Duvor–ugglor

Goda häckningsresultat för både skogs- och turkduva sammanfattar duvåret 2007 bra. Sträcket av ringduva blev dock relativt blekt i området.
Januari: 1 ex Hisingsparken 13.1 (Daniel Gustafsson m fl).
Häckningstid: Spelande fåglar: 2 ex Ekevadsbron, Angered 28.4–5.5 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 ex Angered centrum 28.4 (Daniel Gustafsson). 1–2 ex Bokedalen, Jonsered 2–18.6 (Aimon Niklasson m fl). 1 ex Vättlefjäll, Bergum 17.6 (Mathias Forsberg). 1 par Hökälla, Hisingen 21.6 (John Fjortoft Karlsen). 1 ex Ellesbo, Hisingen 24.6 (Göran Karlsson). 1 ex Lärjeåns dalgång, Angered 20.7 (Jörgen Persson). 1 ex Hög, Hisingen 11.8 (Tommy Järås).
December: 1 ex Ärlegatan, Majorna 19.11–9.12 (Per Arne Lindgren m fl).
Höga antal: 30 ex Öxnäs, Säve 12.3 (Ingvor Svensson m fl). 28 ex Uppegården, Säve 2.4 (Birger Kaiser m fl) och 22 ex samma lokal 15.4 (Jon Håkansson). 33 ex Öxnäs, Säve 9.7 (Tina Widén).
Åtta fynd av spelande fåglar är den bästa siffran på 2000-talet. Jämför man lokalerna med förra årets sju rapporter visar det sig att endast två av lokalerna överensstämmer (Bokedalen och Hög), vilket sammanlagt ger 13 olika lokaler med spelande skogsduva över en tvåårsperiod. Den höga rapporteringsfrekvensen av denna annars underrapporterade art beror troligen på Atlasinventeringen och risken är stor att vi snart är tillbaka på enstaka spelande fåglar igen. I övrigt en normal fyndbild med några flockar på 20–30 ex under vår och höst, samt två vinterfynd. Den långstannande fågeln i Majorna i november–december höll ihop med ringduvor.
Pär Lydmark
Höga antal: 3 450 ex str S Smithska udden 2.10 och 4 050 ex str S samma lokal 3.10 (Kristoffer Nilsson m fl). 4 520 ex str S Mölnlyckemotet, Råda 3.10 (Johannes Löfqvist).
En handfull dagar med sträckrapporter om sammanlagt över 2 000 ex inföll i månadsskiftet september/oktober, men trots god bevakning blev det blev inga toppdagar i år. De senaste tre åren har toppnoteringarna varit 23 400 ex (2004; Smithska Udden), 17 500 ex (2005; Hökälla) och 16 350 ex (2006; Smithska Udden), vilket gör att årets dryga 4 500 ex framstår som ganska magert. Inte ens om man summerar samtliga ringduvor vid Smithska udden i år når man mer än dryga 13 000 ex.
Pär Lydmark
Häckningar: I Göteborg konstaterades häckningar av 3 par i Örgryte, 9 par i Kungsladugård, 2 par i Sandarna, 3 par i Långedrag, 2 par i Påvelund, 2 par i Högsbo, 2 par i Majorna och 1 par i Högsbohöjd (Kristoffer Nilsson). Samtliga siffror är minimiantal. Minst 7 par lyckades med häckningen. Häckningstid: Spelande fåglar eller permanenta revir rapporterades under våren och sommaren från Björkö och Hönö (3 par) i Öckerö kommun, från Bjurslätt, Kålltorp, Landala och Chalmers i Göteborgs kommun samt från Mölndals sjukhus, Åbybergsparken och Kikås i Mölndals kommun.
Höga antal: 20 ex Sjöbergen, Göteborg 2.1 (Karl-Olof Johansson). I området runt Älvsborgsgatan, Kungsladugård sågs under vinter/vår som mest 71 ex 16.2 (Kristoffer Nilsson) och under höst/vinter som mest 45 ex 28.12 (Kristoffer Nilsson).
Hela 24 häckande turkduvepar av vilka minst sju fick ut ungar är ett fantastiskt resultat. Normala år brukar vi få in rapporter om en eller ett par konstaterade häckningar. Årets inventering är kanske rentav den mest genomarbetade någonsin, endast matchad av 1998 års riksinventering då man konstaterade ca 50 revir men endast fem säkerställda häckningar. Trots detta är inte årets resultat en produkt av en allmän ökning i turkduverapportering, utan resultatet av en enda ytterst flitig rapportör. Hade det inte varit för Kristoffer Nilssons insats hade resultatet varit lika missvisande som vanligt. Nu är det inte det, och även om vi fortfarande inte har en heltäckande bild av samtliga turkduvehäckningar i hela rapportområdet kan vi för första gången på länge känna att åtminstone stora delar av Göteborg är representativt återgett. Lägg därtill övriga fynd av turkduvor under häckningstid och de sedvanliga vinterkoncentrationerna runt Älvsborgsgatan och vi har ett helt normalt turkduveår bakom oss, om än bättre rapporterat än normalt.
Pär Lydmark
Häckningar: Två par gick till häckning och ytterligare ett par uppehöll sig i permanent revir men det är oklart om de häckade i år. Av de två paren som gick till häckning fick åtminstone ett av paren ut en unge som dessvärre bröt benet strax efter kläckning och fick avlivas.
