Alkor

Alkåret 2007 kan sammanfattas som högst normalt, och en ovanligt hög dagssumma av lunnefåglar var det som stack ut mest från mönstret.
Häckningar: 2 par Fjärskären, Vinga (Tommy Järås). 20 par Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 28 par Tistlarna (Gösta Olofsson). 5 par Inre Tistlarna (Gösta Olofsson). 2 par Små Lyngskär, Askims fjord (Uno Unger m fl). 1 par Aveskären, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 5 par Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Häckningstid: 1 ex Bolleskären, Hönö 21.4 (Bengt Karlsson). 20 ex Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 29.4 (Pelle Gustavsson). 3 ex Torklarna, Rörö 10.5 och 30.5 (Christer Fält). 2 ex Benskär, Gbg:s norra skärgård 4.6 (Tommy Järås m fl). 4 par Stenskär, Gbg:s norra skärgård 4.6 (Tommy Järås m fl).
Höga antal: 100 ex Tistlarna 12.5 (Stig Karlsson m fl).
Flest häckningar konstaterades i kärnområdet kring Tistlarna–Kalvholmen i Göteborgs södra skärgård. Fynden under häckningstid i norra skärgården representerar sannolikt ett antal häckningar på flera olika lokaler där. Tobisgrisslans koncentration till den yttre skärgården orsakas i stor utsträckning av minkpredation.
Anders Kronhamn
Vinter: Kråkudden, Hönö: 1 ex 1.1 (Uno Unger). 2 ex str S 13.1 (Olof Armini m fl). 1 ex str S 14.1 (Johannes Löfqvist). 1 ex str S 15.1 (Karl-Olof Johansson). Övriga lokaler: 1 ex Nordres tånge, Hönö 6.1 (Bengt Karlsson).
Höst: Kråkudden, Hönö: Under perioden 17.10–30.11 noterades sammanlagt 165 ex. Övriga lokaler: 2 ex str S Vinga 14.10 (Tore Holsendahl m fl). 1 ex str S Rörö 19.10 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Rörö 20.10 (Per Björkman m fl). 1 ex Göteborgs fiskhamn 20.10 (Daniel Simring). 19 ex str S Vinga 1.11 (Musse Björklund m fl). 1 ex Rörö 4.11 (Christer Fält).
Höga antal: 33 ex str S Kråkudden, Hönö 1.11 (Magnus Rahm m fl). 25 ex str S Kråkudden, Hönö 8.11 (Mattias Pozsgai m fl).
Sammanlagt sågs ca 180 ex under året, vilket är ungefär en tiondel av vad som sågs 2006 och 2005. Alkekungens uppträdande är känt för att variera mycket mellan olika år och årets summa är i nivå med antalet fynd i början av 2000-talet.
Anders Kronhamn
Vinter/Vår: 1 2K Kråkudden, Hönö 13.1 (Olof Armini). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 16.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex V om Vinga 16.3 (Johannes Tallroth). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 11.4 (Martin Alexandersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 11.5 (Stefan Svanberg m fl).
Höst/Vinter: Sammanlagt sågs 50 ex under perioden 13.8–16.12 fördelat på följande lokaler: Hönö, Öckerö, Nordre Älvs fjord, Vinga och Stora Amundö.
Höga antal: 22 ex str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Tina Widén m fl).
Udda fynd: 1 1K Nordre älvs fjord, Björlanda 15.9 (Johan Svedholm). 1 ex Stora Amundö 2.10 (Stig Fredriksson).
Under året sågs totalt 55 ex vilket är en normal årssumma. Även i år gjordes fynd i den inre skärgården, något som inte sker varje år. Noterbart är att den höga dagssumman från den 17 september står för nästan hälften av årets fynd. Dagssumman är den näst högsta under 2000-talet och slås endast av den 3 oktober 2001 då sammanlagt 24 ex sågs på Kråkudden.
Anders Kronhamn