Rovfåglar

För en gångs skull fick även vi i Göteborg uppleva riktigt fina sträcksiffror av ormvråk under en dag i september. I övrigt var 2007 ett ganska normalt rovfågelår, med ett ängshöksfynd som grädde på moset och fyra nya fenologirekord.
Häckningstid: Göteborg: 1 ex Gatersered, Askim (Kerstin Wiklander). 1 ex Skintebo, Askim (Mikael Forsman). 3 ex Hög, Hisingen (Tommy Järås). 1 ex Orrekulla industriområde, Hisingen (Roger Eskilsson). 1 ex Lerbäck, Säve (Mats Raneström). 1 ex Långås, Hisingen (Göran Karlsson). 2 ex Brudarebacken (Roger Eskilsson m fl). Härryda: 1 ex Råda (Johannes Löfqvist). Partille: 1 ad Amerikaliden, Jonsered (Kristoffer Nilsson). 1 ex Bokedalen, Jonsered (Tina Widén).
Oktober: 1 ex Brudarebacken 2.10 (Dag Aurell). 1 ex Utby, Göteborg 2.10 (Pelle Gustavsson).
Sammanlagt tio fynd med häckningskriterier, varav sju avser spelflygande fåglar. Bivråken är en fågel med undanskymda vanor under häckningstid vilket gör det svårt att säkert konstatera häckningar. Senast en häckning kunde säkerställas var 2004, då ett par häckade i Jonsered. Arten minskar i landet som häckfågel, men antalet rapporter inom vårt område är högre i år än tidigare.
Per Björkman
Vår: 1 ex str SV Storeberget, Gamlestaden 10.3 (Roger Eskilsson). 1 2K+ str SO Änggårdsbergen 21.3 (Kristoffer Nilsson). 1 ad str O Hisingsparken 27.3 (John Fjörtoft Karlsen). 2 ex Säveåns dalgång, Kviberg 30.3 (Roger Eskilsson). 2 ex Delsjöns golfbana 14.4 (Roger Book). 1 2K str NV Västergården, Öxnäs 13.5 (Uno Unger m fl). 1 ex Böttorp, Björketorp, Härryda 27.5 (Åsa Berndtsson).
Sommar: 1 ex Sisjöns flygfält 29.7 (Ivar Ivarsson). 1 ex str S Brudarebacken 7.8 (Tina Widén). 1 ex Olofstorp, Bergum 9.8 (Håkan Thorstensson).
Höst: 1 1K Trädet, Kvillehed och Säve flygplats 8.9 (Conny Palm, Maria Müntzing m fl). 1 ex str S Brudarebacken 25.9 (Roger Eskilsson).
Sakta men säkert sprider sig den röda gladan norrut över landet. Arten häckade under året så långt norrut som vid Hullsjön i Västergötland. I vårt område stannade årets antal på tolv fynd av 14 ex. Det är lägre än 2006 då hela 19 ex sågs, vilket dock var en toppnotering för rapportområdet. Som vanligt ses de flesta fåglarna under mars–april.
Per Björkman
Vinter/vår: Under perioden 13.1–10.3 gjordes 29 observationer av 9–19 olika individer. Augusti–september: 1 ex str V Välen 26.8 (Magnus Eriksson). 1 ex str S Öxnäs, Säve 28.9 (Bo Brinkhoff). 1 subad Vinga 29.9 (Göran Darefeldt). 1 3K str N Slottskogen 30.9 (Magnus Eriksson).
Höst/vinter: Under perioden 13.10–26.12 gjordes 16 observationer av ca nio olika individer i området.
Flera ex: 2 ex str NO Göteborgs fiskhamn 13.10 (Stefan Svanberg). 1 ad + 1 ung str N Öxnäs, Säve 14.11 (Marinko Karabatic).
Som vanligt ses havsörn regelbundet under hösten och vintern inom rapportområdet. Att säkerställa antalet individer är inte lätt, då örnarna ofta strövar över stora områden och är lätta att upptäcka på långt håll. Möjligen är årets antal något högre än tidigare år, vilket skulle kunna förklaras av ökad rapportfrekvens i Svalan. Observationer av fler än en fågel samtidigt görs inte årligen inom Göteborgsområdet. Även augustifynd är ovanliga inom vårt rapportområde, det har bara gjorts en gång tidigare under 2000-talet, då en fågel sågs mellan 27 juli och 1 augusti på Hisingen 2003.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Hårssjön, Mölndal (Jan Bergqvist m fl). Häckningstid: Hisingen: 1 par Svankällan, 1 par Ragnhildsholmen, 1 par Sävholmen, Gullö och 1 hane Lagmansholmen, Säve. Mölndal: 1 par Sagsjön och 1 hane Labacka, Kållered. Göteborg: 1 hane Oxsjön, Askim.