Övriga fynd: 1 ex Brännö 11.1 och 6.2 (Lars Hellman). 1 ex sp Södra Arödsberget, Brunnsbo, Hisingen 2.3 (Per Björkman). 1 ex Styrsö 18.3 (Kjell Ove Andersson). 1 ex sp Brunstorp, Säve 2.5 (Anders Slättung). 1 ex Kippholmen, Björlanda 8.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Fridhem, Hisingen 8–20.10 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Mölnlyckemotet, Råda 13.10 (Fredrik Andersson). 1 ex Ängås, Göteborg 29.10 (Stefan Andersson). 1 ex Slottsskogen, Göteborg 13.11 (Stig Fredriksson m fl).
Två eller möjligen tre häckningar är en normal siffra för rapportområdet under hela 2000-talet. 2005 var ett positivt undantag då fem par häckade varav tre lyckades. Årets häckningar genererade tyvärr inte några ungar som överlevde men vi hoppas på bättre häckningslycka under 2008. Utöver häckningarna är fyndbilden normal med ett tiotal fynd spridda över rapportområdet under höst, vinter och vår.
Pär Lydmark
Häckningstid: 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 10.2 (Göran Gustafson). 1 ex sp Stora Issjön, Landvetter 18.2 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Raketjärn, Landvetter 11.3 (Markus Lagerqvist m fl). 1 ex sp Knåkemossen, Askim 17–21.3 (Patrik Axelsson m fl). 1 ex Göddered, Hisingen 26.3 (Tommy Järås). 1 ex sp Högelid, Björketorp 9.6 (Conny Palm). 1 ex sp Sågebacken, Landvetter 23.6 (Conny Palm).
Övriga fynd: 1 ex Fridhem, Hisingen 15.10 (Johan Svedholm). 1 ex Hills golfbana, Mölndal 20.10 (Lars Eric Rahm). 1 ex Hårssjön 11.11 (Per-Anders Svensson). 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 24.11 (Conny Palm).
Med elva fynd fördelat på tio olika lokaler är det nu fjärde året i rad som årssumman för sparvuggla i Göteborg blir tvåsiffrig. Summan är visserligen lägre än de två senaste åren då 18 respektive 13 fynd gjordes, men på lång sikt är det ett bra resultat. Glädjande är också att en stor del av fynden gjordes under potentiell häckningstid. Som vanligt kunde ingen häckning konstateras, men eftersom både Klippans naturreservat och Stora Issjön är lokaler där arten rapporteras årligen häckar arten säkerligen sparvuggla i dessa områden, åtminstone från och till.
Pär Lydmark
Vår: 1 ex Kråkudden, Hönö 25.3 (Bengt Karlsson) och 1 ex samma lokal 26.3 (Kristoffer Nilsson).
Häckningar: 1 kull med minst 2 ungar Djupedal, Hisingen (Matserik Eriksson m fl). 1 kull med minst 3 ungar Stora Holm, Hisingen (Bo Brinkhoff). 1 kull med minst 2 ungar Lerbäck, Säve (Bo Brinkhoff). Häckningstid: 1 ex sp Tofter, Säve 6.6 (Matserik Eriksson).
Höst: 1 ex Stora Amundö 9.10 (Erik Westberg).
Efter förra årets svacka med bara en konstaterad häckning är vi nu tillbaka på normal nivå. Antalet häckningar har de senaste 15 åren varierat från en till fem per år, med undantag för 2004 då ingen häckning konstaterades. Rapporten om en spelande fågel i juni är också värd att notera; av någon anledning rapporteras spelande fåglar väldigt sällan i rapportområdet trots att arten bevisligen häckar här år efter år. I övrigt ovanligt få vårfynd men å andra sidan ett höstfynd, vilket inte är fallet varje år.
Pär Lydmark
Vinter: 1 ex Rörö 10.2 (Malin Karlsson).
Vår: 1 ex str NO Fotö 29.3 (Tina Widén). 1 ex str Kråkudden, Hönö 30.3 (Jon Håkansson, Kristoffer Nilsson). 1 ex Lilla Äxholmen, Gbg:s norra skärgård 1.4 (Tina Widén). 1 ex Torslandaviken 3.4 (Christer Welander). 1 ex Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 14.4 (Pelle Gustavsson). 1 ad str O Lilla Rävholmen, Styrsö 14.4 (Lars Davidsson). 1 ex Brända skären, Näset 17.4 (Uno Unger).
Sommar: 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 16.7 (Kjell Ove Andersson).
Höst: 1 ex str S Vinga 28.9 och 2 ex samma lokal 29.9 (Håkan Eliasson m fl). 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 30.9 (Gösta Olofsson). 1 ex Hönö kyrkogård 30.9 (Rolf Nyback). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 15.11 (Per Kjellin).
Efter två exceptionellt bra jorduggleår med 26 respektive 32 fynd hamnar vi åter på normala 14 fynd. Fördelningen av fynd är typisk för arten både vad gäller årstid och lokal, vilket innebär att det är vårfynd i skärgården som dominerar. Förra årets märkliga uppträdande med 14 vinterfynd upprepades inte, utan årets vinterskörd blev mer normal med ett fynd. Som vanligt gjordes också enstaka sommarfynd, men det är nu tyvärr över 25 år sedan senaste konstaterade häckningen (1982 på Kungsö).
Pär Lydmark
Häckningstid: 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 27.2 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex sp Stora Issjön, Landvetter 10.6 (Conny Palm).
Fjärde året i rad med spelande pärluggla i området runt Issjöarna i Landvetter befäster lokalens position som den enda säkra pärlugglelokalen i rapportområdet. Ingen häckning har dock konstaterats i området, och vi efterlyste förra året fler sommarbesök för att eftersöka tiggande ungar. Möjligen gav uppmaningen frukt eftersom en rapportör varit på plats i juni, förvisso utan att notera några ungar men ändå med en spelande pärluggla som resultat. Vi upprepar alltså uppmaningen till nästa år!
Pär Lydmark