Alkor

Höga antal: 1 320 ex str S Kråkudden, Hönö 10.11 (David Armini). 1 020 ex str S Kråkudden, Hönö 15.11 (Jon Håkansson m fl). 4 170 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (David Armini m fl).
Toppdagen den 8 december innebär den högsta dagssumman sedan den 28 oktober 2001 då cirka 8500 sillgrisslor räknades förbi Vinga. Tidigare år återfinns dock flera ännu högre siffror där den högsta är cirka 20600 obestämda sillgrisslor/tordmular den 28 oktober 1995.
Ola Bäckman
Häckningar: 17 par Tistlarna (Gösta Olofsson). 4 par Aveskären, Vrångö (Gösta Olofsson). 6 par Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Höga antal, häckningstid: 16 ex Kråkudden, Hönö 2.4 (Per Björkman). 25 ex Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård 9.4 (Roger Eskilsson m fl). 119 ex Tistlarna 15.5 (Gösta Olofsson). 32 ex Inre Tistlarna 15.5 (Gösta Olofsson). 13 ex Fjärskären, Vinga 29.5 (Gösta Olofsson). 17 ex Fjärskären, Vinga 6.7 (Arne Johansson m fl). 21 ex Byrknalten, Gbg:s södra skärgård 7.7 (Gösta Olofsson). 16 ex Aveskären, Vrångö 7.7 (Gösta Olofsson).
27 konstaterade bon är fler än de senaste två åren, men få jämfört med de 49–91 par som noterades under de bättre åren på 2000-talen. Utfallet är dock väldigt beroende av i vilken omfattning inventeringar görs i skärgården vilket gör trenduppskattningar lite besvärligt att göra.
Ola Bäckman
Samtliga: Kråkudden, Hönö: Sammanlagt 95 ex med som mest 20 ex str S 4.11 (Dawid Johansson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Hälsö hamn 3.11 (Rolf Nyback). 3 ex str S Hyppeln 5.11 (Roger Eskilsson). 4 ex str S Hyppeln 24.11 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Långe tånge, Öckerö 5.12 (Bengt Karlsson). 4 ex str S Vinga 8.12 (Kent Kristenson m fl).
Jämfört med förra årets bottennapp på 19 individer är förstås årets 101 alkekungar betydligt bättre. Faktum kvarstår trots detta att alkekungens uppträdande hos oss är fortsatt lågt. Historiskt har antalen förvisso varierat kraftigt med en median på ca 350 exemplar mellan 1984 och 2012. De senaste fem åren har dock antalen varit konstant låga med 174 exemplar 2014 som högsta årssumma.
Ola Bäckman
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 3.10 (David Armini m fl). 1 ex str S 4.10 (David Armini m fl). 1 ex str S 13.10 (Björn Eriksson). 2 ex str S 10.11 (David Armini m fl). 1 ex str S 17.11 (David Armini). Övriga lokaler: 3 1K str S Vinga 3.10 (Musse Björklund m fl).
I och med årets åtta individer är vi tillbaka på den nivå som vi vant oss vid de senaste åren. 2016 avvek rejält med endast en lunnefågel, men annars har antalen legat på mellan sex och tolv individer sedan 2010.
Ola Bäckman