Det är glädjande att i år kunna konstatera en lyckad häckning. Två boungar ringmärktes den 27 juni vid Hökekärr, Hårssjön. Tidigare år har flera par blivit störda och misslyckats med häckningen. Antalet häckande par har legat på 5–6 de senaste åren inom rapportområdet, vilket också verkar vara fallet i år.
Per Björkman
Vinter: 4 ex under januari–februari och 2 ex under december.
Vår: Ca 26 ex under perioden 4.3–29.5.
Höst: Ca 71 ex under perioden 22.8–8.11.
Höga antal: 12 ex str S Vrångö 28.9 (Tina Widén).
Några blå kärrhökar övervintrar som vanligt inom området. Antalet vårfynd är högre än tidigare år, medan antalet höstfynd ligger inom den normala variationen. Den fina dagssiffran från Vrångö den 28 september fördelade sig på 2 hanar och 10 honfärgade fåglar och står sig gott som dagssiffra mot övriga Sverige under 2007. Förutom i Falsterbo, där två dagar gav över 20 ex under oktober månad, låg högsta dagsantalet för Götaland på 13 ex den 29 september vid Sandsjön i Småland. För Svealand och Norrland ligger högsta dagsantal på 14 ex, noterat cirka två veckor tidigare under hösten. Tydligt är att de blå kärrhökarna tar relativt god tid på sig att ta sig söderut genom Sverige.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad hane str N Olofstorp, Bergum 9.8 (Håkan Thorstensson).
Ängshöken är en sällsynt art inom rapportområdet. Sedan tidigare föreligger sex fynd, varav fem har gjorts under maj månad. Detta är det andra augustifyndet i Göteborgstrakten. Observatören, som stod hemma på tomten, såg denna hane komma i sakta glidflykt norrut kl 11.30.
Per Björkman
Häckningstid: 1 par Björnaråsen, Partille (Christer Cederfalk). 2 ex Brudarebacken (Leif Andersson). 1 ex Råda, Mölnlycke (Johannes Löfqvist). 1 ad Lid, Hisingen (Göran Karlsson). 1 ex Boktjärn, Härryda (Conny Palm). 1 ex Äletjärn, Härryda (Conny Palm).
Duvhöken är en sparsam till sällsynt häckfågel inom Göteborgs rapportområde, som enligt de senaste årens atlasinventering har konstaterats häcka med ca tio par. Inga bon med ungar har dock påträffats under året, vilket annars brukar vara fallet.
Per Björkman
Höga antal: Sammanlagt 2 204 ex str S vid åtta lokaler den 27.9 (flera rapportörer). Det högsta antalet, 668 ex, rapporterades från Mölnlycke (Johannes Löfqvist).
Det är inte ofta vi får uppleva sträckdagar av den här omfattningen när det gäller ormvråk i Göteborg. De senaste höstarna har en toppdag legat på mellan 200–300 ex. I Halland noterades för jämförelse 1 615 ex vid Löftaåns mynning och minst 1 200 ex vid Trönninge under eftermiddagen den 27 september. Även norrut i Bohuslän räknades stora antal denna dag, där 653 ex vid Bredfjället var toppnoteingen.
Per Björkman
Vinter: Sammanlagt 3–4 ex under januari–februari och 5 ex under december.
Vår: Ca 10 ex under perioden 2.3–22.4.
Höst: Ca 51 ex under perioden 25.9–30.11.
Ett tämligen stort antal observationer görs varje vinter av fjällvråk. Arten ses sparsamt under vårsträcket, medan den vissa år kan uppträda med hyggliga antal under hösten. Årets vårantal ligger något under vad som setts under senare år. Höstens antal ligger i paritet med fjolåret, vilket dock verkade vara ett ovanligt bra år.
Per Björkman
Samtliga: 1 3K+ Öxnäs, Säve 13.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K+ Grimås, Hisingen 22.1 (Johan Svedholm). 1 2K Stora Amundö, Askim 11.2 (Anders Johansson, m fl). 1 2K Stora Amundö 2.3 (Hans Falklind) och 4.3 (Lars Lundmark). 1 2K– Torslandaviken 12.10 (Johan Svedholm). 1 1K str SO Vrångö, 19.10 (Tina Widén).
