Hackspettar

2007 blev året då skogarna fylldes av tretåiga hackspettar i en mängd vi aldrig tidigare skådat, och många glada skådare fick äntligen närkontakt med denna vackra spett. Dessutom noterades göktyta rekordtidigt på våren.
Tidigt fynd: 1 ex Hårssjön 6.4 (Michael Nilsson).
Häckningstid: Enstaka exemplar av spelande eller rastande fåglar rapporterades under april–juni från 18 olika lokaler i rapportområdet, fördelade på samtliga kommuner förutom Öckerö.
Höst: 1 ex Torslandaviken 15.8 (Johan Svedholm). 1 ex Brudarebacken 21–22.8 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Smedlyckan, Hisingen 27.8 (Göran Karlsson). 1 ex Öxnäs, Säve 28.8 (Bo Brinkhoff). 1 ex Hällsvik, Torslanda 7.9 (Magnus Persson).
Efter ett par år med konstaterade häckningar är vi nu tillbaka på indikationsstadiet. Starkast indikationer på häckning gjordes vid Balltorps våtmark där en spelande fågel rapporterades under större delen av maj och bland annat sågs i närheten av en holk. Som vanligt dessutom ett antal höstfynd, och vi kan konstatera att efter förra årets upprop där vi gick hårt åt rapporter av spelande, ej sedda göktytor under höststräcket har vi i år inte nåtts av en enda rapport av enbart spelande tytor på hösten. På förekommen anledning upprepar vi dock uppmaningen: Hör du en göktyta på hösten, gör allt du kan för att se den så att mindre hackspett till hundra procent kan uteslutas. Det tidiga vårfyndet utgjorde ett kraftigt fenologirekord.
Pär Lydmark
Häckningar: 1 par Hökälla (John Thulin). 1 par Änggårdsbergen (Jan Bergqvist). 1 par Slottsskogen (Stig Fredriksson m fl). 1 par Gatersered, Askim (Kerstin Wiklander). 1 par Klippans naturreservat (Peter Post). 1 par Skatås, Göteborg (Hans-Erik Hermansson). 1 par Stora Amundö (Uno Unger). 1 par Kikås, Mölndal (Jörgen Grahn). 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Hans-Erik Hermansson). 1 par Assmundtorp, Säve 17.6 (John Thulin). 1 par Smedlyckan, Hisingen 23.6 (Göran Karlsson). 1 par Stora Tjärnet, Kållered (Christer Johansson). Häckningstid: Förutom de konstaterade häckningarna noterades spelande/revirhållande fåglar på ca 70 olika lokaler under mars–juli.
Hela tolv konstaterade häckningar är den högsta siffran på hela 2000-talet, och ändå är det mer tydligt än vanligt att det döljer sig ett stort mörkertal när det gäller häckningar av den här arten. Utöver de tolv häcklokalerna noterades det spelande eller revirhållande spettar på minst 70 mer eller mindre lämpliga häckningslokaler under vår och sommar. Den här siffran är också högre än tidigare år, och även om man drar till med en gissning på så mycket som femtio häckande par i området hamnar man troligen i underkant av det verkliga beståndet.
Pär Lydmark
Samtliga: 1 hane Hönö kyrkogård 7–8.10 (Bengt Karlsson m fl). 1 hane Åstebo, Partille 8.11 (Lars Andersson). 1 hane Holmesjön, Vättlefjäll 12.11 (Martin Oomen). 1 hane Fridhem, Hisingen 13–14.11 (Jan Ohlin, Elvor Ohlin m fl). 1 hona Spejsmossarna, Landvetters flygplats 14.11 (Per Björkman m fl). 1 par Klippans naturreservat 17.11–31.12 (Christer Fält m fl).
Efter två fina år 2004 och 2005 med tre fynd vardera hade det till och med 2005 gjorts tjugo fynd av tretåig hackspett i rapportområdet. 2006 gjordes inte ett enda fynd, men i år blev det alltså ett rejält uppsving igen och med hela sex fynd är 2007 utan konkurrens det bästa året någonsin för arten i rapportområdet. Dessutom var flera av fåglarna både långstannare och skådningsvänliga vilket gjorde att många göteborgsskådare äntligen fick in denna nyckfylla art på sina listor. Det är naturligtvis svårt att med säkerhet avgöra om samtliga fynd utgör fynd av olika fåglar, men å andra sidan satt det säkerligen ännu fler tretåiga spettar i andra skogsområden som aldrig upptäcktes. Räknar vi alla fynd separat är vi nu uppe i 26 fynd, och nu håller vi bara tummarna för en häckning i Klippan där paret var kvar långt in på vårkanten 2008. Fyndet på Hönö var det andra i skärgården.
Pär Lydmark