Svanar och gäss

Höga antal: 339 ex Torslandaviken 19.8 (Magnus Persson).
Det högsta antalet knölsvanar ligger helt i linje med de senaste årens toppnoteringar. Svanarna samlas i viken för att rugga och de högsta antalen brukar noteras i andra halvan av juli eller augusti. Som kuriosa kan nämnas att nästan lika många svanar fanns på plats redan några veckor innan årets toppnotering, närmare bestämt den 20 juli då en satellit svepte över viken och fångade 333 vita pluppar på bild, sedermera räknade i Google Earth av en nitisk rapportkommittéledamot med originell approach till fältornitologi.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: Sammanlagt 205 ex 23.2–2.4. Höst: 10 ex str SV Övre Kåbäcken, Partille 2.11 (Ingvar Björhall).
Ännu en fin mindre sångsvans-vår kan läggas till handlingarna. Under 00-talet nådde vårsumman över 100 bara ett enda år (2007, 133 ex), men under 10-talet har vi haft över 200 ex under tre vårar (2013, 2016, 2017). Det är ganska anmärkningsvärt eftersom mindre sångsvan anses minska i Västeuropa. Uppträdandet under hösten har däremot inte förändrats nämnvärt, vilket gör att man kan misstänka att det i första hand är förskjutna flyttvägar som legat till grund för vårökningen
Magnus Rahm
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1–2 ad Hökälla 6.5–30.5 (John Thulin m fl). 1 ad Holmdammen, Hisingen 23.5 (Johan Svedholm). 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2.6 (Lennart Hansson).
Höga antal: 785 ex str NO Brudarebacken 12.3 (Roger Eskilsson m fl).
Det verkar som om minst två sångsvanar har fattat tycke för norra Hisingen under sommarhalvåret. Precis som de senaste åren noterades sångsvanar på flera platser, och delvis kan det nog röra sig om samma individer. Så mycket häckning tycks det dock inte leda till. Det blev en riktigt fin sträckdag under våren. Endast 2012 och 2013 har högre dagssummor räknats.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari: 3 ex Välen 1.1 och 6.1 (Jan Krantz m fl). 1 ex Hovås golfbana–Välen–Fässberg, Mölndal 1–3.1 (Mårten Sjöstedt m fl). 13 ex str SV Hönö 5.1 (Christer Fält). Vår: Sammanlagt 331 ex 25.2–26.4. Höst: Sammanlagt 600 ex 16.10–13.11. December: 7 ex str SV Torslandaviken 4.12 (Ola Wennberg). 3 ex Uppegården, Säve 11.12 (Nils Abrahamsson). 8 ex str SV Torslandaviken 17.12 (Magnus Persson m fl). Övriga fynd: 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp–Västra Nedsjön, Hindås 22.2–16.8 (Elon Wismén m fl).
Ännu ett mycket gott år för sädgås. Vid de internationella gåsinventeringarna har antalet rastande sädgäss i Sverige i oktober ökat något de senaste tio åren, men det har också visat sig att flyttvägarna har förskjutits norrut, vilket sannolikt är en viktigare förklaring till de ökade årssummorna i Göteborgsområdet.
Magnus Rahm
Samtliga: 9 ex Torslanda golfbana 6–7.1 (Leif Bergendal m fl). 6 ex Lunnagården, Mölndal 8.1 (Lars Eric Rahm m fl).
Fjärde året i rad med fynd av den tundrahäckande underarten av sädgås. Det är numera väl utrett att ett betydande antal tundrasädgäss övervintrar i Sverige, och även om majoriteten av dessa återfinns söderut tycks vi allt oftare få en släng av sleven även i Göteborg.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 200 ex 11.3–21.5. Höst: Sammanlagt 38 ex 7.10–29.10. Höga antal: 100 ex str NO Välen 19.3 (Hans Börjesson m fl). 32 ex Öxnäs 1.4 (Staffan Larsson m fl).
Med 238 ex blev 2017 det tredje bästa året någonsin för spetsbergsgås i Göteborg, brädat endast av 2012 (352 ex) och 2015 (435 ex). Ökningen har sin förklaring i att flyttvägarna av någon anledning förskjutits österut. Förr flyttade nästan alla spetsbergsgäss längs den norska kusten till och från häckplatserna på Svalbard, men på senare år har antalen i östra Sverige och Finland ökat kraftigt.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari–februari: 1 ad Torslanda golfbana 6–7.1 (Leif Bergendal m fl). 2 ex Öxnäs 13.1 (Bo Brinkhoff m fl). 7 ex Gunnesby, Säve 15.1 (Tommy Järås). 2 ad Gunnesby, Säve 7.2 (Uno Unger m fl). 9 ex str V Välen 21.2 (Silke Klick). Vår: Sammanlagt 43 ex 4.3–30.4, med som mest 18 ex str O Välen 19.3 (Hans Börjesson m fl). Sommar: 1 2K Välen 12–13.6 (Hans Börjesson m fl). Höst: 2 ad str N Rörö 22.9 (Stefan Svanberg). 7 ad str S Torslandaviken 27.10 (Magnus Persson). 6 ex str SV Björkekärr 28.10 (Peter Strandvik). December: 1 ex Fässberg, Mölndal 31.12 (Ove Ferling).
