Skarvar–storkar

Tutande rördrom hördes åter under häckningstid och gråhägrarna stärkte sina kolonier. Storskarven hade det dock fortsatt svårt med lyckade häckningar under 2007, medan fynden av toppskarv fortsatte att öka. När kommer första häckningen?
Häckningar: Två lokaler med 58 respektive ca 25 par, där åtminstone den största blev plundrad.
En fortsatt minskning från tre lokaler till två, dock svårt att bedömma om minskningen är reell eller om det beror på bristande rapportering. Arten är ju som bekant också notoriskt förföljd av fiskare som tror att skarven äter upp deras fisk, på grund av detta byter de ofta lokal och det är sällan häckningarna lyckas.
Magnus Unger
Samtliga: Rörö: Under perioden 5.1–30.5 sågs det som mest 30–40 individer. Perioden 7.8–31.12 sågs det ca 60–70 ex med en topp på 130 ex den 6.10 (Magnus Unger m fl). Kråkudden, Hönö: Fynd gjordes under perioden 2.1–6.6, mestadels av sträckande individer. Högsta dagssiffran för våren blev 5 ex str 8.4 (Johannes Löfqvist m fl) samt 6.5 (Per Björkman m fl). Under hösten noterades arten 22.7–29.12 mestadels sträckande, men också ca 5 ex stationära runt Bolleskären mot slutet av perioden. Högsta dagssiffran för hösten blev 14 ex mot S 26.8 (Stefan Svensson m fl). Övriga lokaler: 31 ex str mot NV Tistlarna 18.5 (Martin Fransson m fl). 13 ex str N Tistlarna 12.5 (Magnus Unger m fl). Enstaka ex sågs också utanför Vrångö, Vinga, Hyppeln och Styrsö under våren och hösten.
Toppskarv ses numera mer eller mindre året runt på Hönö och Rörö, oftast med en svacka under juni och juli. Toppskarven ökar för varje år och den genomsnittliga summan av övervintrande fåglar både vår och höst har fördubblats mot föregående år. Även fler lokaler med fynd föreligger men fortfarande är alla fynd på västsidan av skärgården, och ännu har inga säkra fynd gjorts innanför Göteborgs skärgård. Dagssiffran på 31 ex från Tistlarna är det högsta sträckande antal som noterats i rapportområdet.
Magnus Unger
Häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 9.3–7.5 (Christer Johansson m fl).
Vinter: Färska spår Nordreälvstranden, Öxnäs 24.1 (Tina Widén m fl). 1 ex Torslandaviken 24–25.2 (Mathias Theander m fl).
Efter ett år med uppehåll rapporterades det åter om spelande rördom i Hålsjön 2007, som nyligen återgått till sin gamla stavning Hårssjön (se Fåglar på Västkusten nr 1/08). Två vinterfynd är ganska normalt, och även lokalerna för vinterfynden är typiska.
Magnus Unger
Häckningar: 17 aktiva bon konstaterades, minst 20 ägg kläcktes Ängesholmen, Styrsö (Kjell Ove Andersson). Minst 1 par med ungar Knipared, Bergum 4.6 (Conny Palm).
Styrsökolonin växer sakta men säkert, från 14 bon i fjol till 17 i år. Glädjande nog har vi också åter fått häckningsrapporter från Bergum, vilket är den enda häckplatsen som rapporterats utöver Styrsö sedan 1997.
Magnus Unger