Rallar och trana

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ca 24 revir, varav 7 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 12 ex på 8 lokaler. December: Sammanlagt 9 ex på 4 lokaler.
Det tycks fortsatt gå ganska bra för vattenrallen i området. I år, likt så många gånger förut, konstaterades dock inga häckningar, vilket sannolikt mer än någonting annat hänger ihop med artens tillbakadragna vanor. 24 revir är ett bra antal och även om vinterantalen inte riktigt når upp till förra årets rekord indikerar de med lite perspektiv ändå en hög förekomst.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex sp Svankällan 6–18.4 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ex sp Smedstorps ängar 1–20.6 (Martin Oomen m fl). 1 ex sp Lagmansholmen 11–18.6 (Magnus Lundström m fl).
Fyra visslande sumphönor förgyllde vår- och sommarnätterna i områdets nordligaste och ostligaste utkanter. Det är ett bra resultat – toppnoteringen ligger på sex spelande exemplar (2000, 2003, 2004), men samtidigt saknas fynd helt från flera år.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex sp Vråssered, Bergum 27.5 (Tommy Aronsson). 1 ex sp Brudberget, Mölndal 31.5–2.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Skalmered, Landvetter 4.6 (Johan Karlström). 1 ex sp Bolsten, Hisingen 16–21.6 (Henrik Karlsson m fl). 1 ex Hökälla 21.6 (John Thulin).
Efter det katastrofala 2016 då arten inte alls noterades i området är vi med årets fem knarrar glädjande nog tillbaka på en normal nivå. I år gjordes inga höstfynd och inga häckningar konstaterades. Att konstatera häckning är av förklarliga skäl svårt för en skygg art som kornknarren, senast detta gjordes i rapportområdet var 2005 på Brudarebacken.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: Sammanlagt 26 par. Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare ca 16 revir.
Vinter: Januari–februari: 27 ex på 7 lokaler, varav 15 ex i Slottsskogen. December: 20 ex på 4 lokaler, varav 15 ex i Slottsskogen.
Totalt har troligtvis minst 42 par häckat eller gjort häckningsförsök i området under 2017 vilket indikerar en stabil, eller något ökande, population. Antalet övervintrare var också högt och Slottsskogens dammar fortsätter vara påtagligt rörhönerika under vintermånaderna.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 3 par Hökälla (Per Lundgren m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet 14.4 (Anna Högberg m fl). 2 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 2 par Torslandaviken (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen 28.7 (Ulf Persson m fl). Fynd under häckningstid: Ytterligare 2 par Hökälla (John Thulin m fl). 4 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Mats Raneström m fl). 4 par Balltorps våtmark (Evamaria Ferm m fl). 2 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 8 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Med tio konstaterade häckningar och ytterligare ca tjugo stationära par under häckningstid i lämplig biotop var 2017 ett ganska normalt år för de göteborgska sothönorna. Det sanna antalet häckande par i området är dock sannolikt något högre då rapportunderlaget från många lokaler är otillräckligt.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Hårssjön (Mats Bjersing m fl). Regelbundet i rapportområdets östra delar samt på norra Hisingen.
Höga antal: 250 ex str S Brudarebacken 5.10 (Ulf Persson m fl).
Tidiga och sena fynd: 1 ex Välen 26.2 (Jan Krantz). 2 ex str NV Lackarebäck, Mölndal 28.2 (Barbro Björkman). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 5.11 (Mattias Pozsgai m fl). 24 ex str Överåsparken 17.11 (Jerker Gustafsson).
Olikt de senaste två åren kunde inga tranhäckningar konstateras i området 2017, men uppträdandet under häckningstid var annars typiskt. Som vanligt noterades arten regelbundet på såväl norra Hisingen som i rapportområdets östra utkanter (Björketorp, Landvetter, Partille, Olofstorp etc) och det är mycket möjligt att häckande par kan ha undgått upptäckt här. Dessutom uppehöll sig ett par stationärt kring Hårssjön, vilket på senare tid har varit den mest pålitliga häckningslokalen i området. Under senhösten gjordes två anmärkningsvärda novemberfynd och rapporten om 24 tranor den 17 november är helt unik i sitt slag i rapportområdet – aldrig tidigare har mer än högst enstaka tranor setts så sent. Två dagar efter den aktuella observationen sågs faktiskt 15 tranor också på Ramsvikslandet i Bohuslän. Man kan verkligen undra vart dessa flockar kommer ifrån då inte ens Hornborgasjön härbärgerade några tranor vid denna årstid.
Elis Ölfvingsson