Lärkor och svalor

Både trädlärka och hussvala anlände rekordtidigt 2007, och trädlärka noterades även i rekordantal under höststräcket. För berglärkan går det dessvärre stadigt utför i rapportområdet.
Häckningar: 1 par Hills golfbana, Mölndal (Johannes Löfqvist m fl). 1 par Sisjöns skjutfält (Lars Eric Rahm m fl). Dessutom är arten noterad på ytterligare 10 lokaler under häckningstid.
Vår: Sammanlagt ca 25 ex under vårsträcket 9.3–4.4.
Höst: Sammanlagt ca 180 ex under höststräcket 5.9–27.10.
Höga antal: 54 ex mot S Smithska udden 26.9 (Kristoffer Nilsson m fl).
Normalt utfall under häckningstid, trädlärkan brukar observeras på mellan tio och femton lokaler. Däremot är både det totala antalet fåglar som sågs under hösten och den fina dagssumman från Smithska udden de högsta som noterats i rapportområdet. Under hela hösten passerade sammanlagt 79 trädlärkor Smithska udden, vilket säger en del om hur bra dagssumman den 26 september var.
Jon Håkansson
Januari: 2 ex mot N Kvisljungeby, Björlanda 2.1 (Johan Svedholm). 1 ex Torslandaviken 7.1 (Uno Unger) samt 1 ex samma lokal 13.1 (Pär Lydmark m fl). 1 ex mot SV Kungsladugård 20.1 (Kristoffer Nilsson). 2 ex Stora Amundö 22.1 (Elvor Ohlin m fl). Som mest 3 ex Arendalsudden 22–30.1 (Bo Brinkhoff m fl).
December: 1 ex Galterö 7.12 (Lars Hellman).
Arten är numera, tack vare de mildare vintrarna, ett årligt inslag både under januari och december månad i Göteborg. Mudderdammen och Arendalsudden tycks ha en speciell dragningskraft på de hugade sånglärkor som försöker övervintra.
Jon Håkansson
Samtliga: 1 ex mot S Rörö 17.10 (Christer Fält). 1 ex Rörö 19.10 (Roger Eskilsson).
Den negativa utvecklingen för berglärkan fortsätter och endast två exemplar är den lägsta årssumman som har noterats sedan 1996. Det kan inte heller helt uteslutas att bägge fynden rör sig om samma individ.
Jon Håkansson
Häckningar: Minst 100 bohål Torslandaviken (Uno Unger m fl). Ca 75 bohål Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Minst 27, ev 50 bohål Sagsjön, Kållered (gm Stina Thelander). 15 bohål Hultet, Björketorp (Conny Palm).
Enligt uppgift har arten säkert häckat vid Angeredsverken i minst ett decennium men inte kontrollerats förrän i år. Kolonin på Rörskär vid Torslandaviken håller ställningarna trots att lokalen är utsatt för störningar.
Jon Håkansson