Rovfåglar

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Hårssjön 18.8 (Jan-Åke Noresson). 1 ex lämplig biotop Stora Delsjön 19.8 (Mats Eriksson). 1 ad permanent revir Bråtaskogen, Råda 26.8 (Johannes Löfqvist).
Utöver dessa finns ett tiotal rapporter av fåglar under häckningstid utan häckningskriterier, så vi får anta att bivråkarna fortsätter att vara underrapporterade i området under sommaren.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex str N Öxnäs 23.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K+ str S Örtjärn, Mölnlycke 19.5 (Martin Oomen m fl). 1 ex str O Brudarebacken 20.5 (Stefan Svanberg). 1 ex str SO Välen 25.5 (Hans Börjesson). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 15.6 (Silke Klick m fl).
Hela fem fynd utgör ett präktigt årsrekord för arten i rapportområdet. Rimligt att anta är väl dock att det rör sig om samma fågel den 19 och 20 maj. Den bruna gladan har liksom sin röda kusin en klart positiv trend i landet. Första fyndet i Göteborgstrakten gjordes så sent som 2001 och sedan dess har arten observerats under ytterligare åtta år under 2000-talet med som mest två exemplar 2009 och 2010.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 2K+ Smedstorps ängar, Björketorp 29.6 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Hökälla 19.5 (Per Österman). 1 ex Olofstorp, Bergum 1.4–30.7 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex. Öxnäs 7.7 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad Askesby 22.7 (Lennart Larsson).
Januari–Februari: 1 ex str N Billdal, Askim 1.1 (Mathias Theander). 1 ad str S Rörö 5.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Rödbomotet, Hisingen 9.2 (Fredrik Aronsson). 1 ad Öxnäs 15.2 (Mats Raneström).
Vår: Sammanlagt 48 ex 1.3–31.5.
Höst: Sammanlagt 4 ex 27.8–8.11.
Det börjar närma sig häckning även i vårt rapportområde, i år uppehöll sig nämligen minst två fåglar vid Smedstorps ängar hela sommaren, men något bo har inte rapporterats. Även Bergumsdalen har haft fåglar under hela sommaren. I övrigt ser det normalt ut för senare år med talrika obsar under våren och sparsamt under hösten. Antalet vinterfynd är dock rekordhögt, tidigare har bara högst två fynd gjorts.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 3K+ Mölnlycke 27.6 (Pär Lydmark m fl). 1 4K+ Askesby, Säve 5.7 (Lennart Larsson). 1 4K+ Askesby, Säve 26.7 (Lennart Larsson).
Sommarfynd av havsörn blir allt vanligare i takt med att vi får fler häckande örnar i närliggande landskap.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Sagsjön, Kållered (Bengt Hallberg). Fynd under häckningstid: 1 par Bredungen, Hisingen (Per Österman). 1 ad hane Ellesbo älvstrand, Hisingen (Robert Ennerfelt). 1–2 par Hårssjön (Andreas Holm m fl). 1 par Svankällan (Tina Widén m fl).
I år blev häckningsutfallet något magert med bara en konstaterad häckning. Rapporter saknas dock från områdena längs Nordre älv och vi får hoppas att det inte beror på att kärrhökarna lämnat dessa vassbälten. Annars verkar det som ett par kärrhökar åter gjort ett häckningsförsök vid Svankällan på Hisingen, en lokal som är belägen mitt bland bebyggelse.
Per Björkman
Samtliga: Januari–februari: Sammanlagt 6 ex. Vår: Sammanlagt 14 ex 2.4–19.5. Sommar: 1 honfärgad Nolvik 28.6 (Tommy Johansson). Höst: Sammanlagt 70–75 ex 13.8–23.11. December: 1 honfärgad Trädet, Säve 4.12 (Bo Brinkhoff).
En relativt normal fyndbild för senare år. Sommarfyndet sticker förstås ut, men där minns vi att ett par blå kärrhökar försökte sig på att häcka i samma område 2015.