Om den fågel som sågs vid Stora Amundön med två dagars mellanrum är att betrakta som samma individ, stannar antalet fynd på sex, vilket får betraktas som normalt. Alla fåglar har rapporterats inom den tid vilken arten vanligen uppträder hos oss, nämligen från mitten av oktober till början av mars.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Slättås, Landvetter (Johannes Löfqvist). 1 par Hasjön, Björketorp (Roger Eskilsson m fl). 1 par Hornasjön (Ingemar Olsson). 1 par Brattåstjärn (Jan Hellenberg). 1 par Skärsjön, Landvetter (Conny Palm).
Höga antal: 4 ex str S Brudarebacken 21.8 (Roger Eskilsson m fl). 4 ex str S Smithska udden 22.8 (Per Björkman m fl).
Tack vare atlasinventeringen har det rapporterats fler säkra häckningar än tidigare, vilket är glädjande. Från tidigare 1–2 par har ytterligare bon hittats i Härryda kommun vilket ger hela fem par i år.
Per Björkman
Häckningar: Norra skärgården: 1 par Fotö (Tina Widén). Södra skärgården: 1 par Billdals skärgård (Totte Weber Eliasson). Hisingen: Tio bon rapporterade från följade lokaler: Backadalens industriområde, Askesby, Bärby, Gullö, Ingebäck, Hökälla (2 par), Solberg, Trädet samt Tumlehed. Göteborgs centrum: Tre bon rapporterade från Gullbergskaj, Götaälvbron och Tyska kyrkan. Övriga lokaler: 1 par vardera vid Angered, Utbyfältet och Västra Frölunda.
Sammanlagt 18 häckningar under året, där 36 ungar kunnat ringmärkas. I början av 2000-talet var antalet häckande par runt 55, så trots aktivt atlasinventeringsarbete kan en kraftig minskning för tornfalken konstateras i rapportområdet.
Per Björkman
Vinter: 1 honfärgad Öxnäs 12.1 (Johan Svedholm) och 1 hane samma lokal 27.2 (Hans Utterberg).
Vår: 10 ex under perioden 7.4–13.5.
Höst: Sammanlagt 106 ex under peroiden 22.8–30.10.
Årets vinterfynd är det femte respektive sjätte fyndet under 2000-talet. Av de tidigare gjordes ett i januari 2006, ett i februari 2004 och två i december 2002. Antalet sträckande fåglar ligger i linje med tidigare år det vill säga ett fåtal vårobservationer, medan arten är betydligt vanligare under höststräcket.
Per Björkman
Vår: Sammanlagt 8 ex under perioden 28.4–28.5.
Sommar: 1 ex Toftekulla, Hisingen 2.6 (Johan Svedholm). 1 ex Ragnhildsholmen 4.6 (Bo Brinkhoff). 1 ad Nordeälvstranden, Öxnäs 9.7 (Göran Karlsson m fl).
Höst: Sammanlagt 27 ex under perioden 9.8–14.10.
Sena fynd: 1 ex str S Fridhem, Hisingen 2.10 (Johan Svedholm). 1 ex Slottsskogen 14.10 (Stig Fredriksson m fl).
Årets 38 lärkfalkar ligger något under fjolårets toppnotering på 46 ex, men är ändå klart över snittet jämfört med tidigare år. Antalet vårfynd har legat på 8–12 ex under senare år. Även i år finns sommarfynd av lärkfalkar vilket varit fallet 2002 och 2004–2006. Som vanligt ses dock flest fåglar under september då arten har sin egentliga sträckperiod under hösten. Slottskogsfågeln den 14 oktober är ett anmärkningsvärt sent fynd och utgör nytt fenologiskt rekord för rapportområdet.
Per Björkman
Vinter: Sammanlagt 6–8 ex under januari–februari och 2–3 ex under december.
Vår: Sammanlagt 8 ex under perioden 1.3–22.5.
Sommar: 1 ex Galterö 21.7 (Matserik Eriksson). 1 ex Torslandaviken 30.7 (Bo Brinkhoff m fl).
Höst: Ca 40 ex under perioden 2.8–30.11.
Ett normalt uppträdande för pilgrimsfalken under senare år. Som varit fallet under senare år görs ett antal observationer under vår och sommar, men ännu finns inga rapporter om häckning inom rapportområdet. Ett stort antal observationer görs under vintern, men eftersom fåglarna rör sig över relativt stora områden, föreligger risk för dubbelrapportering och därmed stannar det faktiska antalet som ovan. Nämnas kan att en adult hona uppehöll sig vid Gasklockan från årets början till den 26 mars. Under hösten dök en ung hane upp den 26 november på samma lokal, och sågs där till årets slut.
Per Björkman