Sidensvans–järnsparv

Samtliga tre arter i denna sammanslagna artgrupp uppträdde i normal omfattning under 2007.
Sena vårfynd: 12 ex Änggårdsbergen 2–4.4 (Adam Engström Svanberg m fl). 10 ex Fräntorp 6.4 samt 2 ex samma lokal 15.4 (Leif Jonasson). 1 ex str N Brudarebacken 15.4 (Stefan Svanberg). 24 ex Utby 21.4 samt 3 ex samma lokal 27.4 (Pelle Gustavsson). 1 ex Hökälla 23.4 (John Thulin m fl). 7 ex Backa–Röd 23.4 (Thomas Weiler). 2 ex str N Masthugget 25.4 (Johan Svedholm).
Som vanligt noteras ett litet antal eftersläntrande sidensvansar i april. Liksom 2006 kan man notera en avsaknad av större flockar (>500 ex) i området.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Bo Brinkhoff). 1 par Härsjödamm, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Uno Unger m fl). Häckningstid: 1 ex sj Finnsjön, Råda 29.5 (Fredrik Althoff).
Även om arten säkert häckar årligen i rapportområdet med ett litet men stabilt bestånd är det mycket ovanligt att så många som tre häckningar konstateras. Lokalerna är typiska, åtminstone Grevedämmet och Säveåns övre lopp kan nog betraktas som områdets säkraste strömstarelokaler, oavsett årstid.
Johan Svedholm
Vinter: Sammanlagt 17 ex under januari–februari och 10 ex under december.
Totalt 27 vinterfynd av järnsparv är en ganska hög summa, men ingalunda onormalt hög för de senaste åren. Under 2000-talet har antalet övervintrande järnsparvar varierat mellan 13 ex 2005 och de hela 37 ex som noterades under rekordåret 2001.
Johan Svedholm