Havsfåglar

Det bästa grålireåret på över tio år inföll under 2007, vilket ledde till både höga antal och två nya fenologirekord. Dessutom sågs såväl havssula och stormfågel som klykstjärtad stormsvala på flera ganska udda lokaler.
Höga antal: Kråkudden, Hönö: Ca 320 ex str S 19.4 (Roger Eskilsson). 283 ex str S 17.9 (Tina Widén m fl). Ca 300 ex 26.12 (Uno Unger m fl). Övriga lokaler: Ca 160 ex Tistlarna 12.5 (Stig Karlsson m fl). Ca 150 ex str Vinga 22.9 (Christer Fält m fl).
Udda fynd: 1 ex Stora Amundö 7.1 (Sven-Olof Johannesson m fl). 1 ex omhändertaget Jaegerdorffsmotet, Göteborg 13.1 (gnm Tommy Järås). 1 ex Nya Varvet, Göteborg 14.1 (Ola Wennberg). 1 ex str S Stora Amundö 14.1 (Birger Kaiser m fl). 1 ex död Torslandaviken 4.2 (Anders Olsson). 1 ex omhändertaget Krokslätt, Mölndal 14.9 (gnm Tommy Järås).
Fynden inomskärs under januari beror på de kraftiga stormar som rådde under perioden, annars ses stormfågeln sällan annat än i yttersta skärgården. Mest anmärkningvärt är att högsta noteringen på 320 ex inföll i april, som annars är en av de sämre månaderna för arten. De höga siffrorna höll i sig ända in i maj och kan jämföras med uppträdandet i mars 2003 då det på en dag noterades 455 ex.
Magnus Unger
Samtliga: 1 ex str S Rörö 19.7 (Christer Fält) och samma ex str S Kråkudden, Hönö 19.7 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.7 (Roger Eskilsson m fl).
Efter tre år med uteblivna fynd av arten i rapportområdet, gjordes det återigen fynd av denna härliga havsfågel. Fynden utgör nummer 14 och 15 för Göteborgsområdet, arten är nu sedd fyra av åtta år under 2000-talet.
Magnus Unger
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 28.7 (Adam Engström Svanberg m fl). 1 ex str S 17.8 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex str S 18.8 (Per Björkman m fl). 1 ex str S 25.8 (Tom Ekman m fl). 1 ex str N 26.8 (Stefan Svensson m fl). 11 ex str S 2.9 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S 3.9 (Björn Dellming). 5 ex str S 14.9 (Tina Widén m fl). 10 ex str S 17.9 (Tina Widén m fl). 1 ex str S 21.9 (Karl-Olof Johansson). 14 ex str S 1.10 (Stefan Svensson m fl). 2 ex str 3.11 (Magnus Unger m fl). 2 ex str S 5.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str S 9.11 (Peter Strandvik, Lars Carlbrand). 1 ex str S 29.11 (Jon Håkansson m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Rörö 2.9 (Christer Fält). 1 ex str S Vinga 21.9 (Fredrik Lång m fl). 2 ex str S Vinga 1.11 (Musse Björklund m fl).
Hela 55 ex fördelat på 16 obsdagar är det bästa resultatet sedan 1996 då något fler obsar gjordes. I år liksom då är det dock naturligtvis svårt att veta om alla fynd verkligen gällde olika individer eller om samma exemplar snurrade runt i Kattegatt och räknades flera gånger. Tre dagar med över tio exemplar är bra men ändå långt ifrån dagsrekorden på både Vinga (28 ex den 4 oktober 1997) och Hönö (27 ex den 30 september 1996).
Magnus Unger
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 3 ex str S 28.6 (Bo Brinkhoff m fl). 3 ex str S 8.7 (David Armini m fl). 3 ex str S 15.7 (Tina Widén m fl). 1 ex str S 19.7 (Peter Hamrén m fl). 1 ex str S 27.7 (Mathias Theander m fl). 1 ex str S 28.7 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S 29.7 (Tina Widén m fl). 3 ex str S 17.8 (Stefan Asker m fl). 1 ex str S 18.8 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex str S 15.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 2 ex str S 17.9 (Tina Widén m fl). 1 ex str S 22.9 (Stefan Svanberg m fl).
21 ex fördelat på tolv obsdagar är det tredje bästa året någonsin för arten i Göteborg. Endast 2001 med 25 ex och rekordåret 1998 med ca 100 ex toppar detta. Alla fynd är gjorda under bästa tid för arten, det vill säga slutet av juni till slutet av september.
Magnus Unger
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 2 ex str S 1.1 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S 13.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 16.1 (Roger Eskilsson m fl). 3 ex str S 17.9 (Tina Widén m fl). Övriga lokaler: 1 ex Klippan, Göteborg 14.1 (Sven Ängermark m fl).
Fyndet vid Klippan i Göteborgs hamn är anmärkningsvärt när det gäller denna annars strikt pelagiska art, och fågeln höll till vid lokalen under drygt två timmar i stormen. I övrigt flera januarifynd i de hårda vindarna men endast ett höstfynd.
Magnus Unger
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 152 ex str S 17.9 (Tina Widén m fl). Ca 190 ex str S 17.10 (Tina Widén).
Vinga: 135 ex str S 21.9 (Clas Wennerdahl m fl). Ca 100 ex str 22.9 (Christer Fält m fl). 104 ex str S 1.11 (Musse Björklund m fl).
Udda fynd: 1 ex Högsbo industriområde, Göteborg 19.4 (Fredrik Andersson).
Några riktigt höga dagssiffror av havssula blev det inte i år. Ofta ligger högsta dagsiffran för året över 300 ex och ibland upp mot 1 000 ex, men i år blev det alltså under 200. Bland enskilda fynd utmärker sig fyndet i Högsbo industriområde som mest anmärkningsvärt. Observatören upptäckte fågeln när den på låg höjd kom förbiflygande 50 meter utanför kontorsfönstret (!), och i maklig takt fortsatte norrut i riktning mot Slottsskogen och Botaniska. Årets helt klart mest oväntade kontorshändelse.
Magnus Unger