Per Björkman
Samtliga: 1 hane Rönnings älvstrand 10.5 (Ingemar BE Larsson). 1 1K Lagmansholmen–Kvillehed–Trädet–Hökälla 3–12.9 (Magnus Persson m fl). 1 ad hane Öxnäs 17.9 (Peter Strandvik).
Summa tre fynd av stäpphök gjordes i år. Vi gör bedömningen att den ungfågel som sågs i september rörde sig mellan de olika relativt närliggande Hisingslokalerna. Mycket få ungfåglar observerades i Sverige under hösten, vilket gör det osannolikt att det skulle ha rört sig om mer än en individ. Under 2000-talet har annars antalet stäpphöksfynd ökat starkt i Sverige och 2002 var första gången sedan 1944 som arten sågs i Göteborgstrakten. Därefter har den setts regelbundet, även om den inte varit årligt förekommande.
Per Björkman
Samtliga: 1 honfärgad str SV Björkö 17.9 (Kristoffer Lager).
Eftersom det dykt upp ett antal hybrider av stäpphök/blå kärrhök efter stäpphökens expansion västerut under senare år kan det vara av värde att publicera obestämda fåglar av dessa arter.
Per Björkman
Samtliga: 1 honfärgad str NO Vargö, Gbg:s södra skärgård 8.5 (Jan Mogol).
Endast ett fynd av obestämd stäpp-/ängshök, så kallad stängshök, gjordes i år och det under den tid när både ängshökar och stäpphökar befinner sig på flyttning. Per Björkman
Per Björkman
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 11 ex 6.1–9.5. Höst/vinter: Sammanlagt ca 27 ex 8.9–26.12.
Ovanligt få fjällvråkar har rapporterats under året, normalt ligger enbart höstens antal mellan 50 och 100 ex. Troligtvis har häckningsframgången varit skral.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Öxnäs 23.9 (Magnus Persson m fl). 1 3K– Trädet, Säve–Arödsberget 9.10 (Jon Håkansson m fl). 1 1K str SO Torslandaviken–Arödsberget–Brudarebacken 19.10 (Jon Håkansson m fl). 1 3K– Trädet, Säve 26.10 (Bo Brinkhoff). 1 1K str S Brudarebacken 13.11 (Jan-Åke Noresson m fl).
Fem fynd av kungsörn gjordes under året men mycket talar för att oktoberobsarna rör samma fågel som rört sig runt i området.
Per Björkman
Häckningar: 4 par i Härryda kommun.
Fyra säkra häckningar konstaterades i år. Utöver det föreligger ytterligare 2–3 observationer av gjusar i lämplig biotop. Under 2010-talet har 2–6 häckningar gjorts per år i rapportområdet, så årets utfall får ses som stabilt.
Per Björkman
Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Rårholmen. 1 par Lökholmen. 1 par Skarholmen. 1 par Smögholmen. 1 par Galterö (samtliga Gösta Olofsson).
Övriga Göteborgs kommun: 1 par Torslandaviken. 1 par Trädet, Säve. 1 par Gullö, Säve. 1 par Volvo Tuve. 1 par Hökälla. 1 par Ingebäcks älvstrand. 1 par Lärjedalens golfbana (samtliga Tommy Järås). 1 par Sockertoppen, Billdals skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Örgryte (Hampus Lybeck). 1 par Kappered, Bergum (Allan Högberg m fl). 1 par Ellesbo älvstrand (Robert Ennerfelt). Mölndal: 1 par Fässberg, Mölndal (Lars Eric Rahm). Öckerö: 1 par Stora Kärrsvik, Öckerö (Bengt Karlsson).
