Törnskator–stare

En ovanligt stor vinterflock av stare noterades under året, och för en gångs skull konstaterades nötkråka häcka i området. I övrigt blev kråkåret 2007 ganska lugnt.
Vinter/vår: Sammanlagt 22–25 ex under perioden 2.1–14.4.
Höst/vinter: Sammanlagt ca 35 ex under perioden 17.9–30.12.
Som vanligt återkommer ett antal varfåglar till sina vinterrevir i området. Efter förra årets 52 ex, sågs under året återigen ca 60 ex vilket varit normalt under tidigare år. Noterbart är att drygt hälften av alla fåglar ses på Hisingen.
Per Björkman
Häckning: 1 par Kullås, Landvetter (Bertil Berntsson).
Häckningstid: 1 ex Björnaråsen, Partille 9.2–27.3 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Getryggen, Delsjöområdet 30.3 (Leif Andersson). 2 ex Balltorps våtmark, Mölndal 6.4 (Anders Lagerwall). 1 ex Limmerhult, Hindås 14.5–30.6 (Enar Sahlin m fl). 1 ex Stensjön, Mölndal 20.5 (Johannes Löfqvist). 1 ex Kikåstippen, Mölndal (Christer Johansson). 1 ex Klingeråsen, Härryda 18.7 (Conny Palm).
Nötkråkan häckar sparsamt inom rapportområdet. Det är trevligt att kunna konstatera en säker häckning inom området, tidigare under 2000-talet har endast troliga häckningar kunnat redovisats. Årets fynd indikerar en säker och fyra till sex möjliga häckningar.
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt ca 150 ex under perioden 22.1–20.5, som mest 28 ex str NO Rörö 3.3 (Per Björkman m fl).
Höst/vinter: Sammanlagt ca 250 ex under perioden 3.10–28.11, som mest 77 ex str S Rörö 17.10 (Christer Fält).
Årets antal av råkor är det högsta under 2000-talet. Några dagar med fina siffror under sträcktiden mars–april och september–oktober gör att totalantalet blir högt.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Arendalsudden, Hisingen 6.1 (Daniel Gustafsson). 1 ex Styrsö 14.3 (Ingemar Johansson m fl). 1 ex str O Hassledalsbergen, Askim 31.3 (Stefan Andersson). 1 ex Torslandaviken 25.4 (Magnus Larsson). 1 ad Askimsviken 27.4 (Pär Lydmark). 1 ex Torslandaviken 29.4 (Hans-Erik Hermansson). 1 ex Torslandaviken 1.5 (Magnus Persson). 1 ex Tistlarna 3.5 (Tommy Järås m fl). 1 ex Stora Hästholmen, Björlanda Rörö och Hovgården, Björlanda 10–19.5 (Magnus Unger, Christer Fält, Johan Svedholm). 1 ex Sagered, Kållered 12.5 (Stefan Svanberg). 1 ex Vinga 13.5 (Jan Mogol m fl). 1 ex Jaegerdorffsmotet, Göteborg 22.6 (Jan Hellström). 1 ex Nolvik, Björlanda 8.10 (Kjell Wassenius). 1 ex Kråkudden, Hönö 18.10 (Göran Gustafson m fl).
Fjorton exemplar är ett högt antal i rapportområdet, men sannolikt har samma fågel setts vid flera tillfällen. Så var fallet med den svartkråka som kändes igen på sina blekta vingpennor och som sågs vid tre lokaler mellan den 10–19 maj. Som vanligt ses de flesta svartkråkor under mars–maj vid kustnära lokaler. Hybridisering med gråkråka förkommer i området vilket försvårar bedömningen ytterligare.
Per Björkman
Höga antal: Ca 1 100 ex Gullö 17.2 (Uno Unger). Ca 1 200 ex Skålvisered, Säve 3.3 (Tommy Järås). Ca 2 000 ex Hökälla 7.6 (John Thulin). Ca 3 000 ex Torslandaviken 1.7 (Daniel Gustavsson m fl). Ca 1 000 ex Torslandaviken 4.10 (Bo Brinkhoff).
Särskilt vinterflockar av den här storleken är ovanliga inom rapportområdet, medan övernattningsflockar och höstflockar av den typ som rapporterades från Hökälla och Torslandaviken noteras i princip varje år.
Per Björkman