Skäggmes–starar

Häckningar: 2–3 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Välen (Hans Börjesson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex Kippholmen 22.7 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Preem raffinaderi, Hisingen 27.4 (Johan Svedholm).
Höga antal: 100 ex str Torslandaviken 6.10 (Christer Fält). 50 ex Torslandaviken 6.10 (Ola Wennberg).
Som vanligt är det inte lätt att avgöra häckningsutfallet med säkerhet. I rapportmaterialet kan man utröna 2–3 par i Torslandaviken och 1 par i Välen, men det verkliga antalet skulle kunna vara betydligt högre. Observationer längs Nordre älv under häckningstid begränsades till en individ vid Kippholmen, men det är ingen orimlig tanke att enstaka häckningar förekom där även i år. Årets högstanotering på ca 100 sträckande exemplar som gjordes från Skeppstadsholmen vid Torslandaviken står ut rejält och saknar egentligen motstycke i rapportområdet.
Ola Bäckman
Samtliga: 1 ad Grevedämmet, Mölndal 1.1 (Stefan Sandberg). 1 2K+ Hönö kyrkogård 14.4 (Christer Fält). 1 ex. Brudarebacken 17.12 (Yvonne Börjesson).
Tre fynd av underarten europaeus gjordes i år. Fåglar av den kontinentala underarten har tidigare endast noterats två gånger i rapportområdet, 1986 och 2004.
Ola Bäckman
Samtliga: 1 ex sj Högen, Tynnered 4.6 (Mikael Bjuggren). 1 2K hane sj Välen 5–6.6 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sj Hårssjön 7.6 (Ingemar BE Larsson). 1 ex sj Slottsskogen 10.6 (Tina Widén m fl).
Fyra fynd är ett tangerat årsrekord för sommargylling, men med största sannolikhet är samma fågel inblandad vid Högen och i Välen, då lokalerna inte ligger så långt ifrån varandra och obsarna gjordes tre dagar i rad. Arten får numera betraktas som årlig i rapportområdet.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Galterö (Lars Erik Norbäck). 1 par Brudarebacken (Jan-Åke Noresson). 1 par Lilla Rävholmen, Styrsö (Gösta Olofsson). 1 par Björkö (Christer Fält). 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm m fl). 1 par Sagsjön, Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Hårssjön (Jan Tallnäs m fl). 1 par Partille golfbana (Tobias Meyer). 1 par Stora Amundö (Ulf Persson m fl). 1 par Välen (Hans Börjesson m fl). 1 par Råhult, Partille (Ingvar Björhall). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist m fl).
Tolv konstaterade eller sannolika häckningar blev slutsumman i år. Dessutom föreligger ett antal fynd med lägre häckningskriterier, så utfallet ligger inom det normala för senare år. Toppnoteringen är 24 par från sommaren 2013.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 35–40 ex 1.1–12.5. Höst/vinter: Sammanlagt 25–30 ex 17.9–31.12.
Inget nytt under rubriken varfåglar, arten har ett stabilt uppträdande under höst–vår i området, där fåglarna dyker upp på sina vanliga lokaler i mitten/slutet av september och stannar där som regel till slutet av april.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Väster Skällsjön. 1 ex sj Maretjärn. 1 ex Yxsjön, Landvetter (samtliga Christer Johansson). 1 ex Stora Håltet (Lennart Rönnblad). 1 ex Trindtjärn, Landvetter (Ragnar Seldén). 1 ex sj Bokedalen, Jonsered (Erik Wallentin). 1 ex Runna, Björketorp (Martin Oomen). 1 ex Landvetters flygplats (Tommy Järås). 1 ex Stentjärnarna, Landvetter (Richard Petersson).
Glädjande många fynd under häckningstid av nötkråkor gjordes i år, vilket styrker bilden av att vi har en stabil population av häckande fåglar i områdets östra delar även om inga häckningar säkert kunde konstateras.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K Berglärkan, Göteborg 10.2–1.4 (Göran Gustavsson m fl).
Fågeln var helt orädd och kunde därför fotodokumenteras på närhåll när den födosökte vid en matning med jordnötter.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Gullö, Säve 1.1 (Tommy Järås). 1 ex Göteborgs hamn 22.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Torpadammen, Kaverös 1.2 (Johan Svedholm). 1 ex Ryaverket, Hisingen 5.2 (Anders Johansson). 1 ex Slottsskogen 5.2 (Örnulf Asker). 1 ex. Gullö, Säve 13.3–3.4 (Tommy Järås m fl). 1 ex. Utbyfältet 24.3 (Mikael Forsman). 1 ex Torslandaviken 31.3 (Johan Ander). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 5.4 (Jon Håkansson m fl).
Nio fynd av tio individer av svartkråka föreligger, där fågeln vid Gullö på norra Hisingen torde vara samma individ som sågs där i princip hela förra året. Tre av fynden gjordes i Bohuslän medan resterande sex gjordes i Västergötland. Under senare år har antalet svartrockar minskat och orsaken till detta kan vara att vi tidigare hade ett flertal stationära fåglar i rapportområdet. Även samhäckning med gråkråka har förekommit.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Gullö, Säve 25.3 (Tommy Järås). 1 ex Torslandaviken 19.12 (Ola Wennberg).
Gullöfågeln härrör från en samhäckning av grå- och svartkråka i området och det är väl inte helt uteslutet att det är samma fågel som setts vid Torslandaviken i slutet av året. Per Björkman
Per Björkman
Samtliga: 1 1K Torslandaviken 11–13.10 (Ola Wennberg m fl). 1 1K Torslanda golfbana 13.10 (Christer Fält).
Likt 2015 dök det upp en bärätande ungfågel av rosenstare i fläderbuskarna vid krutlagret på Vadskärsudden i Torslandaviken under oktober. Och som om inte det vore nog hittades ytterligare en individ några kilometer därifrån i en annan del av lokalen där båda fåglarna kunde iakttas simultant av olika observatörer med telefonkontakt. Därmed var Torslandavikens femte och sjätte fynd ett faktum och totalt har arton fynd gjorts i rapportområdet sedan det första gjordes 1997.
Per Björkman