Lommar och doppingar

De tre större lomarterna visade samtliga positiva trender under 2007, och observerades hela vägen från Egypten till Kråkudden. Dessutom sattes ett nytt svarthakedoppingrekord.
Höga antal: Toppnoteringar under vårsträcket blev endast ca 200 ex vilket noterades vid tre tillfällen under perioden 16.4–13.5 vid Kråkudden och Vinga.
Tyvärr är lomsträcket i rapportområdet ganska klent då den största delen av smålomsträcket som under våren passerar Skagen kommer in till Sverige längre söderut. Bästa sträcksiffran under 2000-talet är från den 12 maj 2002 då 620 ex rapporterades vid Kråkudden.
Magnus Unger
Häckningar: 1 par Högsjön, Vättlefjäll (Peter Andersson). 1 par Sisjön, Askim (Uno Unger). 1 par Egypten, Björketorp (Totte Weber Eliasson). 1 par Finnsjön, Råda (Johannes Löfqvist). 1 par Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson). Häckningstid: 1 par Gingsjön, Björketorp (Åsa Berndtsson). 1 par Västra Nedsjön, Hindås (Anders Kjellsson). 1 par Långetjärn, Härryda (Kerstin Martinsson). 1 par Surtesjön, Vättlefjäll (Pelle Melander Ekberg). 1 par Gäddevatten, Vättlefjäll (Jonas Örnborg).
Komplettering 2006: 1 par häckande Gäddevatten, Vättlefjäll.
Fem konstaterade häckningar är det högsta noterade antalet under hela 2000-talet. Dessutom är det fler observationer under häckningstid än normalt, vilket är positivt. Om ökningen egentligen beror på noggrannare inventering eller inte är svårt att bedöma.
Magnus Unger
Vår: 1 2K Nordre älvs fjord, Björlanda 10.5 (Magnus Unger).
Höst: 2 ad str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Martin Alexandersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 30.10 (Tina Widén m fl). 1 ad str S Rörö och Kråkudden, Hönö 31.10 (Christer Fält, Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S Vinga 1.11 (Björn Johansson m fl).
Komplettering 2006: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 11.11 (Anders Carlberg m fl).
Sex fynd är enligt snittet de senaste åren, men vårfynd är sällsynta. Årets majfynd är det tredje vårfyndet och första majfyndet för området, de tidigare fynden är från april (2001 och 2004). Uppträdandet av svartnäbbad islom har fullkomligt exploderat under 2000-talet. Fram till och med 2007 har det gjorts 51 fynd jämfört med endast sju på hela 90-talet och bara tre under 80-talet. Av dessa har 90 % av fynden gjorts under hösten och vintern, de flesta under slutet av oktober till mitten av november.
Magnus Unger
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 2K 8.3 (Uno Unger m fl). 1 2K 4.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 17.11 (Peter Sylvén m fl).
Tre fynd är helt normalt för arten. Precis som svartnäbbad islom har vitnäbbad islom visat ett rejält uppsving under 2000-talet. Till skillnad mot svartnäbbad islom är inte fyndbilden lika koncentrerad till hösten utan är jämnt fördelad mellan vår och höst, kompletterat med enstaka vinterfynd.
Magnus Unger
Häckningar: 3 par Änggårdsbergen (Kristoffer Nilsson m fl). 4 par Balltorps våtmark, Mölndal (Stefan Svanberg m fl). 1 par Balltorp, Mölndal (Jan Bergqvist). 1 par Torslandaviken (Uno Unger m fl). 3 par Hisingsparken (Märtha Boström m fl). 2 par Donsö (Kjell Ove Andersson m fl).
Höga antal: 31 ex Torslandaviken 13.9 (Martin Oomen). 20 ex Välen, Göteborg 10.10 (Uno Unger). 24 ex Välen, Göteborg 21.10 (Stig Fredriksson).
Fjorton konstaterade häckningar på nio olika lokaler är den högsta noteringen under 2000-talet. Dessutom har smådoppingar setts på flera kända lokaler under häckningstid utan att häckning konstaterats.
Magnus Unger
Vinter: 1 ex Stora Amundö 5–13.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.1 (Per Björkman m fl). 1 ex Billdals skärgård 21.1 (Stefan Andersson). 1 ex Räveskärsbukten, Hönö 15.2 (Uno Unger). 3 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 15.2 (Uno Unger). 1 ex Rådasjön, Råda 23.12 (Johannes Löfqvist).
Sommar: 1 ex Askimsbadet 9.6 (Ola Wennberg). 1 ex Torslandaviken 25.6–5.7 (Bo Brinkhoff m fl) samt 2 ex samma lokal 6.7 (Hans Zachrisson). 1 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 6.7 (Bo Brinkhoff m fl).
Fynd under juni och början av juli hör inte till vanligheterna. Antalet vinterfynd är ganska normalt.
Magnus Unger
Samtliga: 1 ex Skinteboviken, Billdals skärgård 5–28.1 (Uno Unger m fl). 2 ex Långe tånge, Öckerö 6.4 (Bengt Karlsson). 1 ex Askimsviken 11.4 (Daniel Gustafsson m fl). 1 ex Torslandaviken 30.4–15.10 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Kippholmen, Björlanda 8.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Askims fjord 17.11 (Stig Fredriksson m fl). Komplettering 2006: 2 ex Torslandaviken 27.4 (Roger Eskilsson).
Sju individer under 2007 får anses som ett helt normalt år. Långstannaren i Torslandaviken bör ha satt rekord, den som stannat längst innan detta var ett exemplar som sågs från 12 april till 18 september 2003. Kompletteringen från 2006 gör att antalet individer under 2006 ändras från sex till åtta ex.
Magnus Unger
Samtliga: 1 ad Torslandaviken 9.4 (Stefan Svanberg m fl).
Fjortonde fyndet i rapportområdet, varav elva är gjorda efter 1997. Av dessa har flest individer påträffats i april precis som årets fynd.
Magnus Unger