Flugsnappare–mesar

Under 2007 gästades vi bland annat av 2000-talets första halsbandsflugsnappare och skärgården fick besök av så sällsynta gäster som mindre flugsnappare och entita.
Samtliga: 1 honfärgad Kråkudden, Hönö 26.5 (Magnus Rahm m fl). 1 ad hane sj Bokedalen, Jonsered 31.5–15.6 (Sten Ekwall m fl). 1 2K hane sj Sisjön, Askim 3–6.6 (Markus Lagerqvist m fl).
Fynd av mindre flugsnappare i skärgården är mycket ovanliga och årets fynd är blott det andra på 2000-talet (2004 gjordes ett fynd på Styrsö). Glädjande med en långstannade sjungande individ i Bokedalen som är gammal klassisk mark för arten. Under 90-talet var Bokedalen en pålitlig lokal, men under 2000-talet har fynd där endast gjorts 2001 förutom årets fynd. Årets utdelning med totalt tre fynd är något fler än normalt.
Anders Kronhamn
Samtliga: 1 2K hane Store lund, Tynnered 2–4.6 (Peder Kinberg m fl).
Första fyndet i området sedan 1996 då en fågel uppehöll sig i Slottsskogen. Arten är mycket ovanlig utanför sitt kärnområde på Öland och Gotland.
Anders Kronhamn
Vinter/Vår: Sammanlagt ca 13 ex under perioden 2.1–28.3, som mest bl a 5–6 ex Torslandaviken 6.1–26.2 (Karin Sjöstrand m fl) och 4 ex Välen 3.2 (Stefan Andersson).
Häckningstid: 1 hane Ers vatten, Rörö 28–30.4 (Per Björkman m fl). 2 ex Välkommen, Björlanda 1.5 (John Thulin). 1 ex Öxnäs, Säve 18.6 (Johan Svedholm). 3 1K Torslandaviken 25.6 (Bo Brinkhoff). 3 ex Torslandaviken 24.7 (Peter Hamrén). 2 ex Torslandaviken 5.8 (Lars Lundmark). 1 ex Torslandaviken 24.8 (Magnus Persson). 3 ex Utbyfältet, Säveåns dalgång 30.8 (Lena Essedahl).
Höst/Vinter: Sammanlagt ca 50 ex under perioden 4.9–30.12, som mest bl a 5 ex Öxnäs, Säve 4.9 (Roger Eskilsson), 5 ex Kvillehed, Nordre älv 13.9 (Göran Karlsson), 6 ex Lagmansholmen, Säve 6.10 (Johan Svedholm), 16 ex Välkommen, Björlanda 12.10 (Johan Svedholm) och 6 ex Kippholmen, Björlanda 12.11 (Johan Svedholm).
Flera fynd under häckningstid och de tre 1K–fåglarna som noterades i Torslandaviken den 25 juni indikerar att häckning sannolikt ägt rum på lokalen eller i närheten. Förra året gjordes den första konstaterade häckningen sedan 1992, men nog borde det gå att hitta häckande par oftare än med 14 års mellanrum? Antalet vårfynd är klart under det normala och inte mer än vad som vissa tidigare vintrar har uppnåtts av en enstaka övervintrande flock. Höstfynden är något fler än föregående år, men bara en stor höstflock är rapporterad. Framtiden får utvisa om de senaste årens allt färre höstflockar i Göteborgsområdet beror på förändrade flyttmönster eller bara är rena tillfälligheter.
Anders Kronhamn
Skärgården: 1 ex Ersdalen, Hönö 25.7 (Hans Waern). Den 8.9–30.12 sågs som mest 2 ex runt Hönö kyrkogård varav den ena ringmärktes den 26.9 vid Sudda (Björn Zachrisson). 1 ex Ersdalen, Hönö 7–19.10 (Andreas Garpebring m fl).
Fynd av entita i skärgården är sällsynta och görs långt ifrån årligen. Fågeln på södra Hönö som först sågs på Nötholmen den 8 september är sannolikt den som ringmärktes vid Sudda och senare höll till på kyrkogården eftersom en av de två fåglarna på kyrkogården var ringmärkt. Att möjligen tre olika individer sågs under samma period i oktober är anmärkningsvärt, men fåglarna kan också ha alternerat mellan Ersdalen och kyrkogården. Frågan är också om fyndet i juli avser någon av de individer som även sågs senare under hösten och vintern.
Anders Kronhamn
Samtliga: 1 ad hane Utbyfältet, Säveåns dalgång 20–23.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Kippholmen, Björlanda 8.9 (Hans Börjesson m fl).
Två fynd är en god utdelning för Göteborgsområdet där arten långtifrån är årlig. Förutom ovanstående fynd hittades även ett påbörjat pungmesbo vid Sudda, Hönö den 31 mars. Boet torde ha övergivits snabbt och några pungmesar sågs aldrig. Utifrån fotografier bedöms boet vara 2–3 dagar gammalt.
Anders Kronhamn