Duvor–ugglor

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sp Lagmansholmen 25.2–7.4 (Mats Raneström m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 16.3–21.5 (Tommy Järås). 2 ex sp Bokedalen, Jonsered 24.3–27.6 (Ingvar Björhall m fl). 1 ex sp Norra Kortedala 26.4 (Andreas Skyman). 1 ex sp Delsjö golfbana 30.4 (Marie Mattsson). 1 ex sp Gunnared, Angered 12.5 (Johan Svedholm). 1 ex sp S:t Jörgens park, Hisingen 14.5 (Ragnar Gustafsson). 1 ex sp Rösbo, Hisingen 18.5 (Per Österman).
Höga antal: 40 ex Öxnäs 25.3 (Magnus Persson).
Nio noterade revir är lite bättre än de senaste två åren och mer i paritet med tidigare år.
Ola Bäckman
Höga antal: 10 100 ex str S Askimsviken 18.10 (Jan Mogol). 4 000 ex str S Hyppeln 19.10 (Roger Eskilsson). 2 900 ex str S Slottsskogen 5.10 (Tina Widén).
För första gången sedan 2009 noterades en femsiffrig dagssumma av sträckande ringduva, något som snarare var standard under åren på 00-talet då Smithska udden hårdbevakades. 10 100 exemplar är förvisso en trevlig summa, men står sig ändå slätt jämfört med de högsta noteringarna historiskt. Tre i topp är 33 400 exemplar innanför Hönö den 13 oktober 1984, 23 400 exemplar vid Smithska udden den 9 oktober 2004 samt 17 500 exemplar vid Hökälla den 3 oktober 2005.
Ola Bäckman
Häckningar: 1 par Bosgården, Mölndal (Magnus Rahm). 1 par Karl Johans torg (Stig Fredriksson). 1 par Olofshöjdsgatan, Johanneberg (Tommy Johansson). 1 par Mariaplan (Robert Ennerfelt). 1 par Horstebacke, Öckerö 16.5 (Bo Brinkhoff m fl). 5 par Askesby, Säve 22.5 (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare ca 35 lokaler i Göteborgs kommun, 11 lokaler i Öckerö kommun samt 7 lokaler i Mölndals kommun.
Höga antal: 30 ex Sjöbergen 6.3 (Ulf Persson). 32 ex Silverkällan, Kungsladugård 23.12 (Peter Strandvik).
Tio säkra eller troliga häckningar är en högre summa än de senaste fem åren men variationen i rapporter av häckande par är antagligen en ganska dålig indikation på populationens livskraftighet i området. Året bjöd på relativt låga högstanoteringar. Högre antal noterades i vanlig ordning inom det typiska området Kungsladugård–Sjöbergen.
Ola Bäckman
Häckningar: 10 aktiva revir i rapportområdet. Två av paren fick ut sammanlagt 4 (3 + 1) ungar (Peter Strandvik m fl).
Trots ett glädjande antal aktiva revir är inte häckningsframgången lika glädjande. Orsakerna till den låga reproduktionen är inte säkerställda, men dålig tillgång på föda och häckplatser som är utsatta för störning och exploatering kan vara bidragande orsaker.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex Oxsjön, Askim 20.1 (Ove Ferling).
För sjätte året i rad har hökuggla observerats i rapportområdet. Årets enda fynd är dock ett skralt utfall med tanke på de invasionsbetonade antal som noterades i hela landet till långt söder om häckningsområdet.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex Björnaråsen, Partille 3.1 (Ingvar Björhall). 1 ex Fridhem, Hisingen 15–16.1 (Freddy Persson m fl). 2 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 8.2–5.7 (Conny Palm m fl). 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 12.2 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Norr Yxsjön, Landvetter 19.3 (Christer Johansson). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 3.9 (Björn Zachrisson m fl). Komplettering: 1 ex Styrsö 28.9 2015 (Gösta Olofsson).
Då vi inte hade någon invasion av sparvuggla under 2017 kan spelande ugglor på tre lokaler betraktas som en helt normal summa. Klippans naturreservat figurerar som vanligt som ett säkert kort vad gäller sparvuggla i rapportområdet. En riktig höjdare utgjorde höstens infångade och ringmärkta sparvuggla på Hönö. Medräknat en sent inkommen observation av en uggla som kraschade in i ett fönster på Styrsö, var Hönö-fyndet det femte i skärgården under 2000-talet.
Silke Klick
Häckningar: Mer än 20 par.
Paren fick ut totalt minst 45 ungar vilket är ett resultat utöver det vanliga.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Prästgårdskilen, Björlanda 13.6 (Johan Svedholm).
Övriga fynd: 1 ex Gunnesby, Säve 17.6 (Tommy Johansson m fl).1 ex Vinga 30.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 ex Hisingsparken 28.10 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex Nordstan 21.12 (Lennart Hansson).
Det har varit lite till och från med häckningar de senaste åren, och årets enda häckning är bättre än fjolåret som var helt utan. Ett något spektakulärt fynd är den hornuggla som under en dag valde att rasta i en klippskreva på Vinga innan den fortsatte sin färd mot sydligare breddgrader. Även den hornuggla som satt i ett träd vid Nordstan på morgonen den 21 december kan kallas spektakulär, om än på ett mer urbant sätt.
Silke Klick
Samtliga: Vår: Sammanlagt 4 ex 8.4–21.5. Höst: Sammanlagt 11 fynd av 15 ex 24.9–22–10.
Enstaka vinter- eller sommarfynd av jorduggla är regelbundna i rapportområdet, men uteblev under 2017. Däremot var antalet fynd under flyttider vår och höst inom normalspannet.
Silke Klick