Med totalt 72 ex blev 2017 det tredje bästa året genom tiderna för bläsgås i Göteborg, slaget endast av 2015 (97 ex) och 2016 (181 ex). Bland årets rapporter är det särskilt ett fynd som pockar på uppmärksamhet, nämligen fjolåringen som tillbringade ett par junidagar i Välen. Sedan tidigare finns det två junifynd i området, nämligen från Öxnäs nationaldagen 2012 och Torslandaviken 2006. Den senare upptäcktes den 4 juni och tillbringade sedan drygt två månader på lokalen. Liksom årets gås var båda dessa 2K-fåglar. Bland bläsgäss är familjebanden starkare än hos de flesta andra gäss, och under sitt första levnadsår hjälper ofta ungarna sina föräldrar med häckningsbestyren på tundran. Det är oklart om de göteborgska sommargässen kommit bort från sina föräldrar eller bara varit bångstyriga ungdomar som vägrat hjälpa till, men de har knappast själva varit könsmogna och har alltså inte gått miste om sin egen häckning, så att säga.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 18–24.6 (Magnus Persson m fl). 1 ex Donsö 7.8 (gnm A Martin Fransson). 1 ex Göteborgs fiskhamn 15.8 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 16–27.9 och 7.10–11.11 (Magnus Persson m fl). 1 ex Öxnäs 1–6.10 (Tom Ekman m fl).
Vi bedömer att det är samma stripgås som har flängt omkring i rapportområdet under sommaren och hösten. Arten, som naturligt häckar i Centralasien, förs till kategori E, vilket innebär att det bedöms troligast att svenska fynd rör förrymda individer eller möjligen ättlingar till förrymda individer. I Göteborgsområdet har den observerats lite då och då, senast 2013.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: Sammanlagt 56 ex 3.5–9.6, varav 50 ex str S Kråkudden, Hönö 1.6 (Ulf Persson). Höst: Sammanlagt 38 ex 12.9–8.11.
Prutgåssummorna varierar kraftigt från år till år och för en anständig årssumma krävs att någon större flock noteras, som den vid Kråkudden den första juni. Vårens sträcktopp infaller normalt något tidigare, den sista eller näst sista veckan i maj.
Magnus Rahm
Samtliga: 13 ex str S Hyppeln 10.9 (Roger Eskilsson). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 5.11 (Mattias Pozsgai m fl).
Endast några småflockar av ljusbukig prutgås gör att man lätt börja se 2011 års 389 exemplar i ett drömskt skimmer. Men granskar man statistiken inser man snart att årets resultat är högst normalt eftersom medianårssumman under perioden 2000–2016 ligger på 12 exemplar.
Magnus Rahm
Höga antal: 205 ex Lunnagården, Mölndal 31.3 (Magnus Rahm). 232 ex Välen (Hans Börjesson). 295 ex str S Hyppeln 7.5 (Roger Eskilsson). Ca 1 000 ex str N Välen 14.5 (Edwin Sahlin m fl). 400 ex str NO Solängen, Mölndal–Ekdalavägen, Mölnlycke 14.5 (Lars Eric Rahm m fl). 200 ex str N Wendelsberg, Mölnlycke 15.5 (Christer Fält). 227 ex Välen 28.6 (Stig Fredriksson).
Vinter: 1 ex Brännö 1.1 (Linus Westlund). 1 ex Galterö 26.1 (Fredrik Larsson). 3 ex Haga kile, Askim 26.12 (Tommy Järås m fl).
Vitkindad gås är en såpass vanlig häckfågel i Göteborgs skärgård att någon sammanställning av rapporterade häckningar knappast är meningsfull. Det finns ingenting som tyder på några dramatiska förändringar sedan den senaste inventeringen 2014 då minst 477 par räknades. Möjligen kan sommarens ruggande gåsförsamlingar på lämpliga betesmarker vid kusten ge en fingervisning om att beståndet är stabilt. Årets största sådana ansamlingar noterades vid Välen. För några år sedan var det snarare Stora Amundö och Galterö som gällde, men i år var de högsta rapporterade antalen på dessa lokaler måttliga 120 respektive 95 exemplar. De 227 exemplar som räknades i Välen i slutet av juni är det högsta antalet som rapporterats sommartid från nämnda lokal. En annan nyhet i årets fyndbild är den stora flock som betade på fälten vid Lunnagården i Mölndal under mars och april. Dessa gäss alternerade mellan nämnda lokal och Välen, och så stora stationära flockar i inlandet har vi inte sett tidigare. Slutligen kan vi konstatera att maj månads sträck av tundrahäckande vitkindade blev ovanligt kraftigt. De ca 1 000 exemplar som rapporterades från Välen den 14 maj var faktiskt nytt göteborgskt sträckrekord.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Välen–Fässberg, Mölndal–Lunnagården, Mölndal 15–22.4 (Hans Börjesson m fl). 1 par Välen 11–12.5 (Uno Unger m fl). 1 ex Öxnäs 19–20.6 (Magnus Lundström).
Fynd nummer nio, tio och elva i rapportområdet. Fynden tänjde en aning på den fenologiska statistiken, så att det första vårfyndet nu är 15 istället för 21 april, och det sista fyndet är 20 istället för 10 juni.
Magnus Rahm