Labbar

En utebliven fjällabbsinvasion, ett extremt midvinterfynd av kustlabb och ett tangerat fenologirekord var det som stack ut labbmässigt under 2007.
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ad str S 6.5 (Per Björkman m fl). 1 ad str S 7.5 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K str S 1.10 (Roger Eskilsson m fl). 1 3K str S 17.10 (Tina Widén). 1 3K+ samt 1 1K str S 29.10 (Martin Alexandersson m fl). 1 ad, 1 subad samt 2 1K str S 1.11 (Lars Eric Rahm m fl). 1 1K str S 7.12 (Calle Hagman m fl). 1 3K+ str S 8.12 (Hans Waern). Övriga lokaler: 1 ad str NO Tistlarna 12.5 (Kent Kristenson m fl). 1 ad str S Vinga 14.10 (Tore Holsendahl m fl).
Sammanlagt 14 ex är något fler än under ett genomsnittligt år. Bortser man från invasionsåren 1999 och 2005 då hela 71 respektive 76 ex observerades, har det i snitt setts nio bredstjärtade labbar per år sedan 1990. Fynd under vårsträcket har ökat dramatiskt under 2000-talet och är numera årligt förekommande. Hittills har det gjorts 15 vårfynd under nuvarande årtionde, vilket kan jämföras med endast ett fynd under motsvarande period på hela 1990-talet. Denna ökning beror förmodligen på bättre bevakning i skärgården under vårarna.
Stefan Svanberg
Vinter: 1 2K Stora Rödskär 13.1 (Gösta Olofsson).
Häckningstid: Inga konstaterade häckningar, men som vanligt föreligger flera observationer under häckningstid bl a från Nordre älvs fjord, Rörö, Kråkudden och In-Vinga.
Sent fynd: 1 1K str S Vinga 1.11 (Björn Johansson m fl).
Januarifyndet är exceptionellt och det första någonsin för nämnda månad. Möjligen kan det utgöras av samma individ som sågs på Kråkudden den 31 december 2006. Novemberfynd hör inte heller till vanligheterna. Från mitten av oktober görs normalt få observationer av arten.
Stefan Svanberg
Samtliga: 3 1K str S Kråkudden, Hönö 3.9 (Björn Dellming). 1 1K str N Kråkudden, Hönö och Rörö 16.9 (Stefan Svanberg, Magnus Unger m fl). 1 1K str S Rörö och Kråkudden, Hönö 22.9 (Uno Unger, Mikael Molin m fl).
En normal fyndbild både sett till antal och tidpunkt, även fast det ofta också görs observationer i slutet av augusti. Göteborgsområdet verkar ha gått miste om en fjällabbsinvasion i september månad, då det rapporterades höga antal från bland annat Vänersborgsviken med 59 sträckande ungfåglar den 3–4 september. Värt att nämna i sammanhanget är dock att det den 2 september observerades 14 obestämda kust-/fjällabbar på Kråkudden, där flertalet förmodligen var av den senare arten.
Stefan Svanberg
Vår: 1 ad rast Rörö 21.3 (Marinko Karabatic). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 19.4 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 24.5 (Jon Håkansson).
Höga antal: 5 ex str S Vinga 21.9 (Michael Egerzon m fl).
Udda fynd: 1 ex Askimsviken och Stora Amundö 14.1 (Birger Kaiser, Mikael Forsman).
Totalantalet 44 ex får väl räknas som normalt, men fynden är ovanligt väl utspridda över årets månader. Observationerna från mars och april förtjänar att uppmärksammas. Om man bortser från enstaka januarifynd som förmodligen utgörs av kvardröjande fåglar, brukar inte första observationen göras förrän i maj månad. Även fyndet från Askimsfjorden förtjänar att omnämnas då det är mycket ovanligt med storlabbar så långt inomskärs. Dock har det faktiskt observerats storlabb i nämnda fjord tidigare, nämligen den fjärde september 2002, då det sågs en sydsträckande fågel vid Smithska udden.
Stefan Svanberg