–25 ex.
Johan Svedholm
Vår: 1 ex Brudarebacken 1.4 (Dag Aurell). 1 par Skintebo, Askim 12–28.4 (Lars Lundmark m fl). 1 hane sj Kungshöjd 20.4 (Kjell Wallin). 1 hona Sanserhult, Härryda 29.4 (Conny Palm).
Häckningar: 1 par Åbro, Mölndal (Andreas Wållberg m fl). Häckningstid: 1 hane sj Skarvikshamnen 12.4–21.6 (Stefan Svanberg). 1 ex sj Gullbergsvass 15.5 (Kjell Hansson). 1 ex sj Eklanda, Mölndal 3.6 (Stefan Andersson m fl).
Höst: 1 1K Torslandaviken 21–25.7 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Norra Guldheden 5.9 (Christer Fält m fl). 1 hane Skarvikshamnen 11–12.10 (Stefan Svanberg). 1 ex Rörö 17.11–15.12 (David Lundgren m fl).
Mycket trevligt med en konstaterad häckning av denna gemytliga art, som på senare år sannerligen befunnit sig på pottkanten som häckfågel i Göteborgstrakten. Vidare är det glädjande med ett revir i artens gamla kärnområde i Hisingens hamnar, där faktiskt inte ett enda fynd gjordes under 2006. Det sena fyndet på Rörö utgör det första decemberfyndet sedan 2004 då en fågel sågs på Donsö.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 honfärgad Lappesand, Hönö 11.11 (Bengt Karlsson). 1 1K Marholmen, Askimsviken 11.11 (Karl-Olof Johansson). 1 ex Otterbäcken, Askimsviken 24.11 (Lars Lundmark m fl).
Sjunde och åttonde novemberfynden av stenskvätta sedan 1976. De båda fynden i Askimsviken utgörs troligen av samma individ.
Johan Svedholm
Vår: Under perioden 7.4–14.5 rapporterades 61 ex, där det högsta antalet utgjordes av imponerande 22 ex på Brudarebacken 23.4 (Göran Gustafson).
Höst: 1 ex Rörö 2.10 (Magnus Unger). 1 hane Hammarkullen, Angered 9.10 (Göran Karlsson). 1 1K Rörö 13.10 (Magnus Unger m fl).
Mycket god utdelning av ringtrastar under våren, och noteringen på 22 individer vid Brudarebacken torde vara den största ansamlingen som någonsin rapporterats i området. Antalet höstfynd är däremot normalt för de senaste åren.
Johan Svedholm
Vinter: 1 ex Galterö 16–19.1 (Lars Hellman). 1 ex Stora Amundö 28.1–18.2 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Västra begravningsplatsen, Göteborg 3.12 (Kristoffer Nilsson).
Höga antal: 120 ex str SO Bjurslättsberget, Hisingsparken 27.9 (Bo Brinkhoff). 170 ex str SO Solängen, Mölndal 28.9 (Magnus Rahm). 103 ex str S Smithska udden 4.10 (Karl-Olof Johansson m fl). 157 ex str S Smithska udden 9.10 (Karl-Olof Johansson m fl).
Tre vinterfynd får anses som fullständigt normalt, under 2000-talet har vinterfynden varierat mellan en och elva individer. Däremot tycks taltrasten haft en mycket god höststräcksäsong med fyra dagssummor över 100 ex, vilket inte tillhör vanligheterna.
Johan Svedholm
Häckningstid: 1 ex Änggårdsbergen 3.5 (Kristoffer Nilsson). 1 ex sj Svankällan 5.5 (Göran Karlsson). 1 ex Hammarkullen, Angered 7.5 (Johan Svedholm). 1 ex sj Vällsjön, Råda 5.6 (Rune Edquist). 1 ex Torslanda golfbana 1.7 (Daniel Gustafsson m fl). 1 ex sj Torrekulla, Kållered 7.7 (Hasse Berglund).
Vinter: Sammanlagt minst 58 ex under januari–februari. Under december rapporterades 23 individer, däribland en flock på 14 ex vid Hönö kyrkogård 26.12 (Uno Unger m fl).
Som vanligt inga konstaterade häckningar av denna art, som trots detta torde ha en liten häckpopulation i området. Anledningen är gissningsvis att den häckar inom en typ av skogsbiotoper som sällan besöks av fågelskådare. Som vi har vant oss vid under de senare åren uppträdde arten mycket talrikt under vintermånaderna, även om det är en bit kvar till de 140 rödvingetrastar som rapporterades under vintermånaderna 2006.
Johan Svedholm
Höga antal: 52 ex str SO Mölnlyckemotet, Råda 27.9 (Johannes Löfqvist).
För första gången sedan dessa började publiceras 1997 uteblev vinterfynd av dubbeltrast helt! Som plåster på såren får vi nöja oss med en fin sträcksiffra istället.
Johan Svedholm