18 häckningar får anses som ett gott resultat. Dessutom var ungkullarna ovanligt stora och i fyra bon ringmärktes inte mindre än sex ungar. I år fick vi även in en häckning i Mölndals kommun, vilket var glädjande.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad hane str NO Vargö 12.5 (Jan Mogol). 1 2K hona Smedstorps ängar, Björketorp 11.6 och 13–14.6 (Johannes Löfqvist m fl). Komplettering: 1 hane Ramberget, Hisingen 25.7 2013 (Anders Jihmanner).
Äntligen fick vi en aftonfalk som uppehöll sig några dagar på samma lokal i rapportområdet. Denna individ kunde ses jaga insekter över Smedstorps ängar i Björketorp. Fågeln, som bedömdes vara en 2K hona, fanns på plats under morgonen och förmiddagen den 11 juni, var borta nästa dag, men återupptäcktes igen på kvällen den 13 juni, för att försvinna för gott morgonen efter. Årets första fynd följde det vanliga mönstret av en förbisträckande fågel. Tillsammans med det kompletterande fyndet från 2013 är vi uppe i totalt fjorton fynd av aftonfalk i Göteborgstrakten.
Per Björkman
Samtliga: Vår: Sammanlagt 16 ex 9.3–21.5. Höst: Sammanlagt 95–100 ex 5.8–12.11. Vinter: 1 ex Haga kile, Askim 23.12 (Douglas Gustafsson).
Ett relativt normalt antal stenfalkar för senare år rapporterades under året, möjligen brukar det ses något fler under våren än i år. Höstens antal ligger dock nära snittet. Decemberfynd är inte så vanliga i Göteborgsområdet, det här var det trettonde i ordningen sedan den första rapporterade decemberfågeln noterades av Uno Unger vid Torslandaviken, på självaste julafton 1958.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid av stationära fåglar: Som mest 3 ex Hårssjön 21.5–18.6 (Ove Ferling m fl). 2 ex Sagsjön, Kållered 26.5–10.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 8–13.6 (Mats Eriksson m fl). Övriga fynd under häckningstid: 1 ex Välen 8.6 (Stefan Andersson). 1 ex Stora Oxhagen, Hisingen 10.6 (Åsa Erasmie Hedlund). 2 ex Slottsskogen 19.6 (Torgny Nordin). 1 ex Öxnäs 26.6 (Bo Brinkhoff). 1 ad Sagsjön, Kållered 30.6 (Bengt Hallberg). 1 ex Hökälla 5.7 (Ulf Persson). 1 ex Sagsjön, Kållered 22.7 (Ove Ferling).
Vår: Sammanlagt 14 ex 18.4–24.5 utöver de stationära fåglarna ovan.
Höst: Sammanlagt 50–55 ex 6.8–30.9.
Det blev ett spännande år med ovanligt mycket rapporter av denna läckra falk under sommaren. Hårssjön fortsätter att vara en attraktiv lokal för lärkfalkar, men i år gjordes även regelbundna observationer vid ett par andra potentiella häckningsområden. Vi får hålla ögon och öron öppna vid besök på dessa lokaler under slutet av juli, vilket är den tid eventuella ungfåglar kommer på vingarna och då flyger runt ljudligt ropande.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Göteborgs kommun (Tommy Järås). 1 par Mölndals kommun (Tommy Järås).
Rivningen av Gasklockan vid Gullbergs kaj innebar att våra kända och populära pilgrimsfalkar där fick flytta på sig. Det kändes sorgligt att se hur falkarna stannade kvar på byggnaden så länge som möjligt när den monterades ned bit för bit. Försök gjordes att sätta upp en bolåda för falkarna på det närbelägna värmeverket vid Rosenlund och falkar sågs sitta där regelbundet, men fåglarna valde slutligen en annan plats i hamnområdet där fyra ägg lades. Tyvärr misslyckades häckningen av okänd anledning och äggen övergavs. Mölndalsparet som häckat regelbundet i rapportområdet sedan 2012 fick däremot två ungar på vingarna, en av varje kön.
Per Björkman