Lommar och doppingar

Häckningar: 2 par Härryda kommun. Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 3 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 234 ex str S Kråkudden, Hönö 12.5 (Jon Håkansson m fl).
Två häckande par ligger antagligen ganska nära det verkliga antalet. Den ena lokalen har hyst häckande smålom sedan åtminstone 2011, men där avbröts årets häckning av okänd anledning. På den andra lokalen rapporterades arten första gången 2014, då lyckad häckning genomfördes, samt 2015, då ingen häckning kunde konstateras. Under 2016 kunde dock inga lommar återfinnas, så därför är det extra roligt att kunna konstatera en lyckad häckning 2017. Paret fick ut en unge. Den högsta sträcknoteringen är däremot såpass låg att "extra roligt" inte direkt beskriver sinnesstämningen, rekordet från 2015 är mer än sex gånger så högt. Å andra sidan får man säga att det är extra lustigt att 2016 års högstanotering var exakt lika hög som årets – 234 ex.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par Sisjön, Askim (Ulf Persson m fl). 1 par Skyrsjön, Vättlefjäll 6.6 (Per Österman). 1 par Lilla Delsjön (Leif Jonasson). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson). 1 par Hornasjön, Härryda 25.5 (Ingemar Olsson). 1 par Finnsjön, Råda 22.6 (Mats Eriksson). 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 13 tänkbara häckningssjöar.
Världens underverk, regnbågens färger, Snövits dvärgar och Göteborgsområdets storlommar – det är något särskilt med talet sju. Sju konstaterade häckningar är nämligen återigen tangerat rekord. Första gången så många häckningar rapporterades var 2010, och samma antal har därefter rapporterats 2013, 2016 och alltså även 2017. Häckningsutfallet var dessvärre inte särskilt gott i år. I Sisjön och Yxsjön misslyckades häckningarna helt. I Skyrsjön och Kärrsjön sågs en liten unge i vardera sjö men det kunde aldrig konstateras om de överlevde de första kritiska dagarna. I Lilla Delsjön sågs två små ungar, men dessa försvann och överlevde alltså troligen inte. För övriga häckningar rapporterades aldrig ungar, så häckningsutfallet är oklart.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö 3.10 (David Armini m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 4.10 (David Armini m fl). 2 ex Stora Rävholmen, Öckerö 26.11 (Bengt Karlsson m fl). 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö 27.12 (Roger Eskilsson m fl).
Ännu ett ganska magert år, men ändå inom gränserna för vad som får kallas normalt. Varken den geografiska eller fenologiska fördelningen lär få någon att höja på ögonbrynen, men däremot är Öckerö-fyndet av två rastande individer unikt i sitt slag – det är faktiskt första gången vi räknar rastande svartnäbbade islommar i plural.
Magnus Rahm
Häckningar: Minst 2 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Svartemossen, Askim (Markus Lagerqvist). 1 par Spejsmossarna, Landvetter flygplats (Henrik Nilsson). 1 par Valmossen, Brännö (Lars Hellman). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Anton Larsson m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Bengt Adamsson m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 6 lokaler.
Höga antal: 21 ex Välen 28.10 (Hans Börjesson).
Sju häckande par är lika få som i fjol och bara ett par från de senaste tio årens bottenrekord från 2015. Sedan 2007 då hela 14 häckningar konstaterades har antalet häckningar sakta sjunkit. Årets högsta antal i Välen är iallafall i paritet med de högsta antalen under 10-talet, men å andra sidan långt från rekordantalet 53 ex från Torslandaviken i oktober 2006.
Magnus Rahm
Vinter: 1 ex Hyppeln 5.1 (Uno Unger m fl). 1 2K Klåva, Hönö 6–14.1 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Stora Amundö 8.1 (Christopher Magnusson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.1 (Uno Unger m fl). 1 2K Röds sund, Hönö 15.1 (Christer Fält m fl).
Juni–juli: 1 2K+ Torslandaviken 28.6 (Ulf Persson m fl).
Ett ganska normalt år, om än med något färre vinterfynd än vanligt. Ofta görs något enstaka sommarfynd, men 2015 års häckning i Hökälla är alltjämt den enda konstaterade i området.
Magnus Rahm
Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 2.4 (Per Björkman m fl). 2 ex Hyppeln 2.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Torslandaviken 27.4 (Staffan Larsson m fl). Upp till 2 ex Torslandaviken 18.9–8.10 (Magnus Persson m fl). 1 ex. Lappesand, Hönö 13.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Torslandaviken 18.10 (Ola Wennberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.12 (Edvin Klein).
Sju fynd av tio exemplar är något färre än de senaste två åren, men i ett längre perspektiv normalt. Fyndbilden är typisk med några april- och oktoberfynd samt ett vinterfynd.
Magnus Rahm